Zebrain

Vanliga frågor

På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på det du söker? Skicka ett mejl till potential@zebrain.se så hör vi av oss inom 24 timmar.

zebrain.se ---- Vanliga frågor

Om vår tjänst

För klient

För coach

Forskning och ROI


plus

Vad är coaching?

Coaching är en beprövad metod som handlar om att i kreativt samarbete coacha fram möjligheter och potential hos sin klient.

Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egna förändringsprocess. Coachen hjälper och utmanar klienten att alltid själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktiga här är att klienten ska utvecklas och ökar sin medvetenhet samt börjar agerar på ett nytt sätt.

Coachen är specialist på klientens utvecklingsprocess som leder till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är coachens främsta verktyg i processen.

För att skapa en förändring är tydligt mål i varje samtal viktigt. Coachen hjälper klienten att sätta realisistiska mål, hålla fokus och uppmuntrar klienten. Genom coachingen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utnyttjar hela sin personliga potential.


plus

Varför coaching?

Bakom varje chef, ledare och medarbetare finns något ännu viktigare -individen och människan.

Genom coaching ökar du din kunskap och medvetenhet, lyfter fram och utvecklar de styrkor du redan har och lär dig att använda dina förmågor på bästa möjliga sätt.

Coaching som metod främjar samarbete, kommunikation, handling och inlärning vilket i sin tur leder till att medarbetare kan prestera, lyckas och må bättre. Det handlar om att ges möjlighet till reflektion och att arbeta utifrån individuella mål, behov och värderingar.

Genom att investera i sina medarbetares utveckling, ökar man motivationen och engagemanget vilket i sin tur skapar positiva förändringar i företagskulturen, i det individuella välmåendet och i lönsamheten.

Idag ställer också många arbetssökande större krav på sin blivande arbetsgivare. Att visa att man investerar i, och värnar om sina medarbetare, bidrar därför också till att man blir en attraktivare och mer eftertraktad arbetsplats.


plus

Hur fungerar vår plattform?

Vi anser att alla människor har rätt till sin starkaste och fulla potential. Med vår unika plattform och online-tjänst har vi digitaliserat professionell coaching och gjort det tillgängligt för alla. Oavsett tid, plats, situation eller personliga behov.

Genom en beteendeanalys matchar vi din beteendeprofil med rätt coach. Våra unika algoritmer skapar träffsäkerhet i både personkemi, kunskap och behov klient och coach emellan så att vi kan säkerställa din personliga utveckling.

Våra väl utvalda och certifierade coacher ger stöd på individnivå så att du kan växa privat såväl som i arbetslivet. Tillsammans arbetar ni kontinuerligt och fokuserar på möjliga lösningar och nödvändiga actions för att nå din önskade utveckling framåt.

Genom vår unika plattform tar vi fram mätningar och analyser med värdefull statistik som kan hjälpa ditt företag att identifiera och utveckla medarbetare med hög potential, samt identifiera individuella styrkor och utvecklingsmöjligheter på en organisatorisk nivå. Ju fler medarbetare som använder sig av coaching desto mer data kan vi ge tillbaka till er organisation så att ni kan maximera er potential.


plus

Hur lång tid tar onboardningen?

När du onboardar får du bland annat svara på frågor om dig själv som generar din beteendeanalys. Den ligger till grund för coach-klient matchningen. Vi räknar med att det tar ca 15 minuter att genomföra processen.


plus

Hur fungerar coach-klient matchningsalgoritmen?

Matchningen sker via vår ai-baserade algoritm som använder beteendeanalysen för att generera förslag på de coacher som bäst matchar en klients beteendeprofil och önskat coaching-område.

Kriterier som expertis och erfarenheter tas även in i beräkningen. Därför ber vi coacherna att ta sin tid att beskriva sig själva professionellt och väl, som coach i coachprofilen när de onboardar.


plus

Vad betyder poängen?

Poängen beskriver hur väl du passar med din coach och är ett resultat av era beteendeprofiler.


plus

Vad innebär licenserna?

Vi erbjuder fyra olika typer av licenser. Innehållet i alla licenser är detsamma oavsett om du är privatperson, egenföretagare eller en större organisation.

För företag finns möjligheten att rotera licenser mellan kollegor och deras individuella behov.

Upptäck din potential
Licensen innefattar en beteendeanalys genom vår unika AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår ett coachmöte om 45 minuter och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar.

Pris: 1495 kr/mån.

Kickstarta din potential
Licensen innefattar beteendeanalys genom vår AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår en stående tid varje månad med din coach och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar. Det inledande mötet med din coach är 45 minuter långt, därefter är mötena 30 minuter långa.

