2022-09-01

7 vägar till livslångt lärande och utveckling

Coaching Personlig utveckling Swedish

Dela:

7 vägar till livslångt lärande och utveckling

Senast uppdaterad: 26 juni 2023

Livslångt lärande och utveckling är ett absolut måste för den som vill ha en intressant och stimulerande karriär genom hela livet. Det är genom färska kunskaper och en ständig nyfikenhet och öppenhet för omvärlden som du förblir kompetent och relevant. Och inte minst – ditt liv kommer att bli mycket mer spännande om du hela tiden lär dig nya saker. Därför ska vi nu titta på 7 olika sätt att göra det livslånga lärandet till en livsstil.

 

Lusten och viljan att lära sig något nytt är en av de bästa drivkrafter en människa kan ha. Kunskap ger en enorm makt, och öppenhet och nyfikenhet inför omvärlden gör oss till bättre människor i nästan alla sammanhang. Det gör oss inte bara till bättre och mer kompetenta medarbetare i arbetslivet, utan också till bättre och mer upplysta samhällsmedborgare.

Men hur gör man i praktiken för att anamma ett livslångt lärande och ständig utveckling? Här kommer 7 tips på vägen!

1. Praktisera öppenhet och nyfikenhet

Öppenhet och nyfikenhet är två viktiga vägar till lärande och utveckling. Det kan låta lite flummigt, men i själva verket är det väldigt konkret. Det handlar om att se kunskap som ett mål i sig, och att kontinuerligt söka sig utanför sin kunskaps- och kompetenszon för att lära sig nya saker. Kunskap är idag gratis, och den som vill kan själv söka upp kunskapen och ta den till sig. Rent konkret praktiserar man öppenhet och nyfikenhet genom att alltid fråga sig hur saker fungerar och vad saker beror på. En bra utgångspunkt för att praktisera öppenhet och nyfikenhet är nyhetsflödet och samhällsdebatten. Varför är det krig i Ukraina? Hur fungerar Sveriges energisystem? Vad händer när polarisarna smälter? Man kan också vara öppen och nyfiken genom att intressera sig för sin omgivning: Vad kan min kund, kollega eller granne som jag inte kan? Vad kan jag lära mig om världen genom att utforska min egen hemstad? Eller ta en dagsutflykt till grannstaden?

2. Umgås och nätverka med människor som kan saker

Ett bra sätt att öppna upp för kunskap och lärande är att söka sig till människor som besitter stor kunskap och kompetens, och som själva anammar ett livslångt lärande. Du blir som du umgås. Nätverka aktivt med forskare och experter, lärare och specialister. Sök dig till platser och sammanhang där kunskap och lärande står i centrum och är ett självklart ideal. Umgås med kunskapsorienterade kollegor, gå på mingel och föreläsningar, engagera dig i organisationer, föreningar eller branschorganisationer där djup kunskap och kompetens finns.

3. Avsätt tid för läsning

Läsning är den enklaste och mest tillgängliga vägen till bred och djup kunskap. Det kan inte nog understrykas hur viktig läsningen är för det livslånga lärandet. Läsning kan inte ersättas av Youtubevideor, podcasts eller liknande – den kunskap du tar in genom att läsa fastnar i huvudet på ett helt annat sätt, samtidigt som det också finns utrymme för reflektion eftersom du läser i din egen takt. När du läser tar du också till dig språket på ett helt annat sätt. Din språkkänsla kommer att vara avgörande för din förmåga att fullt ut ta till dig, praktisera och vidarebefordra kunskap.

4. Börja plugga igen!

Länge har det funnits en bild av att studier hör ungdomen till, men idag finns det en växande insikt om att det synsättet är förlegat. Vi kommer att behöva arbeta allt längre, samtidigt som arbetsmarknadens kompetensbehov förändras i allt snabbare takt. Därför behöver vi anamma ett livslångt lärande, och rent konkret innebär det att vi bör vara öppna för att börja plugga igen när som helst under livets lopp. 

