2023-06-30

Coaching – ett effektivt sätt att boosta ledarskapsprogrammet

Dela:

Coaching – ett effektivt sätt att boosta ledarskapsprogrammet

Senast uppdaterad: 30 juni 2023

Ledarskapsprogram är ett väldigt bra sätt att stärka ledarskapet i en organisation. Men för att de nya kunskaperna verkligen ska ta fäste så behöver ledaren också få ett kompletterande, individuellt stöd. Coaching är ett kraftfullt verktyg som ger möjlighet till mer djupgående, individuell ledarskapsutveckling – och resultaten kommer att gynna hela organisationen.

 

Verklig ledarskapsutveckling är svår och krävande, och för att lyckas behöver man ta hjälp av flera vassa och effektiva verktyg. Ledarskapsprogram kan göra en stor skillnad, men om man verkligen vill uppnå tydliga resultat på individnivå så kan man överväga att kombinera ledarskapsprogrammet med coaching.

Coaching är på många sätt ett perfekt komplement till ett ledarskapsprogram. Det som gör coaching så effektivt är att det är individanpassat och att klienten har stora möjligheter att själv bestämma vilka frågor han eller hon vill prioritera. Coachens roll är att vägleda klienten, ställa rätt frågor och förse klienten med verktyg och hjälpmedel som underlättar coachingprocessen.

Medan ledarskapsprogrammet handlar om själva ledarskapet, kan coachingen vara mer inriktad på ledarens personliga utveckling – som i sin tur har en stor inverkan på individens ledarskap. Därför är coaching ett mycket effektivt komplement till ledarskapsprogram.

Ta upp individuella utmaningar

Vilka frågor och utmaningar som tas upp i samband med coachingen hänger alltså mycket på klienten själv. Det är vanligt att man jobbar mycket med att kartlägga klientens personlighet och beteende och hur dessa påverkar jobbet. Det kan till exempel handla om att kartlägga och medvetandegöra styrkor och svagheter. Många ledare tycker, precis som de flesta andra, att det är svårt att se sig själv utifrån och hur man uppfattas av andra. Där kan coachen vara behjälplig genom att ställa rätt frågor och tillhandahålla rätt metoder för att öka självinsikten.

När man har gjort en sådan kartläggning eller nulägesanalys så är nästa steg att titta på vilken utvecklingspotential som finns. Vilka beteenden kan klienten utveckla eller förändra för att bli en bättre ledare? Hur kan han eller hon få större användning av sina styrkor, eller reducera de negativa effekterna av sina svagheter? Här kan coachen visa vägen genom att vägleda klienten i den önskade riktningen – rent konkret genom att ta fram ett antal mål och delmål i flera steg.

Coachen kan också hjälpa klienten att träna på konkreta saker som en ledare behöver hantera i sin arbetsvardag. Det kan till exempel handla om kommunikation, konflikthantering eller feedback. Men det kan också gälla sådant som är viktigt för att ledaren ska orka med sitt jobb som chef – till exempel stresshantering och balans mellan arbete och privatliv.

Coaching ger ledaren ett nyttigt utifrånperspektiv och en värdefull möjlighet att ta tag i individuella utmaningar som man annars kan känna sig ensam med. Det fungerar därför mycket bra i kombination med ledarskapsprogram. Genom att använda er av båda dessa verktyg kan ni uppnå en god ledarskapsutveckling som på sikt kommer att leda till fantastiska resultat inom hela organisationen.

Sammanfattning – Därför är coaching ett bra komplement till ledarskapsprogrammet

 

  1. Coaching är individanpassat och ger klienten möjlighet att själv bestämma vilka frågor eller utmaningar han eller hon vill prioritera.
  2. Coaching handlar mycket om klientens personliga utveckling och beteendemönster, vilket i sin tur har en stor inverkan på ledarskapet.
  3. Coachen är expert på att vägleda klienten från nulägesanalys till målformulering, och till att sedan förverkliga delmålen steg för steg.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.