Pris: 1 995 kr/mån

Optimera din potential
Licensen innefattar beteendeanalys genom vår AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår en stående tid varannan vecka med din coach och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar.Det inledande mötet med din coach är 45 minuter långt, därefter är mötena 20 minuter långa

Pris: 3995 kr/mån.

Maximera din potential

Licensen innefattar beteendeanalys genom vår AI-baserade algoritm som matchar dig med rätt coach för just dig. I licensen ingår en stående tid varje vecka med din coach och fri tillgång till vår coach-chatt där någon av våra coacher svarar inom 24 timmar.Det inledande mötet med din coach är 45 minuter långt, därefter är mötena 30 minuter långa.

Pris: 5 995 kr/mån.


plus

Hur långt är ett möte?

Alla våra inledande möten är 45 minuter långa. Efterföljande möten, oberoende av prenumeration, är 30 minuter långa.

Hur många möten du har med din coach per månad beror på vilken typ av licens du prenumererar på.


plus

När kan jag senast avboka mitt möte?

Avbokningar och ombokningar kan ske kostnadsfritt upp till senast 24 timmar innan besöket. Du bokar av eller om din tid genom att logga in på din profil här på Zebrains plattform.

Avbokningar senare än 24 timmar innan debiteras fullt.


plus

Hur kontaktar jag min coach?

I din profil under Chatta med coach kan du höra av dig till din personliga coach. Där kan du också välja att höra av dig till vår Zebrain-coach som garanterar svar inom 24 timmar.


plus

Kan jag byta coach?

Vi rekommenderar att du försöker hålla dig till en och samma coach för att få kontinuitet och stabilitet. Men det är också viktigt att det känns bra för dig och att personkemin med din coach är den rätta. Skulle behovet uppstå går det därför självklart bra att byta coach.

Kontakta oss på potential@zebrain.se så hjälper vi dig.


plus

Kan jag byta licens?

Alla våra kunder har möjlighet att byta licens. Till exempel om ni vill höja mötesfrekvensen eller vill låta fler medarbetare få tillgång till att nå sin fulla potential.

Det går också bra att kontakta oss på potential@zebrain.se så hjälper vi dig.


plus

Hur långt fram kan jag boka en tid?

Du kan boka in tider så långt fram du vill, förutsatt att din coach har lagt upp lediga besökstider.


plus

Jag hittar ingen 30 min tid- kan jag boka 45 min eller tvärtom?

Nej, det är tyvärr inte möjligt. Men om du går in i ditt klientkort kan du chatta med din personliga coach och fråga om hon/han kan ändra tiden.


plus

Hur hanteras information och personuppgifter?

På hemsidan under Legal har vi laddat upp våra villkor och policies som berör hantering av information och personuppgifter. All information du delar med oss och din coach är högst konfidentiell.

Vår integritetspolicy hittar du på sidan Legal under Information om behandling av personuppgifter - coachingtjänst


plus

Hur betalar jag?

All betalning sker genom Zebrains plattform, antingen med kort eller via Klarna.


plus

Hur blir jag coach på Zebrain?

För att bli coach hos oss går du in på sidan ”bli coach” och trycker på knappen ”Bli coach nu”. Kravet är att du behöver vara certifierad coach minst på ACC-nivå via en godkänd branschorganisation. Följ instruktionerna, göra vår unika beteendeanalys och skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!


plus

Vad blir min relation till Zebrain?

Mellan dig och Zebrain upprättas inget anställningsförhållande och du garanterar oss ingen minimikapacitet. Zebrain bygger på ett långsiktigt partnerskap med dig. Du är ambassadör och representant för Zebrain.


plus

Hur fungerar min klientbas?

Som coach får du tillgång till hela vår klientbas, där båda företagskunder och privata kunder kan logga in och matchas med dig som coach.

Resultatet blir ett brett, varierande och intressant klientutbud. Vi begränsar oss inte till några specifika branscher eller industrier.


plus

Hur träffar jag mina klienter?

Coaching via Zebrain är 100% digital, så du träffar endast dina klienter via videomöte.


plus

Kostar det något att ansluta sig till Zebrain?

Det är helt kostnadsfritt att bli coach hos oss. Välkommen med din ansökan.


plus

Hur länge förbinder jag mig i ett avtal?

Vårt avtal är ett standardavtal med 1 månads ömsesidig uppsägningstid.


plus

Hur är anställningsformen på Zebrain?

För att bli en del av vårt underbara team behöver du vara egenföretagare eller gå via ett eget anställningsbolag och ha en ansvarsförsäkring.


plus

Hur långa är klientmötena?

Ditt första möte med en ny klient är 45 minuter. Därefter är mötena 30 minuter långa. Alla möten sker alltid via vår digitala plattform.


plus

Hur kan jag kontakta min klient?

