https://www.zebrain.se/sv/5-satt-att-uppmarksamma-mental-halsa-pa-arbetsplatsen

5 sätt att uppmärksamma mental hälsa på arbetsplatsen

2022-05-11 14:24

Corporate Culture

Mental styrka

Tips

Två kvinnor på en arbetsplats som sitter framför gemensam dator

I maj är det Mental Health Awareness Month, som precis som namnet antyder handlar om att skapa medvetenhet och sprida kunskap om mental hälsa. Detta är viktigt inte minst i arbetslivet, eftersom arbetet har en stor inverkan på människors psykiska mående – och medarbetarnas mentala hälsa påverkar i sin tur företagets produktivitet. Så, vad kan man som arbetsgivare göra för att lyfta arbetet med mental hälsa under den kommande månaden? Här kommer 5 nyttiga tips på vägen.

Man kan förstås undra om mental hälsa verkligen är en fråga för arbetsgivaren – är det inte en privatsak? Har arbetsgivaren ens rätt att lägga sig i hur du mår psykiskt? Svaret är ja. Arbetsgivaren har ett ansvar för hur människor i organisationen mår, och det ansvaret inkluderar den psykosociala arbetsmiljön och därmed också medarbetarnas mentala hälsa. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att arbetsgivaren respekterar sina medarbetares personliga integritet och privatliv.

Det är en svår balansgång, men just därför är det så viktigt att uppmärksamma frågan och diskutera den med medarbetarna. Mental Health Awareness Month är ett utmärkt tillfälle att göra det. Därför vill vi idag ge 5 tips om hur ni som arbetsgivare kan uppmärksamma mental hälsa under den kommande månaden, och bana väg för en bättre mental hälsa i hela organisationen.

1. Prata om mental hälsa och övervinn stigmat.
Det kanske största hindret när det handlar om mental hälsa (eller rättare sagt ohälsa) är att frågan är så känslig och stigmatiserad. Det är därför viktigt att man tränar på att prata om det på ett naturligt sätt, så att det blir tydligt att alla faktiskt kan drabbas av psykisk ohälsa och att det inte är någonting skamligt. Försök att etablera en företagskultur där det är naturligt att regelbundet stanna upp och fråga varandra hur man mår och hur läget är. Det är ofta små men öppna och trygga samtal som leder till att man kan börja prata om hur man verkligen mår. 

Därutöver kan samtal om mental hälsa även ske i mer organiserad form. Skulle ni kunna ha samtal om ämnet i mindre grupper?  Har ni något forum eller någon plattform där medarbetarna kan prata om hur de mår eller hur de ser på mental hälsa?

2. Se till att chefer och ledare har rätt kunskaper.
Ledarskapet spelar en avgörande roll när det handlar om medarbetares mentala hälsa, därför är det väldigt viktigt att era chefer och ledare har rätt kunskaper. Flera studier har visat att chefer ofta saknar beredskap för att hantera psykisk ohälsa, vilket bland annat tidningen Arbetsliv har berättat om. Många (inte minst manliga) ledare har också fördomar eller en negativ bild av människor som drabbas, som tidningen Arbetsvärlden har berättat. Därför är det viktigt att ge chefer och ledare rätt kunskap och verktyg för att hantera frågan. Rent konkret kan man lösa det genom att låta cheferna gå en kurs eller fortbildning inom mental hälsa.

3. Håll ett event utomhus.
Om Mental Health Awareness Month verkligen ska göra avtryck och märkas i organisationen så måste man också våga göra saker utöver det vanliga. Gärna då aktiviteter som dels leder till ökad kunskap och dels påvisar vad mental hälsa i grunden handlar om. Ett spännande sätt att uppmärksamma temat kan vara att hålla ett utomhusevent, vilket kan komma extra väl till pass i maj månad när många längtar ut i solen. Att vara utomhus i det gröna och i friska luften är väldigt bra för den mentala hälsan, och ett sådant event skulle därför skicka en väldigt positiv signal till medarbetarna. Eventet kan ha mental hälsa som tema, men kan också handla mer allmänt om att lyfta fram utomhusaktiviteter eller närliggande ämnen, såsom miljö och hälsa. Det kan också lämpa sig för teambuilding-aktiviteter eller bara roliga lekar som syftar till att medarbetarna ska må bra och känna trivsel.

4. Lyft fram fysiska och kreativa aktiviteter.
Utöver utomhuseventet så finns det många sätt att lyfta fram fysiska och kreativa aktiviteter som är bra för den mentala hälsan. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för hur ni kan inspirera medarbetarna till både motion och kreativitet. Men gör det gärna på ett sådant sätt att det är frivilligt och att det finns olika alternativ att välja mellan. Ni kan viga ett särskilt rum på kontoret åt kreativa och avstressande aktiviteter, eller ni kan bjuda in en karateinstruktör för den som vill ha en nybörjarkurs. Det viktiga är att uppmuntra medarbetarna till fysiska och kreativa aktiviteter som kan vara väldigt nyttiga för den mentala hälsan.

5. Erbjud rätt stöd.
Sist men inte minst; den som vill må bra mentalt måste ha rätt stöd. Ibland räcker det att man har kollegor som man trivs med, men andra gånger kan man behöva en terapeut eller en livscoach. Det kan vara väldigt givande även om man inte ”mår dåligt”, utan bara känner att man har saker att prata om. Se därför till att medarbetarna har stöd både av varandra, av chefen och organisationen, och vid behov även av en terapeut eller coach. Det kan vara pricken över i:et som får era medarbetare att trivas och må riktigt bra – både på arbetsplatsen och i livet.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.