2023-12-21

Så kan AI stärka coachingen – och accelerera medarbetarutvecklingen

img
img

2023-11-22

Coaching för DEI och Allyship

Coaching optimerar och främjar en effektiv kultur av DEI och Allyship som stödjer både individuell och organisatorisk utveckling.

img

2023-11-22

Coaching för Förändringsledning

Coaching inom förändringsledning är en kraftfull metod för att främja förändringskompetens och individuell utveckling.

img

2023-11-22

Coaching för Kulturaktivering

Vi erbjuder skräddarsydda coachingprogram och resurser för att optimera kulturaktivering och främja den interna företagskulturen.

img

2023-11-20

Coaching för Talanger

Att coacha talanger en strategiskt betydelsefull insats för att utveckla och optimera potentialen hos framstående individer inom organisationen.

img

2023-11-20

Coaching för Successionsplanering

Låt oss utforska vad coaching för Successionsplanering innebär, varför det är så viktigt, och hur det kan vara nyckeln till en framgångsrik övergång.

img

2023-11-20

Vad är Teamcoaching?

Låt oss titta närmre på vad teamcoaching är, varför det är så viktigt, och hur det kan hjälpa ditt team att utvecklas och uppnå sina mål.

img

2023-11-09

Möt Emma, vår första avancerade AI-coach!

Emma är inte vilken chatrobot som helst, utan en avancerad AI-coach som är tränad i att hantera alla tänkbara teman inom coaching.

img

2023-11-06

Vad är Ledarskapscoaching?

Ledarskapscoaching är en målinriktad process som syftar till att hjälpa ledare att utveckla sina ledarförmågor och maximera sin prestation.

img

2023-11-06

Vad är Executive Coaching?

Låt oss titta närmre på vad executive coaching är, varför det är så viktigt, och hur det kan hjälpa dig att utveckla dig som en framgångsrik ledare.

img

2023-11-06

Coaching för Självledarskap

Självledarskap är en nyckelfaktor för professionell och personlig utveckling. Vår coaching skräddarsys efter era medarbetares behov och mål.

img

2023-11-02

Från lärande till praktik – 5 sätt att applicera nya kunskaper

Vilka åtgärder kan man vidta för att försäkra sig om att nya kunskaper verkligen kommer till användning och kan appliceras långsiktigt?

img

2023-10-20

NY STUDIE: Digitala verktyg ger en mer effektiv ledarskapsutveckling

Vår nya studie är baserad på kvalitativa intervjuer med över 100 chefer inom Human Resources och Learning & Development.

img

2023-10-19

Därför måste ni agera mot svagt ledarskap

Svagt ledarskap har tyvärr ett lika stort inflytande över organisationen som starkt ledarskap, fast i negativ bemärkelse.

img

2023-10-04

Så skapar ni en organisation full av självledare

Självledarskap är en ovärderlig förmåga för både chefer och medarbetare ur organisationens perspektiv, då det möjliggör högprestation.

img

2023-09-28

Så kan coaching komplettera ledarskapsprogrammet

Ledarskapsprogram har sina begränsningar, det finns knappt något program som är perfekt i sin utformning. Här kommer coaching in i bilden!

img

2023-09-15

Vanliga ledarskapsbrister och sätt att förbättra dem

Hur man hjälper en ledare som behöver stöd för att ändra sitt beteende och stärka sitt ledarskap på specifika områden

img

2023-09-08

Beteendeförändring - nyckeln till bättre ledarskap

img

2023-08-24

Så identifierar ni framtidens ledare i er organisation

Hur känner man igen en framtida ledare? Den frågan är av avgörande vikt för alla verksamheter.

img

2023-08-18

4 tips för att tackla ångesten efter semestern

Såhär klarar du av övergången från semester till jobb och får en så bra höst som möjligt.

img

2023-08-02

5 tips för att stärka chefers självmedvetenhet

Självmedvetenhet är en bevisat viktig egenskap som stärker självkänsla, självacceptans, den empatiska förmågan och förmågan att hantera stress.

img

2023-07-13

Vem som helst kan bli en bättre ledare – med rätt utveckling

Med rätt strategier kan vem som helst bli en bättre ledare och bli en stor tillgång för hela organisationen.

img

2023-07-06

Engagemanget på rekordlåg nivå – lösningen finns i ledarskapet

Bra och kompetenta ledare har en avgörande betydelse för att kunna vända engagemanget på dagens arbetsplats.

img

2023-06-30

Coaching – ett effektivt sätt att boosta ledarskapsprogrammet

Hur tar coaching lärandet till praktiken? Ett kraftfullt komplement till ledarskapsprogram.

img

2023-06-15

Framtidssäkra arbetskraften – men hur?

