2023-06-02

5 tips som tar dig från ledarskapsprogram till action

Dela:

5 tips som tar dig från ledarskapsprogram till action

Senast uppdaterad: 22 juni 2023

Ledarskapsprogram kan vara ett bra sätt att utveckla ledaregenskaperna bland både etablerade chefer och medarbetare med ledarambitioner. Men om programmet verkligen ska ge önskad effekt så måste man också överföra kunskaperna till det vardagliga arbetslivet och testa dem i ”skarpt läge”, alltså i verkliga arbetssituationer. Men hur? Här kommer fem tips för att gå från teori till handling.

 

Att satsa på att utveckla ledarskapet kan vara en bra investering, men då vill man försäkra sig om att det resulterar i en konkret kompetensutveckling som gör avtryck i det vardagliga arbetet. Därför är det viktigt att deltagarna i ledarskapsprogrammet har möjlighet att testa sina nyvunna kunskaper i ”skarpt läge”, medan de fortfarande är färska.

Kort sagt, de måste ges möjlighet att gå från teori till action. Här är 5 konkreta tips på hur ni kan anknyta ledarskapsprogrammets teori till arbetslivets verklighet:

1. Knyt an till konkreta mål.

Att sätta upp tydliga och konkreta mål är alltid viktigt, oavsett vad man gör. När en chef eller medarbetare går ett ledarskapsprogram så bör ni tillsammans ta fram ett antal mål där programmets teori knyts samman med det vardagliga arbetet och med företagets egna mål.

Det som studeras i ledarskapsprogrammet, ska praktiseras på arbetsplatsen. Se därför till att målen är i linje med programmet, men att de är konkreta och praktiska snarare än teoretiska.

Det är nu deltagaren ska praktisera de nya kunskaperna om kommunikation, beslutsfattande och så vidare. Men för att det verkligen ska bli av så måste ni bestämma när och hur det ska göras och vad det förväntas resultera i.

2. Time Management – prioritera rätt arbetsuppgifter.

Det är onödigt och oinspirerande att gå ett ledarskapsprogram och sedan sätta sig och svara på mejl hela dagarna. Det är knappast det man tränar inför på ett ledarskapsprogram. Därför är det viktigt att se till att chefen/medarbetaren får möjlighet att prioritera de arbetsuppgifter som är relevanta för programmet och som har med verkligt ledarskap att göra.

Deltagaren själv bör under den här perioden ägnat sig åt ett medvetet Time Management för att få så mycket tid över som möjligt till träning och relevanta arbetsuppgifter. Även arbetsgivaren bör se till att stötta deltagaren genom att i möjligaste mån befria honom/henne från mer monotona arbetsuppgifter.

3. Se till att deltagaren får feedback.

Feedback är alltid viktigt inom både utbildning och arbete. Den som deltar i ett ledarskapsprogram behöver få feedback även i det vardagliga arbetet, när kunskaperna ska praktiseras. Se till att den möjligheten finns och att deltagaren får varierad feedback från både chefer och medarbetare på arbetsplatsen.

Deltagaren bör också själv be om och aktivt samla in feedback från omgivningen, med utgångspunkt från de mål som har satts upp.

4. Ta hjälp av en coach.

När kunskaperna omsätts i praktiken så kommer deltagaren att ställas inför nya frågor, problem och tankegångar som kanske inte har tagits upp i samband med ledarskapsprogrammet. Därför är det viktigt att deltagaren har ett bollplank, alltså någon att prata med mellan utbildningstillfällena och i anslutning till det vardagliga arbetet. Det bästa sättet att säkerställa det är att anlita en coach.

Coachingen kan ha en avgörande betydelse när det handlar om att gå från teori till action i ett ledarskapsprogram. Deltagaren behöver reflektera över tillämpningen av de nya kunskaperna, identifiera hinder och hitta lösningar för att ta sig vidare i sin utveckling, och coaching är ett perfekt sätt att skapa den möjligheten. Coachen kan hjälpa deltagaren att formulera mål som knyter an till det vardagliga arbetet (se punkt 1) och kan också hjälpa till med Time Management (se punkt 2). Coachingsessionerna blir också ett sätt att löpande utvärdera arbetet (se punkt 5).

5. Utvärdera varje dag.

Deltagaren bör uppmanas att dagligen utvärdera sin utveckling i förhållande till de mål som har satts upp. Annars är det svårt att veta om man verkligen gör framsteg. Utvärderingen syftar också till att göra eventuella justeringar längs vägen, och identifiera nya områden som behöver utvecklas.

Man kan utvärdera på många olika sätt – ensam eller tillsammans med en coach, med papper och penna eller med hjälp av appar och digitala hjälpmedel. Det viktiga är att man i slutet av varje arbetsdag reflekterar över hur arbetsdagen har varit i förhållande till de mål man har satt upp. Om man till exempel skriver ned sina tankar efter varje arbetsdag så innebär det ju också att man sparar sina insikter, eftersom man får ned dem på papper, vilket är bra om man vill komma ihåg och ta med sig insikterna i sitt framtida arbete.

Det är först när man omsätter kunskaper i praktiken som man vet om de är någonting värda. Därför är det väldigt viktigt att deltagare i ett ledarskapsprogram får möjlighet att pröva sina vingar i verkliga arbetssituationer, medan kunskaperna fortfarande är färska. Om överföringen från ledarskapsprogrammet till vardagen lyckas så kan deltagaren utvecklas till en kompetent ledare som kan tillföra företaget stort värde under lång tid framöver.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.