2023-03-22

4 sätt att boosta din kreativitet och innovationsförmåga

Dela:

4 sätt att boosta din kreativitet och innovationsförmåga

Senast uppdaterad: 22 juni 2023

Kreativitet och innovationsförmåga är egenskaper som spelar en allt större roll i arbetslivet. Det handlar om att kunna lösa problem, komma på nya, djärva idéer och att ständigt se verksamheten ur nya perspektiv. Kreativitet föder framgång och innovation. Den är också viktigt för individens förmåga att utveckla sig som människa och som yrkesperson. Därför ska vi nu gå igenom fyra konkreta sätt att boosta sin kreativa och innovativa förmåga.

 

Kreativitet uppfattas ibland som ett luddigt och svårfångat begrepp, omgivet av mystik och svårt att mäta eller lära ut. Kanske beror det på att ordet ofta associeras med konstens och kulturens värld, snarare än med det ordinarie arbetslivet.

I själva verket är kreativitet ungefär detsamma som innovation; det handlar om att skapa någonting nytt, att lösa problem och att tänka ut och genomföra nya idéer. Kort och gott, att kreera. Skapa.

Medarbetarnas kreativa och innovativa förmåga är helt avgörande för företagets framgångar. Varje gång man tar fram en ny produkt, eller kommer på ett nytt sätt att lösa verksamhetens eller kundens problem, är det ett uttryck för kreativitet och innovation.

Dessutom är kreativitet till god hjälp för dig som individuell medarbetare, i din utvecklingsprocess. Om du kan tänka och agera på ett kreativt sätt, kan du också hitta kreativa lösningar för att boosta din egen medarbetarutveckling.

Därför ska vi nu titta närmare på 4 sätt att boosta din kreativitet och innovationsförmåga:

1. Var nyfiken och ställ frågor.

All kreativitet börjar med nyfikenhet, och nyfikenhet tar sig ofta uttryck genom att man ställer frågor. Det finns en enorm kraft i denna metod om du tränar på den och använder den tillräckligt ofta. Du kommer väldigt långt med de fem grundfrågorna Var?, När?, Hur?, Vem? och Varför?.

Träna dig på att utveckla en ständig nyfikenhet kring hur saker fungerar, varför de fungerar som de gör, hur människor beter sig i olika situationer, och så vidare. Sträva alltid efter att förstå, och begränsa dig inte bara till ditt eget gebit. Kreativitet handlar om att bygga broar mellan olika kunskaps-öar, så att ny kunskap eller nya insikter uppstår. För att kunna göra det måste du vara nyfiken även på sådant som till synes inte har någonting med dig eller ditt arbete att göra.

2. Skaffa dig många influenser.

Det här är egentligen en fortsättning på rådet i punkt 1. Människor som anses var kreativa eller innovativa genier, har ofta hämtat enormt mycket inspiration från andra skapande människor. De läser, lyssnar, memorerar, imiterar, tills andra människors arbete och kunskaper blir en del av deras egen kreativitet. Hemligheten för att verkligen lyckas är att ha många olika influenser från en rad olika ämnesområden.

Se till att hitta olika influenser genom att läsa mycket, ta kontakt med människor som du normalt sett inte skulle ha kontakt med, gärna människor i helt andra yrken eller branscher. Träffa personer som kan ge dig ny input och oväntade insikter och perspektiv som du aldrig ens har tagit i beaktande tidigare.

Se också till att regelbundet exponera dig för andra människors kreativitet. Det kan handla om konstverk, uppfinningar, böcker eller precis vad som helst som har uppstått genom kreativt skapande och innovation. Genom att ständigt ta del av kreativa skapelser, tränas du i att hela tiden reflektera och söka efter mening och information i allting som är skapat.

3. Gör kreativiteten till en vana.

Precis som vi redan nämnt i början av artikeln så är begreppet kreativitet omgivet av en viss mystik. En av de vanligaste (felaktiga) föreställningarna om kreativitet är att det inte kan framkallas avsiktligt, utan att alla kreativa idéer kommer ”som en skänk från ovan”. Därför tror många också att kreativitet inte går att utveckla; kreativ är någonting som man antingen ”är” eller ”inte är”.

I själva verket handlar kreativitet mer om vad man gör än om vem man är. Alla kan lära sig att praktisera kreativitet och att göra det till en vana, en rutin i vardagen.

Du kan utveckla denna vana genom att avsätta tid åt kreativt arbete varje dag, och då träna på att till exempel ställa frågor som leder till nya frågor – och så småningom leder dig in på helt nya vägar. Det handlar bara om att ha tålamod och fortsätta med det varje dag, även om det går trögt i början. Kom ihåg att ingen människa är kreativ hela tiden. Det är genom enträget och tålmodigt arbete som resultaten så småningom börjar komma.

Var också medveten om att den kreativa förmågan kan nå sin peak medan du ägnar dig åt någon annan, mer vardaglig aktivitet, till exempel när du duschar, krattar löv eller är ute och joggar. Kreativiteten gynnas av att du är lite lätt distraherad, så att den kritiska och rationella delen av din hjärna inte riktigt är med på noterna. Då kan det komma många bra idéer, som det gäller att fånga upp innan du glömmer bort dem igen. Du bör därför ha som vana att skriva upp dessa idéer direkt, till exempel i en anteckningsbok som du har med dig överallt, eller i mobiltelefonen.

4. Var modig och stå för dina idéer.

Det är väldigt vanligt att kreativa och innovativa människor tvingas kämpa i motvind under väldigt lång tid innan de eventuellt får gehör för sina idéer. Så är det både i arbetslivet och i samhället i stort.

För att nå hela vägen med din kreativitet behöver du därför vara modig och riskbenägen. Träna dig på att alltid säga din mening och dela med dig av dina idéer, även om omgivningen tycker att du är konstig eller tjatig. Sträva efter att bli en sådan människa som tycker att det känns helt naturligt att ge uttryck för saker som andra inte förstår eller absolut inte håller med om. När den dagen kommer då du har en verkligt bra idé, kommer du nämligen behöva ha modet och orken att slåss för den.

Var också modig inför dig själv. Kom ihåg att man inte ska (be)döma en skapelse förrän den är färdig. Lyssna inte på din inre kritiker så länge den kreativa processen pågår, för då kommer den garanterat att avbrytas. Tillåt dig själv att jobba färdigt innan du bedömer resultatet.

Sist men inte minst: Sätt igång! Det är det viktigaste av allt. Gör någonting, skapa någonting, skriv ned någonting, gör en skiss. Strunta i att det blir dåligt, det är en nödvändig del av processen. Försök och försök igen, helst varje dag, så kan vi nästan lova att du med tiden kommer att bli en mer kreativ och innovativ människa.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.