Det finns många sätt att börja studera igen, oavsett din ålder och arbetssituation. Du kan gå kurser i kompetensutveckling inom ramen för ditt nuvarande jobb. Du kan gå kvällskurser hos exempelvis ABF eller Medborgarskolan, eller läsa deltids- eller distanskurser på universitetet om det passar med din arbetssituation. Men du kan också börja studera på heltid igen, om du känner att det är nödvändigt för att hitta nya karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.

5. Lär dig genom att engagera dig i samhället

Samhällsengagemang leder nästan alltid till kunskap och lärande. När du engagerar dig i en samhällsfråga så måste du i regel läsa in dig på en lång rad ämnen som påverkar den fråga du jobbar med. Om du till exempel engagerar dig i klimatfrågan så finns det en närmast oändlig rad av ämnen som är direkt eller indirekt relaterade; alltifrån ekonomi och teknik till juridik och internationella relationer. Engagemanget kan också göra att du känner dig mer motiverad att ta in stora mängder kunskap, eftersom du vet vad du ska använda kunskapen till. Dessutom kommer du lära dig att själv formulera den kunskap du har förvärvat, eftersom ditt engagemang kräver det.

Du kan engagera dig i samhället genom att gå med i ett politiskt parti eller i en utomparlamentarisk organisation eller förening som driver de frågor som du brinner för. Du kan också engagera dig genom egen opinionsbildning, till exempel genom att blogga eller skriva insändare. Att skriva är i sig ett väldigt bra sätt att lära sig saker. Som samhällsengagerad kan du göra egna efterforskningar och egen research, som du sedan presenterar för andra exempelvis genom att skriva om det. Allt detta kommer att gynna ditt lärande och din utveckling.

6. Lär dig genom att lära andra

Att lära ut saker till andra är ett av de absolut bästa sätten att själv lära sig saker. När du ska lära ut saker så tvingas du repetera den kunskap du redan besitter, vilket är väldigt bra eftersom kunskap är en färskvara. Det är alltid nyttigt att tvingas formulera den kunskap man har, för då tvingas man att vässa den och identifiera eventuella kunskapsluckor som behöver fyllas igen. Som lärare vill du ju inte framstå som okunnig – därför kommer du att känna dig motiverad att fylla på din kunskapsbank. När man lär ut saker ställs man också inför frågor som gör att man ser kunskapen ur en annan människas perspektiv, vilket i sig är lärorikt.

Möjligheten att lära ut saker till andra går alltid att hitta om man söker efter den. Du kan erbjuda dig att utbilda eller vägleda nya kollegor på jobbet. Du kan hjälpa dina barn (eller andras barn) att läsa upp sina betyg. Du kan starta och leda en egen studiecirkel – och så vidare. Alla har något att lära ut, och det finns alltid någon som vill eller behöver lära sig någonting nytt.

7. Håll hjärnan och minnet i trim

När vi ägnar oss åt kunskap och lärande så använder vi vår kognitiva förmåga, det vill säga vår hjärnas förmåga att ta in, bearbeta och lagra information. Den förmågan måste man hålla i trim för att kunna lära sig nya saker och ta till sig ny kunskap, och det kan man göra på flera sätt. Kost, motion och sömn är tre väldigt viktiga faktorer som påverkar den kognitiva förmågan. För att kunna ta till dig kunskap måste du må bra fysiskt, få regelbunden återhämtning och undvika stress. Annars kommer du att känna dig ”trög” och glömsk. Du kan också ägna dig åt hjärnträning eller använda dig av olika minnestekniker. Just minnesteknik är väldigt användbart för att ta till sig ytlig kunskap (namn, siffror), som sedan blir ett bra stöd och en ram för den djupare kunskapen. Andra saker som sägs vara bra för hjärnan är språkstudier eller att lära sig spela ett instrument.

Det finns som synes många sätt att anamma ett livslångt lärande. I grunden handlar det väldigt mycket om punkt 1 på listan ovan – öppenhet och nyfikenhet. Bestäm dig för att kunskap och lärande ska bli din identitet och prägla din livsstil. Då öppnar du upp för en kunskapsresa som inte bara kommer att gynna din karriär, utan också kommer att göra ditt liv spännande och stimulerande.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.