Vanliga frågor

På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på det du söker? Skicka ett mail till potential@zebrain.se så hör vi av oss inom 24 timmar.

zebrain.se ---- Vanliga frågor

Om vår tjänst

För klient

För coach

Forskning och ROI


plus

Vad är coaching?

Coaching är en beprövad metod som handlar om att i kreativt samarbete coacha fram möjligheter och potential hos sin klient.

Coachens främsta uppgift är att göra sin klient framgångsrik i den egna förändringsprocessen, att hjälpa och utmana den att utvecklas och själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Målet är att öka sin medvetenhet och börja agera på ett nytt sätt.

En coach är specialist på sin klients utvecklingsprocess och som ska leda till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Att vara aktivt lyssnande och ställa kraftfulla frågor är de främsta verktyg i processen.

Coachen hjälper klienten att sätta tydliga och realistiska mål, vilket är viktigt för att skapa en förändring, hålla fokus och uppmuntra klienten. Genom coachingen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utnyttjar hela sin fulla personliga potential.


plus

Varför coaching?

Bakom varje chef, ledare och medarbetare finns något ännu viktigare -individen och människan.

Genom coaching ökar du din kunskap och medvetenhet, lyfter fram och utvecklar de styrkor du redan har och lär dig att använda dina förmågor på bästa möjliga sätt.

Coaching som metod främjar samarbete, kommunikation, handling och inlärning vilket i sin tur leder till att medarbetare kan prestera, lyckas och må bättre. Det handlar om att ges möjlighet till reflektion och att arbeta utifrån individuella mål, behov och värderingar.

Genom att investera i sina medarbetares utveckling, ökar man motivationen och engagemanget vilket i sin tur skapar positiva förändringar i företagskulturen, i det individuella välmåendet och i lönsamheten.

Idag ställer också många arbetssökande större krav på sin blivande arbetsgivare. Att visa att man investerar i, och värnar om sina medarbetare, bidrar därför också till att man blir en attraktivare och mer eftertraktad arbetsplats.


plus

Hur fungerar vår plattform?

Vi anser att alla människor har rätt till sin starkaste och fulla potential. Med vår unika plattform och online-tjänst har vi digitaliserat professionell coaching och gjort det tillgängligt för alla. Oavsett tid, plats, situation eller personliga behov.

Genom en beteendeanalys matchar vi din beteendeprofil med rätt coach. Våra unika algoritmer skapar träffsäkerhet i både personkemi, kunskap och behov klient och coach emellan så att vi kan säkerställa din personliga utveckling.

Våra väl utvalda och certifierade coacher ger stöd på individnivå så att du kan växa privat såväl som i arbetslivet. Tillsammans arbetar ni kontinuerligt och fokuserar på möjliga lösningar och nödvändiga actions för att nå din önskade utveckling framåt.

Genom vår unika plattform tar vi fram mätningar och analyser med värdefull statistik som kan hjälpa ditt företag att identifiera och utveckla medarbetare med hög potential, samt identifiera individuella styrkor och utvecklingsmöjligheter på en organisatorisk nivå. Ju fler medarbetare som använder sig av coaching desto mer data kan vi ge tillbaka till er organisation så att ni kan maximera er potential.


plus

Hur lång tid tar onboardningen?

Det tar ungefär 15 minuter att onboarda. Du får då bland annat svara på frågor om dig själv. Svaren på frågorna genererar sedan din beteendeanalys som ligger till grund för matchningen mellan dig och din coach/dina coacher.


plus

Hur fungerar coach-klient matchningsalgoritmen?

Med vår AI-baserade algoritm som använder beteendeanalys, matchas du mot de coacher som allra bäst matchar din beteendeprofil och ditt önskade coaching-område.

Även kriterier som expertis och erfarenheter tas med in i beräkningen. Vi ber därför alltid våra coacher att noggrant beskriva sig själva som coach när de skapar sin coachprofil.


plus

Vad betyder poängen?

Poängen är resultatet av din och din coach/dina coachers beteendeprofiler och visar hur väl ni passar ihop med varandra.


plus

Vad innebär licenserna?

Vi erbjuder fyra olika typer av licenser. Innehållet i alla licenser är detsamma oavsett om du är privatperson, egenföretagare eller en större organisation.

För företag finns möjligheten att rotera licenser mellan kollegor och deras individuella behov.

Upptäck din potential
Licensen innefattar en beteendeanalys genom vår unika AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår ett coachmöte om 45 minuter och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar.

Pris: 1495 kr/mån.

Kickstarta din potential
Licensen innefattar beteendeanalys genom vår AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår en stående tid varje månad med din coach och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar. Det inledande mötet med din coach är 45 minuter långt, därefter är mötena 30 minuter långa.

