För företag

Individanpassad coaching ger dig och din organisation möjlighet att utvecklas, nå maximal kapacitet och skapa hållbara långsiktiga resultat.

Genom vår licenslösning gör vi coaching ännu mer tillgängligt. Som företag har ni möjlighet att rotera coaching-tillfällen mellan era medarbetare, baserat på just era behov.

Kom igång
zebrain.se ---- För Företag

Förstärk ditt team

Coaching ökar medarbetarnas engagemang i organisationen samtidigt som man arbetar med att förbättra individuell prestation och hälsa.

Istället för sjukskrivningar, sjukfrånvaro, låg motivation och psykisk ohälsa, utvecklar och stärker coaching det friska och starka i organisationen så att ni kan nå nya och bättre resultat.

Med enkla handlingar kan din verksamhet snabbt nå positiva förändringar i företagskulturen, i det individuella välmåendet och i lönsamheten.

Genom vår unika plattform tar vi fram mätningar som hjälper er att identifiera och utveckla medarbetare med hög potential, samt identifiera individuella styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Ju fler medarbetare som använder sig av coaching desto mer data kan vi ge tillbaka till er organisation så att ni kan maximera er potential.

Coaching funkar

Coaching är en kraftfull, beprövad metod och en lösningsfokuserad teknik, som framhäver styrkor och hjälper individer och grupper att använda sina förmågor på bästa möjliga sätt.

Eftersom coaching utgår från drivkrafter och värderingar, snarare än färdiga lösningar och mål, hjälper man människor att tänka nytt för att nå sin fulla potential. På så sätt ökar medarbetares motivation och engagemang vilket i sin tur leder till bättre resultat inom företaget eller organisationen.

Med ett stärkt personligt ledarskap lär man sig gå från tanke till handling och får nyckeln till livslång utveckling.

Vill du veta mer?

Skicka gärna ett mejl till potential@zebrain.se

Vanliga frågor
Testa din Potential
Support