2022-02-16

5 sätt att leda genom exempel

Dela:

5 sätt att leda genom exempel

Senast uppdaterad: 30 mars 2023

Som ledare är din uppgift att visa vägen för dina medarbetare och inspirera dem till prestationer och utveckling. Riktigt bra ledare leder inte bara genom sina ord, utan framför allt genom sitt sätt att vara och agera. Att leda genom exempel är ett sätt att vinna respekt, och därmed bygga både förtroende och tillit. Låt oss därför titta på fem bra sätt att leda genom exempel och visa hur företagskulturen ska levas ut i praktiken.

 

Det allra viktigaste när man ”leder genom exempel” är att vara autentisk i sitt beteende och i sitt ledarskap. Dina medarbetare får inte uppfatta det som att du ”gör dig till” endast för att statuera exempel, och det får inte framstå som att du frångår dina värderingar. Oavsett vilken grundpersonlighet du har så kan du leda genom exempel, och om du har svagheter och brister (det har alla) så bör du inte dölja dessa, utan tvärtom visa att du är medveten om dem och att du vill lära dig att hantera dessa svagheter på ett bättre sätt. Vilket osökt leder oss på första punkten på listan.

1. Visa att du vill lära dig och utvecklas

Både individer och organisationer behöver lära sig nya saker och kontinuerligt sträva efter att utvecklas. Därför är det väldigt viktigt att du som ledare visar att du hela, hela tiden jobbar på din egen utveckling, både kunskaps- och kompetensmässigt och personlighetsmässigt. Om dina medarbetare ser att du går kurser, läser böcker, går till en coach eller mentor, ställer frågor om hur saker fungerar, och så vidare – så ökar chansen att de vill göra detsamma.

På er arbetsplats ska det vara normalt att hela tiden vilja lära sig och utvecklas, att vara nyfiken och att våga stå för att det finns saker som man inte har en aning om. I dagens komplexa och föränderliga arbetsliv är det viktigare än någonsin att ledare och medarbetare vill lära sig nya saker och utvecklas som människor.

2. Visa att kommunikationen är lika viktig som det praktiska arbetet

Vissa tycker att allt ”tjat” om kommunikation är fluffigt och flummigt, men sanningen är att kommunikationen är så viktig att den kan vara direkt avgörande för företagets framgångar. Det gäller inte minst i tider av distans- och hybridarbete, när det finns fler möjligheter än någonsin att missförstå varandra.

Som ledare måste du visa att rätt kommunikation är lika viktigt som produktivitet. Det handlar till exempel om att vara en aktiv lyssnare, ge användbar feedback och samtidigt kommunicera på ett empatiskt sätt. Förmågan att lösa konflikter är också väldigt viktig, och här kan du leda med exempel genom att vara saklig, rationell och empatisk när en diskussion eller konflikt uppstår. Visa att det är normalt och sunt att olika människor har olika åsikter (i Sverige är vi ibland lite för konflikträdda), men att de då ska framställas på ett sakligt sätt och med respekt för den som tycker annorlunda. Här är det naturligtvis helt avgörande att du själv lever som du lär, och alltså reagerar på ett sunt sätt inför konflikter och meningsskiljaktigheter.

3. Visa att dina grundvärderingar är robusta

Att ha sunda grundvärderingar är väldigt viktigt i dagens arbetsliv. Inte minst de yngre generationerna uppger ofta i studier och undersökningar att ett företags värderingar är avgörande för deras vilja att söka ett jobb. Det handlar inte om att arbetsplatser plötsligt ska bli välgörenhetsorganisationer, utan det handlar om att företagen självklart måste inse sin egen roll i samhället och ta ansvar för den.

Här är det extra viktigt att du är autentisk och att du inte låtsas ha vissa värderingar som verkar vara trendiga och ”hippa”. Var dig själv, och ta samhällsansvar på ditt eget sätt och på det sätt ni har kommit överens om i företaget. Stå för vad du tycker är okej och vad du inte tycker är okej, och visa att dessa värderingar inte är till salu – inte ”ens” för att tillmötesgå kunder eller andra intressenter. Om du vågar stå upp för vissa noggrant genomtänkta grundvärderingar, så kommer medarbetarna känna att de arbetar för en sund organisation där man förväntas kunna skilja mellan rätt och fel.

4. Visa att misslyckanden är en naturlig och användbar del av arbetet

Misslyckanden är en naturlig del av alla prestationer. Man kan till och med säga att misslyckanden är den bästa källan till kunskap för den som vill lyckas. Därför är det väldigt viktigt att du som ledare signalerar att du inte skäms över dina egna misslyckanden, utan att du tvärtom använder dig av dem för att utvecklas.

Berätta gärna öppet om olika tillfällen då du har misslyckats, och exakt vad du lärde dig av detta. Ännu bättre är det om misslyckandet sker i realtid, framför dina medarbetares ögon – då är det viktigt att du är prestigelös och helt enkelt frågar dina medarbetare om råd. ”Varför blev det här fel? Vad tycker ni att jag kunde ha gjort bättre?” När till och med chefen vågar stå för sina misslyckanden och be omgivningen om råd, kommer alla i teamet att våga göra det – och därmed lära sig väldigt mycket.

5. Visa att du tar hand om dig själv

Sist men inte minst är det viktigt att du som ledare visar att den fysiska och psykiska hälsan är det viktigaste vi har. Det gäller både för individen själv, som förstås vill må bra, och för organisationen, som fungerar bättre om medarbetarna är vid god hälsa.

Visa att du som ledare motionerar och har en sund livsstil, men framför allt – visa att du inte jobbar ihjäl dig. Ingen mår bra av att jobba övertid varje dag, att svara på mejl 24 timmar om dygnet eller ta på sig en orimlig arbetsbörda. Här kan du vara säker på att medarbetarna kommer att följa ditt exempel. Om du signalerar att man på den här arbetsplatsen förväntas jobba tills man stupar, så kommer många i ditt team känna sig pressade att göra detsamma. Och då dras ni snart med problem som stavas stress, utbrändhet och dyra sjukskrivningar.

Att leda genom exempel är ett fantastiskt sätt att skapa respekt och förtroende för ditt ledarskap och därmed få medarbetarna med dig. Ditt positiva beteende kommer att sprida sig som ringar på vattnet, och ytterst bidra till en sund och stark företagskultur.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.