https://www.zebrain.se/sv/aino-health-och-zebrain-tecknar-samarbetsavtal-for-att-sanka-och-forebygga-stressrelaterad-sjukfranvaro

Aino Health och Zebrain tecknar samarbetsavtal

2021-09-13 14:04

Press

Aino Health och Zebrain tecknar samarbetsavtal för att sänka och förebygga stressrelaterad sjukfrånvaro

Health techbolaget Zebrain lanserade vid årsskiftet Sveriges första plattform och metod för nätcoaching. Frågan om medarbetares mentala styrka och förebyggande hälsa ligger högst upp på Zebrains agenda, vilket naturligt sammanfaller med Aino Healths arbete kring hela värdekedjan som berör företagshälsa och tillhörande arbetsmiljö.

De bägge SaaS-bolagen ser ett värde i att kombinera sina datadrivna tjänsteerbjudanden för att tillsammans med sina kunder förebygga och reducera stress på både kort och lång sikt. Då hela 30 % av samhällskostnaden för sjukfrånvaron är stressrelaterad*, ser de två bolagen möjlighet att tillsammans kraftigt reducera dessa kostnader och samtidigt stärka välmående och affär . Zebrain kompletterar Aino Healths värdeerbjudande genom sin forskningsbaserade metod och plattform för nätcoaching som minskar sjukfrånvaron både snabbare och mer effektivt. Samarbetet faller sig även naturligt då bolagen riktar sig mot samma slutkunder.

–  Zebrains coacher och forskningsbaserade metod hjälper chefer och medarbetare att hantera och minimera skadlig stress, anta utmaningar, bli mentalt starkare och nå sina mål. Vår användardata visar preliminärt på en ökad mental balans (minskad negativ stress) med 24 % i snitt redan efter 6 veckor, även i de fall då stresshantering inte varit primärt fokus. Arbetsgivarna vet ofta vilka som behöver hjälp för att proaktivt eller reaktivt hantera skadlig stress, men saknar ofta bandbredd för att ta tag i frågan. Här kompletterar vi Aino Healths befintliga erbjudande från insikt till handling, säger Anna Bloth Karling, VD för Zebrain.

–  Zebrain är ett bra tillskott i Aino Healths heltäckande erbjudande till företag och organisationer om att sänka sjukfrånvaron. Medarbetarnas välmående är en viktig faktor i att bygga framgångsrika organisationer och med Zebrain stärker vi nu ytterligare vår plattform Health Manager med nätcoaching, säger Jyrki Eklund, VD för Aino Health.

Tidningen Chef lanserade nyligen en rapport om sjukfrånvaro som påvisar bristen av ägarskap och ledarskap när det kommer till frågan.**

Genom samarbetet med Aino Health och Zebrain får styrelser och ledningsgrupper äntligen en datadriven förmåga att komma närmre problemet där ROI är mycket, mycket stark. 

Skandia Rapport

** Tidningen Chef

För ytterligare information vänligen kontakta:

 Anna Bloth Karling, VD Zebrain

E-post: anna@zebrain.se

Mobil: 0768-93 62 65

Jyrki Eklund, VD Aino Health

E-post: Jyrki.Eklund@ainohealth.com

Mobil: +358400424221

Om Zebrain:

Zebrain är Sveriges första plattform för nätcoaching, med visionen att demokratisera mental styrka. Den digitala plattformen är fylld med både högcertifierade coacher och en unik metodik som säkerställer att användare får en optimal utveckling baserat på individuella behov och mål. Algoritmer skapar träffsäkerhet i såväl personkemi som kunskap och behov mellan coach och klient för att säkerställa positiva samarbeten. Genom Zebrains metod mäter användarna sin personliga utveckling och får anpassade övningar som stödjer och utmanar genom hela utvecklingsprocessen. Besök gärna www.zebrain.se 

Om Aino Health:

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna www.ainohealth.se.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.