2022-04-20

7 möjliga åtgärder när du som chef själv blir stressad

Dela:

7 möjliga åtgärder när du som chef själv blir stressad

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Stress bland medarbetare är ett problem som diskuteras flitigt i dagens arbetsliv, men en aspekt som ibland glöms bort är att chefen själv också kan drabbas av stress. Chefen har stora krav på sig, både från sina medarbetare och från arbetsgivaren, och förväntas ofta vara den som löser alla problem och tar tag i saker när andra kör fast. Men vad ska man som chef ta sig till när man själv blir stressad? Låt oss titta på 7 möjliga åtgärder när du drabbas av stress.

 

Chefsyrket kan vara stressigt av många olika anledningar. Chefen ska vara en stöttepelare för alla sina medarbetare, och förväntas vara öppen, tillgänglig och ständigt redo att hitta lösningar på de mest disparata problem. Ibland kan medarbetarnas och/eller arbetsgivarens förväntningar på chefen bli orimligt höga, och i värsta fall blir chefen en person som medarbetarna ”dumpar” sina problem på, vilket naturligtvis är ett ohållbart sätt att jobba.

Om man drabbas av allvarlig stress så bör man sjukskriva sig och se till att få riktig vård och rehabilitering. Men om stressen är mindre allvarlig så kan det finnas andra sätt att lösa problemet och reducera stressen.

Nedan har vi sammanställt 7 tips på möjliga åtgärder som chefen själv kan överväga om hen drabbas av stress. Men det kan även vara nyttigt för chefens arbetsgivare och/eller medarbetare att ta till sig dessa förslag, för att bättre förstå hur man kan hjälpa en chef som känner sig stressad.

1. Kräv att arbetsgivaren ska vara tydlig och ge rätt förutsättningar.

Arbetsgivaren är ansvarig för sina anställdas hälsa och välmående, och det gäller i allra högsta grad även chefernas hälsa. Det är vanligt att chefer drabbas av stress på grund av att arbetsgivaren är för otydlig med vad som förväntas av chefen, eller inte ger chefen rätt förutsättningar för att klara av jobbet. Som arbetsgivare måste man vara tydlig med vad varje chef är ansvarig för och hur det ansvaret avgränsas. Om chefen bär ett väldigt stort ansvar, måste hen också ha ett stort mandat för att det i praktiken ska vara möjligt att ta det ansvaret. Lika viktigt är att chefen får rätt resurser för att kunna sköta sitt jobb. Chefer som förväntas ”trolla” och göra det omöjliga blir i regel utbrända.

Som chef bör man ta diskussionen med arbetsgivaren och visa svart på vitt vilket mandat och vilka resurser som krävs för att klara av jobbet. Man bör också kräva en tydlig rollbeskrivning som inte kan missförstås.

2. Var transparent gentemot medarbetarna.

Om du upplever mycket stress i din chefsroll så bör du vara transparent med det gentemot dina medarbetare. Det är inte ovanligt att medarbetare omedvetet och ofrivilligt bidrar till och förvärrar chefens stress. När man som medarbetare tycker att arbetet är jobbigt och svårt så är det lätt hänt att man börjar betrakta chefen som en ”livlina” som alltid ska finnas där, eller en ”mamma/pappa” som man går till med alla problem som känns jobbiga och svåra. Självklart ska medarbetare alltid kunna vända sig till sin chef, men det är viktigt att medarbetarna påminns om att även chefen är en vanlig människa som kan bli överbelastad och känna sig stressad.

Berätta gärna för dina medarbetare om din stress, och ge konkreta exempel på vilka situationer som kan göra dig stressad. Till exempel: ”Jag blir stressad när ni kommer med problem i sista stund istället för att berätta om problemen i god tid.” Eller: ”Jag blir stressad när ni presenterar ett problem utan att själva ha tänkt ut några egna förslag på lösningar.” Eller: ”Jag blir stressad när ni vidarebefordrar ett mejl till mig utan att berätta varför ni gör det.”

Ge alltså konkreta exempel på beteenden som gör dig stressad (utan att peka ut någon enskild medarbetare), och diskutera sedan tillsammans med medarbetarna om ni kan komma överens om grundläggande principer för hur man ska bete sig och kommunicera när man vänder sig till chefen, så att förväntningarna på dig som chef hålls på en rimlig nivå. Fråga samtidigt om medarbetarna tycker att du själv gör saker som gör dem stressade.

3. Se till att få den avlastning som är möjlig.

Som chef är det lätt hänt att man tar på sig alldeles för mycket, alltså för många konkreta arbetsuppgifter som egentligen hade kunnat skötas av någon annan. En chef ska i första hand leda och coacha sina medarbetare, och då är det egentligen onödigt att hen ska sitta med en massa andra uppgifter som inte handlar om att leda.

