2022-11-14

3 vägar till bättre självledarskap

Coaching

Dela:

3 vägar till bättre självledarskap

Senast uppdaterad: 11 april 2023

Självledarskap är en av de viktigaste egenskaperna i dagens arbetsliv, och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Ju mindre hierarkiskt arbetslivet blir, desto viktigare blir det att varje medarbetare kan konsten att leda sig själv. Att utveckla ett gott självledarskap är ett utmärkt sätt att förebygga stress, och är också ett första steg mot att bli en bra ledare för andra.

 

Det finns flera anledningar till att begreppet självledarskap är mer aktuellt idag än kanske någonsin tidigare. Förr var arbetslivet strikt hierarkiskt, chefer gav order och medarbetarna utförde dem. Idag ser det annorlunda ut – medarbetare förväntas ta ett stort eget ansvar, lösa problem själva, fatta egna beslut och ofta utöva ett informellt ledarskap gentemot varandra. Det gör jobbet mer meningsfullt och motiverande, men ställer också högre krav på den enskilda medarbetarens kompetens och karaktär.

Det finns också andra faktorer som gör att självledarskap har blivit viktigare än någonsin. I dagens arbetsliv blir vi nästan dränkta i information och kommunikation som hela tiden kommer över oss med hjälp av ny teknik. Det innebär att vi själva måste veta hur vi ska förhålla oss till det ständiga kommunikationsflödet. Den nya tekniken har också möjliggjort mer flexibla arbetsformer såsom distansarbete och hybridarbete, och det behöver väl knappast påpekas hur viktigt självledarskap är för att sådana arbetsformer ska fungera.

Självledarskap är med andra ord en egenskap värd att satsa på, oavsett om du är en enskild individ som vill utveckla dig själv, eller om du är en chef eller arbetsgivare som letar efter nya sätt att utveckla dina medarbetare.

Vad behöver då du, eller dina medarbetare, träna på för att utveckla ett gott självledarskap? Låt oss titta på tre grundläggande faktorer som kan leda in på rätt spår.

Utveckla din självkännedom

Självledarskap handlar om förmågan att först och främst förstå sina egna tankar, känslor och handlingar, för att sedan kunna påverka och hantera dessa på olika sätt, så att man lättare kan uppnå sina mål. Det innebär att man måste utveckla sin självkännedom och självinsikt. Det kan man göra genom att ställa sig frågor och reflektera över vem man är och vad man kan, vilka styrkor och svagheter man har som yrkesperson och som människa, vilka behov man har, hur man reagerar i olika situationer och vilka grundläggande personlighetsdrag som karaktäriserar ens beteende och attityd.

Man kan reflektera över detta genom att besvara dessa frågor skriftligt, vilket kan leda till en djupare och mer noggrann reflektion än om man ”bara” tänker. Man kan också göra personlighetstester eller andra tester som bygger på självskattning. Om man har möjlighet att prata med en coach så är det också bra, och det är över huvud taget nyttigt att ta hjälp av någon utomstående. Andra människors feedback kan vara väldigt användbar för ökad självkännedom, även om man ska komma ihåg att någon enstaka persons åsikt inte är facit.

Hitta din egen väg till självkontroll och disciplin

Målet med självledarskap, eller åtminstone ett av målen, är att uppnå en hög grad av självkontroll och disciplin, eftersom man vill kunna styra sig själv i riktning mot de mål man har satt upp. Men självkontroll är väldigt svårt, så det gäller att du hittar din egen väg dit och inte sätter ribban alltför högt. Ett bra tips är identifiera ett specifikt område i din arbetsvardag eller i ditt liv där du vill öka din självkontroll, och fokusera helt och hållet på det.

Ett konkret problem som många brottas med idag är distraktioner. Idag är det otroligt lätt att bli distraherad, eftersom distraktionerna alltid finns i datorn och mobilen, redo att förstöra vårt fokus. Det sägs att ett enda pling i mobilen förstör vår koncentration i minst 15 minuter, även om vi redan är försjunkna i fokuserat djuparbete. Men det är också vanligt att vi själva söker upp distraktionerna, till exempel om vi har kört fast lite i arbetet.

Hur kan du minska distraktionernas makt över din arbetsvardag, och öka din självkontroll? Det är en typisk sådan fråga som du kan börja med om du vill hitta ett specifikt område att förbättra. Ställ dig frågor som: Vilka faktorer är det som utlöser distraktionen? Är det trötthet, att du vill fly från arbetsuppgiften? Är det ”fear of missing out”, att du hela tiden måste kolla mejl, sociala medier eller nyheter av rädsla för att missa någonting? De gånger du känner dig distraherad, skulle du kunna göra någonting annat än att ta upp mobilen?

En annan fråga du kan ställa dig är: Hur brukar du göra när du medvetet går in i totalt fokus? Skulle du kunna göra det oftare?

Gör självreflektion till en vana

Sist men inte minst så kräver självledarskap att vi hela tiden reflekterar över oss själva och vårt beteende, vilket de två punkterna ovan visar. Alla goda ledare, så även självledare, har vanor och rutiner för regelbunden självreflektion.

Det är viktigt att komma ihåg att självreflektionen inte bara ska handla om de stora frågorna, utan också om små händelser i vardagen. Därför är det bra att ha en rutin för daglig reflektion, till exempel genom att man avslutar varje dag med att utvärdera den, gärna i skriftig form. Fråga dig själv vad du har gjort under dagen och vad det egentligen har betytt, försök att se dig själv och ditt beteende utifrån. Reflektera också över vad som har gjort dig glad och vad från den här dagen som du vill ta med dig till imorgon.

Därtill bör man såklart också reflektera över de stora frågorna, gärna i relation till de små, vardagliga händelserna. De stora frågorna handlar om din inre motivation, din mening, vision eller mission i världen. Om dessa ska ha någon betydelse så måste de komma ned på din vardagsnivå, och för att det ska bli möjligt krävs ett gott självledarskap.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.