En ny unik metod och plattform för coacher

En ny unik metod och plattform för coacher

Genom våra unika algoritmer matchas du med de rätta klienterna för just dig. Du får beteendeanalys och mätningar av dina klienters utveckling vilket skapar förutsättningarna att coacha dem på allra bästa sätt.

illustration med man som ritar en uppåtgående trappa

En ny digital metod som mäter utveckling och ger resultat

Som coach hos oss får du jobba med en ny unik metod som kombinerar forskning med dagens teknik. Vi utbildar dig i vår digitala plattform och metod så att du kan hjälpa dina klienter att uppnå sin totala potential.

Matchning med klienter

Våra algoritmer matchar din profil med klienter baserat på deras beteendeanalys, behov och önskade utvecklingsområden. Matchningen skapar träffsäkerhet i personkemi, expertis och målsättning vilket leder till bättre och snabbare resultat. Redan innan första coachmötet får du en bättre förståelse för din klient vilket skapar förtroende och tillit i processen.

Mätning av klientens utveckling

Dina klienter kommer göra kontinuerliga mätningar av sin utveckling och deras potential utifrån startläge, nuläge och önskat läge. På så sätt får du digitala analyser och mätbara resultat på dina klienters framsteg vilket ger dig värdefull och viktig information som du kan använda under era coachmöten.

Individuella klientövningar

Klienten jobbar med individanpassade övningar och kraftfulla frågor mellan era coachmöten. Övningarna är ett komplement till era coachmöten och ett verktyg för dig som coach.

Fördelen är att din klient hinner reflektera och få insikter mellan era samtal och kommer bättre förberedd till era coachmöten. Du kan använda resultaten av klientens övningar till att starta upp och driva era samtal och på så sätt få mer effektiva möten, snabbare utvecklingsprocess och ett bättre resultat av coachingen.

En modern coachingplattform

På vår digitala plattform sköter du enkelt allt du behöver kunna göra. All coaching sker via Zebrains videoklient, betalningarna sker per automatik och du har tillgång till bland annat en chatt och en virtuell whiteboard. Här hanterar du också enkelt dina bokningar, ombokningar och avbokningar.

Bokningssystem

Betalningssystem

Kalender

Påminnelser

Videosamtal

Chat

Whiteboard

Utbildning

"Jag har fått ett otroligt tydligt och mätbart sätt att verkligen se mina klienters utveckling. Fullständigt briljant!"

Paula Gullbing, Subscription Coach

Friheten att bestämma

Nordens första plattform för prenumeration på potential. En digital, effektiv och mätbar metodik för medarbetarutveckling, med coaching som grund.

Utveckla dig själv

Nordens första plattform för prenumeration på potential. En digital, effektiv och mätbar metodik för medarbetarutveckling, med coaching som grund.

Vill du bli en del av oss?

Är du en certifierad coach på ACC-nivå eller högre, vill expandera din affärsverksamhet i en ny och unik digital plattform och brinner för att få människor att växa och nå sin fulla potential?

Är svaret ja? Då ska du bli en av oss.

Du kan välja mellan att ansluta dig som fullvärdig Zebraincoach eller att endast använda plattformen Zebrain Inside.

Zebrain
Subscription

Som coach får du klienter av Zebrain.

Ett komplett och modernt administrativt verktyg.

Digitalt bokningssystem.

Zebrains videolösning och klientchatt.

Mätning och uppföljning av dina klienters utveckling.

Egen beteendeanalys.

Zebrain
Inside

Ett komplett och modernt administrativt verktyg.

Prissätt och planera dina egna coachingsessioner.

Digitalt bokningssystem med unik licenskod för dina egna klienter.

Zebrains videolösning och klientchatt.

Mätning och uppföljning av dina klienters utveckling.

Egen beteendeanalys.