Prata med arbetsgivaren, och eventuellt också med dina medarbetare, om vilka arbetsuppgifter som skulle kunna delegeras till någon annan, eller om ni bör anställa en assistent som kan avlasta dig när det gäller exempelvis administrativa eller mer praktiska uppgifter.

4. Skaffa dig en mentor eller en coach.

Att vara chef och ledare är ett väldigt speciellt uppdrag, där det inte alltid finns ett facit på vad som är rätt och fel och hur man leder på ett effektivt sätt. Därför kan det vara oerhört nyttigt att ha en utomstående person som bollplank, för att reflektera över din roll som chef, hur du klarar av den rollen, hur du kan utvecklas i den och hur den påverkar dig som människa.

En mentor bör vara en person som har egna erfarenheter av chefsrollen och som har väldigt goda kunskaper om ledarskap. En coach kan vara ett bra alternativ om du vill prata mer om din karriär, din motivation och din livssituation i stort. Att prata med en mentor eller coach kan ge dig en mental avlastning, samtidigt som du får tips, råd och verktyg för att få ditt arbete och ditt liv att fungera bättre, så att du kan övervinna stressen.

5. Se över din work-life balance.

Balans mellan arbete och privatliv är väldigt viktigt för att motverka stress, men kan samtidigt vara svårt att uppnå när man är chef. En chef förväntas hela tiden vara tillgänglig för sina medarbetare, vilket kan leda till både övertidsarbete och att man känner sig pressad att svara på mejl under kvällar och helger. En undersökning från fackförbundet Unionen har till exempel visat att 7 av 10 chefer känner sig så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Det finns en förväntan om att chefen ska vara ”selfless”.

Men om man ska motverka stress så är det oerhört viktigt att kroppen och hjärnan regelbundet får möjlighet till återhämtning. Och för att det verkligen ska bli riktig återhämtning så måste man ibland kunna stänga av allt. Se därför till att hitta sätt att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv, och gör det gärna i samråd och samförstånd med arbetsgivaren och medarbetarna. Verka för att det ska finnas en policy för exempelvis hur sent på dagen man får skicka/svara på mejl. Försök att införa principen att både du själv och dina medarbetare har rätt att stänga av jobbet helt på er lediga tid.

6. Utforska orsaker utanför jobbet.

Stress behöver faktiskt inte bero på jobbet, ens om man är chef. Det finns också en möjlighet att stressen kan härledas till faktorer i ditt privatliv, som sedan påverkar din arbetssituation på ett negativt sätt. Det kan handla om alltifrån praktiska saker, till exempel att du behöver pendla för långt till och från jobbet, till relationella faktorer, exempelvis ett olyckligt äktenskap, eller en äldre anhörig som du behöver ta hand om på din lediga tid. Det kan också handla om din livsstil. Hur ser det ut med din kost och motion? Dina alkoholvanor? Ditt sociala umgänge?

Ta reda på vilka faktorer i ditt privatliv som kan ligga bakom stressen, och bestäm dig sedan för att ta tag i dessa problem innan situationen går överstyr. 

7. Utvärdera din karriär och din framtid.

Sist men inte minst så kan din stress bero på din karriärsituation och hur du känner inför den. Du har ett chefsjobb, men trivs du verkligen? Är du motiverad? Brinner du för uppdraget och för den organisation som du företräder? Eller är det så att du egentligen hade velat göra någonting annat? Att inte trivas och inte känna sig motiverad kan vara väldigt stressande, särskilt om du är chef och därför förväntas vara 100 procent dedikerad. Om du vantrivs med din karriärsituation så måste du se till att ta tag i det, för ingen annan kommer att göra det åt dig.Det är viktigt att ta det första konkreta steget mot en karriärförändring, annars finns risken att ingenting händer. Du kan ta det första steget genom att exempelvis boka in ett möte med din chef för att prata om framtiden, eller anlita en karriärcoach, börja söka nya jobb, eller liknande. Det viktiga är att du gör någonting för att bryta status quo.

Avslutningsvis, stress är ett problem som man måste ta på allvar som chef. Romantisera inte problemet och kokettera inte med att du ”jobbar dygnet runt” och offrar dig för organisationens bästa. Inse istället att din stress i förlängningen skadar både dig och hela organisationen. Dina medarbetare behöver en chef som regelbundet tar sig tid till återhämtning, för att sedan komma till jobbet utvilad och redo att leda dem mot nya prestationer.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.