Pris: 1 995 kr/mån

Optimera din potential
Licensen innefattar beteendeanalys genom vår AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår en stående tid varannan vecka med din coach och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar.Det inledande mötet med din coach är 45 minuter långt, därefter är mötena 20 minuter långa

Pris: 3995 kr/mån.

Maximera din potential

Licensen innefattar beteendeanalys genom vår AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår en stående tid varje vecka med din coach och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar.Det inledande mötet med din coach är 45 minuter långt, därefter är mötena 30 minuter långa.

Pris: 5 995 kr/mån.


plus

Hur långt är ett möte?

Alla våra inledande möten är 45 minuter långa. Efterföljande möten, oberoende av prenumeration, är 30 minuter långa.

Hur många möten du har med din coach per månad beror på vilken typ av licens du prenumererar på.


plus

När kan jag senast avboka mitt möte?

Avbokningar och ombokningar kan ske kostnadsfritt upp till senast 24 timmar innan besöket. Du bokar av eller om din tid genom att logga in på din profil här på Zebrains plattform.

Avbokningar senare än 24 timmar innan debiteras fullt.


plus

Hur kontaktar jag min coach?

Logga in på din profil och välj ”chatta med coach”. Där kan du också välja att höra av dig till vår Zebrain-coach som garanterar återkoppling inom 24 timmar.


plus

Kan jag byta coach?

Vi rekommenderar att du försöker hålla dig till en och samma coach för att få kontinuitet och stabilitet. Men det är också viktigt att det känns bra för dig och att personkemin med din coach är den rätta. Skulle behovet uppstå går det därför självklart bra att byta coach.

Kontakta oss på potential@zebrain.se så hjälper vi dig.


plus

Kan jag byta licens?

Alla våra kunder har möjlighet att byta licens. Till exempel om ni vill höja mötesfrekvensen eller vill låta fler medarbetare få tillgång till att nå sin fulla potential.

Det går också bra att kontakta oss på potential@zebrain.se så hjälper vi dig.


plus

Hur långt fram kan jag boka en tid?

Du kan boka in tider så långt fram i tiden som du vill, förutsatt att din coach har lediga besökstider.


plus

Jag hittar ingen 30 min tid- kan jag boka 45 min eller tvärtom?

Tyvärr är det inte möjligt. Men du kan alltid gå in på ditt klientkort och chatta med din personliga coach och fråga om hon eller han kan ändra den önskade tiden.


plus

Hur hanteras information och personuppgifter?

All information som du delar med oss och din coach är högst konfidentiell. Under Legal på vår hemsida hittar du alla villkor som berör hantering av information, användaravtal och behandling av personuppgifter.


plus

Hur betalar jag?

All betalning sker genom Zebrains plattform, antingen med kort eller via Klarna.


plus

Hur blir jag coach på Zebrain?

För att bli coach hos oss går du in på sidan ”bli coach” och trycker på knappen ”Bli coach nu”. Kravet är att du behöver vara certifierad coach minst på ACC-nivå via en godkänd branschorganisation. Följ instruktionerna, göra vår unika beteendeanalys och skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!


plus

Vad blir min relation till Zebrain?

Det upprättas inget anställningsförhållande mellan dig och oss på Zebrain, och du garanterar oss heller ingen minimikapacitet. Vår relation bygger på ett långsiktigt partnerskap där du är ambassadör och representant för oss. Välkommen!


plus

Hur fungerar min klientbas?

Som coach får du tillgång till hela vår klientbas, där båda företagskunder och privata kunder kan logga in och matchas med dig som coach.

Resultatet blir ett brett, varierande och intressant klientutbud. Vi begränsar oss inte till några specifika branscher eller industrier.


plus

Hur träffar jag mina klienter?

Coaching via Zebrain är 100% digital, så du träffar endast dina klienter via videomöte.


plus

Kostar det något att ansluta sig till Zebrain?

Det är helt kostnadsfritt att bli coach hos oss. Välkommen med din ansökan.


plus

Hur länge förbinder jag mig i ett avtal?

Vårt avtal är ett standardavtal med 1 månads ömsesidig uppsägningstid.


plus

Hur är anställningsformen på Zebrain?

För att bli en del av vårt team måste du ha en ansvarsförsäkring och vara egenföretagare eller gå via ett eget anställningsbolag.


plus

Hur långa är klientmötena?

Ditt första möte med en ny klient är 45 minuter. Därefter är mötena 30 minuter långa. Alla möten sker alltid via vår digitala plattform.


plus

Hur kan jag kontakta min klient?

Du kan alltid kontakta din klient i plattformen via ”Chatta med klient”.


plus

Kan jag ta med mig egna klienter in i Zebrains plattform?

