2022-07-11

Bli en inspirerande ledare – även om du inte är chef

Dela:

Bli en inspirerande ledare – även om du inte är chef

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Ledare är ingenting man förvandlas till den dag man blir befordrad till en chefsposition. Tvärtom – om du vill nå en ledande position i teamet eller på arbetsplatsen så måste du först visa att du redan har ledaregenskaper och därför är lämplig för att axla en sådan roll. Men hur visar man sådana egenskaper? Och hur kan man utveckla sitt ledarskap även om man inte är ledare i formell mening? Här kommer några tips på vägen.

 

Om du har som mål att nå en ledande ställning så måste du först genom ditt agerande övertyga arbetsgivare och kollegor om att du är ett ledarämne. Det är inget omöjligt uppdrag – oavsett var du jobbar och vilken roll du har idag kan du säkerligen hitta mängder av möjligheter att utöva ett inspirerande, informellt ledarskap.

En annan god nyhet är att du kan träna upp din förmåga att leda och att göra ditt ledarskap synligt för omgivningen. Alla goda ledare är inte födda till att bli goda ledare – det finns också dem som genom träning och erfarenhet lär sig förmågan att visa vägar till framgång.

Vilka egenskaper du behöver träna på, eller bli bättre på att lyfta fram, beror såklart på ditt nuläge. Du måste börja med att analysera ditt eget beteende, dina styrkor och svagheter, din potential och dina begränsningar. Utifrån detta kan du sedan börja träna på de ledaregenskaper som du har identifierat som viktiga att utveckla och lyfta fram. Gott ledarskap består ofta av en rad beteenden, vanor och metoder som man på relativt kort tid kan stärka hos sig själv och på så vis ta sin ledarskapsförmåga till en helt ny nivå.

Kommunicera och vinn inflytande

Den kanske mest grundläggande ledaregenskapen är den kommunikativa förmågan, och det enda som krävs för att du ska kunna träna upp den är att du över huvud taget har kollegor. Exakt vilka kommunikativa förmågor du behöver träna på beror på din utgångsposition, men i regel är det viktigt att vara tydlig, vara en god lyssnare och ställa många relevanta frågor om man vill vara en god ledare.

Om du är en extrovert person så är det extra viktigt att inse att extroverta inte per automatik är bra kommunikatörer. God kommunikation är inte detsamma som att ”hålla låda” hela tiden – snarare tvärtom. En god kommunikatör ska ha förmågan att få andra att prata, samtidigt som man som ledare också måste kunna ha en egen mening och våga stå för den.

Om du däremot är en introvert person så kan du behöva träna på att vända dig utåt, våga säga din mening och inse att folk inte kan läsa dina tankar. Däremot är det viktigt att komma ihåg att ”introvert” inte är detsamma som ”dålig på att kommunicera”. Introverta personer kan ha många styrkor som kommunikatörer, exempelvis förmågan att lyssna aktivt och att uttrycka sig på ett väldigt genomtänkt sätt när man väl talar.

För att utvecklas som informell ledare bör du också nätverka internt och sträva efter att vinna ett positivt inflytande över din arbetsplats och dina kollegor. Det finns flera sätt att bli en inflytelserik person (och därmed en informell ledare) på arbetsplatsen. För det första så bör du inte underskatta vikten av att jobba hårt och vara kompetent – det är en förutsättning för att du ens ska komma på tal som ledare. Om du har en hög kompetens inom ditt arbetsområde kan du också vinna inflytande genom att utveckla din pedagogiska förmåga, så att du kan överföra din kompetens till andra. Det är också en viktig ledarförmåga. Se bara till att vara tillräckligt flexibel, och inse att ditt sätt att göra saker inte nödvändigtvis är det enda sättet som fungerar. Annars riskerar du att fastna i ett micro-management, vilket sällan är ett uppskattat ledarbeteende i dagens arbetsliv.  

Hjälp andra – sätt saker i rörelse

Om du vill bli en informell ledare och utöva ett positivt inflytande på arbetsplatsen så måste du också vara väldigt intresserad av idéer – både dina egna och andras. Alla framgångsrika organisationer och verksamheter vilar ytterst på goda idéer. Idéer om vad som bör göras, hur, när och varför det bör göras, hur man kan tänka om och tänka nytt och utveckla det som redan är bra till att bli ännu bättre. Som ledare, formell eller informell, måste du vara en idémaskin, och du måste vara redo att stå upp både för dina egna idéer och för andras.

Goda ledare brinner för att hjälpa andra att lyckas, men utan att negligera sig själva eller låta sig utnyttjas av andra. En ledare tycker om att säga ja, men är inte rädd för att säga nej på ett artigt och sakligt sätt. Om man vill visa att ens ledaregenskaper är genuina så bör man också våga be andra om hjälp. Tro inte att det är en svaghet eller ett tecken på bristande självständighet. Snarare är det ett tecken på bristande självinsikt om du sällan eller aldrig ber om hjälp.

Sist men inte minst, kom ihåg att ledarens kanske viktigaste uppgift är att ta initiativ till rörelse framåt. Det kan du göra genom alla de egenskaper och beteenden som vi räknat upp ovan, men också genom att exempelvis våga ta noga övervägde risker. För att kunna ta sig själv och gruppen framåt måste man nästan alltid ta någon form av risk, eller åtminstone ta ett steg ut ur komfortzonen. Goda ledare tar inte dumdristiga risker, men de tar däremot risker som är noggrant övervägde och som framstår som förnuftiga när man har vägt risken mot värdet av det man kan uppnå.

Vem som helst som har någonting med andra människor att göra kan välja att bli en ledare. Med rätt träning kan alla bli bättre på att leda, vinna inflytande över andra – och så småningom kanske bli aktuell för en mer formell roll som chef eller ledare.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.