Medarbetare behöver ständigt utveckla sin kompetens och sina förmågor för att kunna möta morgondagens utmaningar.

img

2023-06-02

5 tips som tar dig från ledarskapsprogram till action

Hur kan man säkerställa en konkret kompetensutvecklingen som gör avtryck i det vardagliga arbetet?

img

2023-05-17

Så lyckas ni med successionsplanering

Successionsplanering handlar om identifiera och utveckla medarbetare med hög potential, så att de kan komma bli nyckelpersoner i verksamheten.

img

2023-05-10

Från ledarskapsprogram till action - så omsätter ni kunskap till handling

Effekten av ett ledarskapsprogram avgörs i mångt och mycket av deltagarnas egna förmåga att överföra kunskapen till handling i praktiken. Här är några tips på hur du kan stötta deltagare i att implementera sin inlärning:

img

2023-04-24

Hur gör man för att behålla och utveckla sina medarbetare i tuffa tider?

Företag behöver ständigt utvecklas för att bibehålla sin konkurrenskraft. Låt oss titta närmare på tänkbara åtgärder värda att satsa på!

img

2023-03-22

4 sätt att boosta din kreativitet och innovationsförmåga

Kreativitet och innovationsförmåga är egenskaper som spelar en allt större roll i arbetslivet. Såhär kan du boosta din!

img

2023-03-13

Så jobbar ni med S:et i ESG - mätning och metod

Den sociala hållbarhet är en viktig fråga för företag och organisationer, inte minst eftersom det utgör ett av de tre kriterierna i hållbarhetsmåttet ESG

img

2023-02-27

Hybridkontoret kräver ett aktivt och lyssnande ledarskap

Det nya arbetssättet med större frihet under ansvar innebär inte att ledarens roll har blivit mindre viktig – snarare tvärtom.

img

2023-02-16

5 sätt att boosta din produktivitet i februari

Februari är känt som en av årets deppigaste månader, men det finns sätt att boosta sin produktivitet! Här kommer 5 tips!

img

2023-02-08

Så förbereder du dig för att bli framgångsrikt coachad

För att få ut maximalt av coaching finns det flera saker du bör tänka på för att förbereda dig och skapa rätt förutsättningar för framgång. Som klient är det du själv som spelar den avgörande rollen…

img

2022-12-29

Nytt år – en verklig och meningsfull nystart?

Vad krävs för att dina nyårslöften ska ge resultat och för att årsskiftet blir en verklig nystart?

img

2022-12-20

Julstressen en källa till självinsikt – och en startpunkt för din förändringsresa?

Det finns metoder för att hantera julstressen, som också ger en tydlig fingervisning om hur du fungerar som person och vilka mentala faktorer du kan behöva bearbeta på lång sikt.

img

2022-12-12

Lär dig konsten att sätta mål – som verkligen går att uppnå

Hur gör man för att sätta mål som verkligen går att uppfylla?

img

2022-11-25

Hur lyckas man med S:et i ESG? Därför ska ni satsa på social hållbarhet

Social hållbarhet blir allt viktigare i dagens arbetsliv – särskilt när företagen försöker anpassa sig efter ESG-kriterierna, där S:et står för socialt ansvarstagande.

img

2022-11-14

3 vägar till bättre självledarskap

Självledarskap är en egenskap värd att satsa på, både för dig som vill utveckla dig själv, eller för dig som arbetsgivare som letar efter nya sätt att utveckla dina medarbetare.

img

2022-11-03

Arbeta förebyggande mot stress – och skapa en sundare organisation

Idag är det Stress Awareness Day, vilket är ett utmärkt tillfälle för arbetsgivare att tänka igenom hur de kan arbeta för att förebygga stress.

img

2022-10-27

Få medarbetarna med dig – och lyckas med omorganisationen

Omorganisation och omstruktureringar i bolaget är inte alltid en rolig process – men ibland kan det vara nödvändigt för företagets fortsatta utveckling.

img

2022-10-18

Hur får man hybridarbetet att falla på plats?