Det går alldeles utmärkt! Du får tillgång till en komplett plattform och ett administrativt verktyg där du sköter alla bokningar, ombokningar och avbokningar. På plattformen hittar du bland annat en virtuell whiteboard, en chatt och ett emojis-bibliotek och du kan följa dina klienters framsteg genom mätningar och dataanalys.

Om du som coach tar med egna klienter in i plattformen kan du välja att begränsa deras tillgänglighet så de endast matchar med dig som utvald coach. Vi har utvecklat en funktion för det som heter Zebrain Inside. För frågor om detta maila jessica@zebrain.se


plus

Vad är Zebrain Inside?

Zebrain Inside är en funktion för företag och anställda coacher som endast önskar coacha klienter inom det egna företaget. Plattformen fungerar precis som vanligt men är begränsad till att bara visa klienter och coacher inom just ert företag.


plus

Våra Mätningar


Våra mätningar av Total Potential


Mätningarna består av fyra delar som tillsammans mäter klientens totala potential:

Självinsikt - Vem är jag och vad vill jag?

Självinsikt är en nödvändig grund för ett framgångsrikt självledarskap och är väl dokumenterat i forskning (bl.a Neck and Houghton 2006 och D'Intino et al. 2007)

Grundenergi - Hur mår jag?

Vårt test för grundenergi bygger på de stresstester som används inom forskning och behandlingar både i Sverige och utomlands. Bl.a KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Effekter av negativ stress är väl dokumenterat i forskningen och gäller konsekvenser såväl för den egna hälsan som för effekter på arbetet.

Motivation – Hur motiverad är jag?

Vårt motivationstest bygger bl.a på Self Determination Theory (SDT) som utvecklades på 70-talet av Edward Deci och Richard Ryan, Kenneth W Thomas samt Teresa Amabile forskningschef Harvard Business School och hennes forskning.

Självledarskap - Hur kan jag lyckas med det jag vill?

Vårt självledarskapstest bygger på forskning visar att individer som praktiserar ett systematiskt självledarskap har större sannolikhet för att prestera, både i privat och i arbetslivet (DiLiello and Houghton 2006) och bl.a Gisela Bäcklander, (doktorsavhandling från KTH Autonomous, yet Aligned: Challenges of self-leadership in context 2020)


plus

Vår Matchningsalgoritm

Det finns inga samband mellan våra personligheter eller våra olika beteendemönster och hur framgångsrika eller lyckliga vi är eller kan bli. Därför är det vår bestämda uppfattning att man inte ska använda modeller som mäter beteendestilar som underlag för den typen av bedömningar. Däremot ökar våra förutsättningar att uppnå det vi vill ju mer vi känner till vad som är viktigt för oss, vart vi är på väg, våra styrkor, våra begränsningar och hur vi påverkar andra. Ju mer självinsikt desto större möjligheter!


plus

Forskningen bakom

Vår matchningsalgoritm bygger på bland annat Big Five, Revised NEO Personality Inventory, HEXACO Model of Personality, Social Styles, IDI Interpersonal Dynamics Inventory, STC Systems Centered Therapy, SCM Stereotype Content Model.


Big Five.Världens mest använda forskningsbaserade personlighetsmodeller och tester för att förutsäga olika beteenden och beteendemönster.

Revised NEO Personality Inventory.Vidareutveckling av Big Five med underkategorier.

Hexaco model of personality. Big Five med en sjätte faktor, Ärlighet o Mänsklighet.

Social Styles. Visar bland annat på betydelsen av att anpassa sig till och möta andra som inte liknar en själv. Merril o Reid.

IDI Interpersonal Dynamics Inventory. Vidareutveckling av Social Styles som bl.a beskriver de intryck vi gör på varandra. R Zackrison m.fl.

STC, Systems Centered Therapy. Yvonne Agazarins modell och hennes arbete med att lösa konflikter och skapa samförstånd mellan olika individer och grupper.

SCM Stereotype Content Model. Hur vi dömer andra spontant utifrån stereotyper. Amy Cuddy.

Helen Fishers forskning tillsammans med hjärnforskaren Lucy L. Brown och psykologen Art Aron utifrån analyser av biologiskt baserade personlighetsdimensioner hos 40 000 individer och mönster av attraktioner hos 28 000 individer samt data från bl.a genetik, neurologi och personlighetspsykologi.

Giacomo Rizzolottis forskning om spegelneuroner som visar på hur vi påverkar varandra med våra känslor och betydelsen av emotionell intelligens EQ.


Hittar du inte det rätta svaret?

Hör av dig till potential@zebrain.se så besvarar vi frågan via mail istället.

Kontakta oss
Testa din Potential
Support