I din profil under Chatta med klient kan kontakta din klient via plattformen.


plus

Kan jag ta med mig egna klienter in i Zebrains plattform?

Det går alldeles utmärkt! Du får tillgång till en komplett plattform och ett administrativt verktyg där du sköter alla bokningar, ombokningar och avbokningar. På plattformen hittar du bland annat en virtuell whiteboard, en chatt och ett emojis-bibliotek och du kan följa dina klienters framsteg genom mätningar och dataanalys.

Om du som coach tar med egna klienter in i plattformen kan du välja att begränsa deras tillgänglighet så de endast matchar med dig som utvald coach. Vi har utvecklat en funktion för det som heter Zebrain Inside. För frågor om detta maila jessica@zebrain.se


plus

Vad är Zebrain Inside?

Zebrain Inside är en separat funktion för företag och anställda coacher, som endast önskar coacha klienter inom det egna företaget. Plattformen fungerar på samma sätt, men är begränsat till att bara visa klienter och coach inom ert företag.


plus

Våra Mätningar


Våra mätningar av Total Potential


Mätningarna består av fyra delar som tillsammans mäter klientens totala potential:

Självinsikt - Vem är jag och vad vill jag?

Självinsikt är en nödvändig grund för ett framgångsrikt självledarskap och är väl dokumenterat i forskning (bl.a Neck and Houghton 2006 och D'Intino et al. 2007)

Grundenergi - Hur mår jag?

Vårt test för grundenergi bygger på de stresstester som används inom forskning och behandlingar både i Sverige och utomlands. Bl.a KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Effekter av negativ stress är väl dokumenterat i forskningen och gäller konsekvenser såväl för den egna hälsan som för effekter på arbetet.

Motivation – Hur motiverad är jag?

Vårt motivationstest bygger bl.a på Self Determination Theory (SDT) som utvecklades på 70-talet av Edward Deci och Richard Ryan, Kenneth W Thomas samt Teresa Amabile forskningschef Harvard Business School och hennes forskning.

Självledarskap - Hur kan jag lyckas med det jag vill?

Vårt självledarskapstest bygger på forskning visar att individer som praktiserar ett systematiskt självledarskap har större sannolikhet för att prestera, både i privat och i arbetslivet (DiLiello and Houghton 2006) och bl.a Gisela Bäcklander, (doktorsavhandling från KTH Autonomous, yet Aligned: Challenges of self-leadership in context 2020)


plus

Vår Matchningsalgoritm

Det finns inga samband mellan våra personligheter eller våra olika beteendemönster och hur framgångsrika eller lyckliga vi är eller kan bli. Därför är det vår bestämda uppfattning att man inte ska använda modeller som mäter beteendestilar som underlag för den typen av bedömningar. Däremot ökar våra förutsättningar att uppnå det vi vill ju mer vi känner till vad som är viktigt för oss, vart vi är på väg, våra styrkor, våra begränsningar och hur vi påverkar andra. Ju mer självinsikt desto större möjligheter!


plus

Forskningen bakom

Vår matchningsalgoritm bygger på bland annat Big Five, Revised NEO Personality Inventory, HEXACO Model of Personality, Social Styles, IDI Interpersonal Dynamics Inventory, STC Systems Centered Therapy, SCM Stereotype Content Model.


Big Five.Världens mest använda forskningsbaserade personlighetsmodeller och tester för att förutsäga olika beteenden och beteendemönster.

Revised NEO Personality Inventory.Vidareutveckling av Big Five med underkategorier.

Hexaco model of personality. Big Five med en sjätte faktor, Ärlighet o Mänsklighet.

Social Styles. Visar bland annat på betydelsen av att anpassa sig till och möta andra som inte liknar en själv. Merril o Reid.

IDI Interpersonal Dynamics Inventory. Vidareutveckling av Social Styles som bl.a beskriver de intryck vi gör på varandra. R Zackrison m.fl.

STC, Systems Centered Therapy. Yvonne Agazarins modell och hennes arbete med att lösa konflikter och skapa samförstånd mellan olika individer och grupper.

SCM Stereotype Content Model. Hur vi dömer andra spontant utifrån stereotyper. Amy Cuddy.

Helen Fishers forskning tillsammans med hjärnforskaren Lucy L. Brown och psykologen Art Aron utifrån analyser av biologiskt baserade personlighetsdimensioner hos 40 000 individer och mönster av attraktioner hos 28 000 individer samt data från bl.a genetik, neurologi och personlighetspsykologi.

Giacomo Rizzolottis forskning om spegelneuroner som visar på hur vi påverkar varandra med våra känslor och betydelsen av emotionell intelligens EQ.


Hittar du inte det rätta svaret?

Hör av dig till potential@zebrain.se så besvarar vi frågan via mail istället.

Kontakta oss
Support