Hybridarbete är inte längre ett teoretiskt begrepp som bara används för att beskriva en framtidsvision – idag är det en realitet på väldigt många arbetsplatser.

img

2022-10-10

Så tar du ansvar för mental hälsa på arbetsplatsen

Idag är det World Mental Health Day, vilket ger ett utmärkt tillfälle för dig som chef eller HR-ansvarig att tänka igenom hur ni tar ansvar för mental hälsa på arbetsplatsen.

img

2022-10-04

5 sätt att hantera stress på arbetsplatsen i oroliga tider

Just nu är det tuffa tider i världen, och det är någonting som påverkar oss alla.

img

2022-09-20

Distans- eller hybridjobb? Bevara de sociala banden – och engagemanget

Ända sedan pandemins restriktioner infördes har distans- och hybridarbete blivit allt vanligare, och trots att restriktionerna sedan länge är borta så har dessa nya sätt att jobba normaliserats i arbetslivet.

img

2022-09-12

Hur kan du som HR-chef fokusera på hållbarhet?

Hållbarhet har blivit en HR-fråga. Idag förväntar sig både kunder, investerare och medarbetare att företag jobbar aktivt för en mer hållbar värld, och det är en fråga som i allra högsta grad berör dig som HR-chef.

img

2022-09-01

7 vägar till livslångt lärande och utveckling

Livslångt lärande och utveckling är ett absolut måste för den som vill ha en intressant och stimulerande karriär genom hela livet.

img

2022-08-23

4 sätt att hantera din ångest efter semestern

Sommaren närmar sig sitt slut, och för de flesta innebär det en återgång till jobbet efter flera veckors semester.

 

 

img

2022-08-02

Ta dig tid för självreflektion under semestern

Semestern är en tid för vila, återhämtning och umgänge, men den erbjuder också ett utmärkt tillfälle för självreflektion.

img

2022-07-28

Hur utvecklar man ett informellt ledarskap?

Att det formella ledarskapet spelar en avgörande roll inom alla organisationer är ingen nyhet, men många inte tänker på är att det även finns informella ledare.

img

2022-07-19

Hur fungerar coaching egentligen?

Coaching är en lösningsorienterad metod som handlar om att hjälpa klienten att komma förbi hindren i arbetet eller i livet, och på så vis frigöra outnyttjad potential.

img

2022-07-11

Bli en inspirerande ledare – även om du inte är chef

Ledare är ingenting man förvandlas till den dag man blir befordrad till en chefsposition.

 

img

2022-07-10

Vad är medarbetarstöd och varför är det så viktigt?

Lär dig allt om medarbetarstöd och hur det kan främja en positiv arbetskultur och hälsa hos dina anställda. Följ våra steg för att implementera medarbetarstöd i din organisation idag.

img

2022-06-27

11 tips för att engagera medarbetare och öka produktiviteten

Upptäck 11 ovärderliga tips för att engagera medarbetare och öka produktiviteten. Skapa en positiv arbetsmiljö, främja kommunikation och belöna prestationer.

img

2022-06-26

Skapa en effektiv utbildningsstrategi för anställda - Nycklar till framgång

Skapa effektiv utbildningsstrategi för anställda och öka kompetensen. Lär dig identifiera behov, sätta mål och anpassa inlärning. Nycklar till framgång inom HR och Learning & Development.

img

2022-06-21

Hur man skapar en beteendeförändring

Att skapa en beteendeförändring kan vara en utmanande process för många människor. Det kan handla om att bryta dåliga vanor, lära sig nya färdigheter eller uppnå personliga mål. Så här ska du tänka!

img

2022-06-21

När och varför ska du anlita en karriärcoach?

Sommaren är en tid för reflektion och det är inte ovanligt att man börjar reflektera över både karriär och framtid, eller åtminstone över var man vill befinna sig karriärmässigt om fem år.

img

2022-06-09

Varför är självinsikt så viktigt för ledarskapet?

Många experter menar att självinsikt är den enskilt viktigaste egenskapen hos en ledare.

img

2022-05-24

Framgångsrika högpresterare har bättre vanor

Hur gör man egentligen för att bli en högpresterare? Eller åtminstone höja nivån på sina prestationer några steg?

img

2022-05-17

Hitta din inre motivation – och boosta den!

Motivation är det som driver människor till att prestera och att anstränga sig.

img

2022-05-12

Företagscoaching – När ditt företag behöver en extra push

Meta beskrivning: Företagscoaching är ett effektivt sätt att hjälpa företag att uppnå sina mål genom att förbättra personalens kompetens och öka företagets produktivitet. Läs mer om hur företagscoaching kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg.

img

2022-05-11

5 sätt att uppmärksamma mental hälsa på arbetsplatsen

I maj är det Mental Health Awareness Month, som precis som namnet antyder handlar om att skapa medvetenhet och sprida kunskap om mental hälsa.

img

2022-05-10

Personalstöd för medarbetarna - En viktig del för en framgångsrik arbetsplats

Personalstöd är en viktig investering för företag, som bidrar till att stärka medarbetarnas välbefinnande, utveckling och prestationer. Läs vår artikel för att lära dig mer om vikten av att erbjuda personalstöd på arbetsplatsen.

img

2022-04-27

Expertens tips för att bekämpa stressen: Långsiktighet – och rätt stöd

Stress har blivit en allt vanligare företeelse i det svenska arbetslivet, och är ett allvarligt hot mot medarbetares hälsa och produktivitet.

img

2022-04-20

7 möjliga åtgärder när du som chef själv blir stressad

Stress bland medarbetare är ett problem som diskuteras flitigt i dagens arbetsliv, men en aspekt som ibland glöms bort är att chefen själv också kan drabbas av stress.

img

2022-04-12

Hur man uppnår en god psykisk arbetsmiljö - 5 tips

En god psykisk arbetsmiljö är av stor betydelse för både arbetsgivare och anställda. Här kommer 5 tips för hur du kan förbättra den.

img

2022-04-11

Psykiatrikern Jill Taube: ”Lyft fram det friska – och övervinn stressen” 

Om man vill motverka stress och utbrändhet så bör man inte bara fokusera på riskfaktorer som skapar ohälsa – man bör också lyfta fram de friskfaktorer som skapar välmående och får människor att må bra.

img

2022-04-05

Del 1 – varför är dina medarbetare stressade?

I samband med Stress Awareness Month utforskar vi olika teman relaterade till stress och det förebyggande arbetet.

img

2022-03-24

Hur kan man vara mentalt stark i tider av oro?

Just nu är vårt dagliga informationsflöde fullt av rapporter om vad som händer i krigets Ukraina. Men redan innan kriget bröt ut hade det varit oroligt i världen i flera år, med alltifrån politisk polarisering till klimatkris och en global pandemi.

img

2022-03-01

Create a thriving workplace environment: Guide and Tips

How to improve your workplace environment: benefits and steps to a better workplace.

img

2022-02-26

Så utvecklar du dina medarbetare - 7 konkreta tips

Vill du utveckla dina medarbetare, men vet inte var du ska börja? Att utveckla dina medarbetare är en av de bästa investeringarna du kan göra som arbetsgivare.

img

2022-02-16

5 sätt att leda genom exempel

Som ledare är din uppgift att visa vägen för dina medarbetare och inspirera dem till prestationer och utveckling.

img

2022-02-13

5 tips på hur man får välmående medarbetare

För att skapa en framgångsrik och effektiv organisation är det viktigt att ha välmående medarbetare. Här kommer 5 tips!

img

2022-02-09

Online Coaching – därför är det så populärt

Online Coaching är en industri som växer lavinartat och är på god väg att förändra förutsättningarna för ledarskaps- och kompetensutveckling för alltid.

img

2022-02-01

Digital Coachning: En guide till en mer effektiv livsstil

Lär dig om fördelarna med digital coachning och hur det kan hjälpa dig att nå dina mål. Genom samarbete med en digital coach kan du formulera mål, skapa handlingsplan, få stöd och rådgivning.

img

2022-01-28

7 tips för att boosta din motivation – ta sikte mot våren!

Januari och februari kallas ibland för ”oxveckorna”, eftersom många människor upplever just tiden efter jul- och nyårsfirandet som extra tung och slitsam.

2022-01-27

Webinar: Motivation på distans

Anna Bloth Karling grundare av Zebrain ger, tillsammans med medgrundare coach Jessica Huge forskningsbaserade tips och verktyg på hur du kan skapa motivation på distans för din verksamhet och era medarbetare.

img

2022-01-19

Nå din fulla potential – steg för steg

Att nå sin fulla potential handlar inte om att försöka ”göra det omöjliga”. Tvärtom – ordet ”potential” syftar på sådant som man redan har ”makten” och möjligheten att göra, om man samlar ihop sig och fokuserar sin energi på rätt saker.

img

2022-01-14

5 sätt att nå bättre självinsikt

Självinsikt är en viktig egenskap både i yrkeslivet och i privatlivet. De flesta av oss tror nog att vi känner oss själva väldigt väl och att vi vet hur andra uppfattar oss – men i själva verket har vi ofta ingen aning

img

2021-12-20

Nytt år: Är det dags för förändring?

Alla människor behöver genomgå förändringar med jämna mellanrum för att inte stagnera eller tappa gnistan.

img

2021-12-13

Så stödjer coaching dina relationer – både privat och på jobbet

För att en relation ska fungera måste man förstå den andras drivkrafter och bevekelsegrunder.

img

2021-12-06

Undvik vinterdepressionen med dessa 5 tips!

Vinterdepression är något som drabbar många av oss i varierande grad, ibland utan att vi ens reflekterar över det.

img

2021-11-30

5 möjliga orsaker att du känner stress

För att kunna förebygga eller övervinna stress, måste man först ta reda på vad som orsakar stressen.

img

2021-11-22

Är självkontroll överskattat?

Självkontroll är någonting som många människor brottas med, och drömmer om att uppnå.

img

2021-11-03

Hybridarbete – det bästa av två världar?

Hybridarbete är ämnet på allas läppar just nu.

img

2021-10-19

Så skapar ni en stark företagskultur

Att skapa en stark företagskultur bör vara ett av de absolut viktigaste målen för organisationer som vill bli långsiktigt framgångsrika.

img

2021-10-19

4 saker att göra när du känner dig överväldigad

Att känna sig överväldigad kan vara förlamande. Ibland beror känslan på att vi faktiskt har en alldeles för stor arbetsbörda, men minst lika ofta är det psykologiska faktorer som överväldigar oss: Ansvar, förväntningar, stress, känslan av att inte räcka till.

img

2021-10-14

Hur vet du om dina medarbetare är motiverade?

Graden av motivation bland medarbetarna är ett viktigt mått på hur din organisation mår. Men hur vet man om medarbetarna är motiverade?

img

2021-10-07

Medarbetarens utveckling – en viktig del av er Employer Value Proposition

I dagens arbetsliv råder det hård konkurrens om talanger och kompetens

img

2021-09-29

Utnyttja övergångsfasen – stärk din arbetsplats

När nu restriktionerna lyfts och många återvänder till arbetet så uppstår en fantastisk möjlighet till en positiv nystart för hela arbetsplatsen.

img

2021-09-29

4 sätt att lyckas med Energy Management

Energi är den viktigaste resursen du har tillgång till i ditt arbete. Att disponera energin på rätt sätt är därför minst lika viktigt som att planera sin tid.

 

img

2021-09-13

Utveckla medarbetarens potential – och nå framgång snabbare

Så jobbar framgångsrika företag med onboarding, crossboarding och offboarding.

img

2021-09-13

Självledarskap utvecklas bäst med stöd av andra

I det moderna samhället är det mycket som hänger på individen. Vi har en större frihet än någonsin tidigare, men med den friheten kommer också ett ansvar och inte sällan en känsla av stress.

img

2021-09-13

4 strategier för att få mer arbete gjort på kortare tid!

Många föreställer sig att produktivitet är en personlig egenskap som vissa har och andra saknar.

img

2021-09-06

7 egenskaper alla (välmående) högpresterare har gemensamt

Att prestera på topp är något som de flesta av oss drömmer om, och så har det nog varit i alla tider. Men på senare år har någonting förändrats.