2022-09-20

Distans- eller hybridjobb? Bevara de sociala banden – och engagemanget

Dela:

Distans- eller hybridjobb? Bevara de sociala banden – och engagemanget

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Ända sedan pandemins restriktioner infördes har distans- och hybridarbete blivit allt vanligare, och trots att restriktionerna sedan länge är borta så har dessa nya sätt att jobba normaliserats i arbetslivet. Många medarbetare uppskattar och förväntar sig möjligheten att jobba hemifrån. Samtidigt har distans- och hybridarbetet en baksida; medarbetare som har svaga sociala band till sin arbetsplats riskerar att bli mindre engagerade. Så, hur gör man för att stärka den sociala gemenskapen och boosta engagemanget när vissa medarbetare jobbar på distans?

 

Det är nu en tid sedan som restriktionerna lyftes och arbetslivet återgick till det normala, åtminstone i teorin. I praktiken är det många medarbetare och arbetsgivare som har vant sig vid tanken att man kan arbeta helt eller delvis på distans, och därför har arbetslivets förändringar kommit för att stanna.

Studier har visat att en stor majoritet av löntagarna uppskattar möjligheten till distans- eller hybridarbete. Det är en frihet som många inte längre är beredda att avstå ifrån. I sektorer där det är möjligt att jobba på distans så förväntar sig många medarbetare att arbetsgivaren ska tillåta det, vilket många arbetsgivare också gör. Det ses som positivt att tillåta frihet under ansvar, och det är också viktigt för en arbetsgivare att lyssna på medarbetarnas vilja – annars riskerar man att förlora värdefull kompetens.

Men distans- och hybridarbetet har också en baksida. Medarbetare riskerar att bli socialt isolerade när de inte längre behöver åka in till jobbet. Det kan i förlängningen leda till försämrad psykisk hälsa och ökad stress. Den rent sociala fördelen med att gå till jobbet försvinner – och den är kanske viktigare än vad många tror.

Upprätthåll engagemang och motivation

Som arbetsgivare måste man ta ansvar för medarbetarnas psykiska hälsa, därför är detta ett potentiellt problem när man tillåter distans- eller hybridarbete. Och det är inte bara medarbetarnas hälsa som riskerar att påverkas, utan även deras engagemang och prestation. Den sociala kopplingen till arbetsplatsen påverkar våra känslor inför jobbet, hur motiverade och engagera vi känner oss. En studie har till och med visat att medarbetare som har en ”bästa vän” på jobbet är sju gånger mer engagerade, vilket Monday.com har berättat om. Med distans- eller hybridarbete riskerar den positiva sociala faktorn att gå förlorad.

Som arbetsgivare måste man därför jobba aktivt med den här frågan; se till att medarbetarnas sociala och emotionella behov uppfylls även om de jobbar på distans, och verka för att distansarbetarnas engagemang och motivation upprätthålls.

Man måste vara medveten om att den sociala koppling som uppstår relativt automatiskt när medarbetaren jobbar på kontoret, måste skapas genom mer aktiva åtgärder när medarbetaren jobbar på distans. Man måste medvetet se till att de sociala banden mellan medarbetare på en hybridarbetsplats upprätthålls och utvecklas. Men hur?

Boosta engagemanget – stärk de sociala banden

Till att börja med så är det viktigt att förstå vilka typer av sociala interaktioner som riskerar att gå förlorade, och därefter vidta specifika åtgärder för att kompensera för detta. Det som framför allt riskerar att gå förlorat när medarbetare jobbar på distans är de spontana sociala interaktionerna; snacket i korridoren, vid kaffeautomaten, runt fikabordet. De mer spontana samtalen och diskussionerna före, under och efter ett möte. Feedback och utbyte mellan medarbetare som egentligen inte jobbar med samma sak. Och så vidare.

Dessa faktorer kan man upprätthålla eller ersätta på flera sätt, för att boosta engagemanget och stärka de sociala banden mellan medarbetarna. Ett exempel är videomöten. Som chef eller ledare för mötet kan man medvetet lägga in moment i mötet som är avsedda för spontana eller mer personliga samtal. Man kan inleda mötet med att alla får berätta vad de har gjort i helgen, eller med någon annan mer personlig fråga som inte har med mötet att göra. Man kan faktiskt också planera in en gemensam fikapaus i videomötet. Det viktiga är att man hittar ett sätt att öppna upp för mer spontana och personliga samtal, som lättar upp stämningen och stärker de sociala banden.

Ett annat bra sätt att stärka engagemanget och den sociala gemenskapen är att uppmärksamma goda prestationer regelbundet, låta alla få veta och kommentera om någon har gjort något bra. Man kan också ha specifika möten där medarbetarna får presentera sitt jobb för varandra och ge varandra uppmuntran och feedback, även om man inte jobbar med riktigt samma sak och inte har några praktiska behov av att känna till varandras arbete.

Social gemenskap är ovärderligt

Som chef bör man naturligtvis också stämma av med medarbetarna regelbundet hur de mår och hur engagerade de känner sig, särskilt med tanke på distansarbetet. Det bör ske genom regelbundna möten, men man kan också göra regelbundna medarbetarundersökningar eller liknande, för att få en objektiv bild av situationen.

En sak till; fördelarna med att träffas regelbundet i det verkliga livet är så stora att de kanske inte går att kompensera för helt och hållet. Därför är det viktigt att man trots distans- eller hybridarbetet träffas så regelbundet som möjligt, ser till att alla träffar varandra och att det blir så bra och engagerande som möjligt när man väl ses. Även om det bara går att ordna relativt sällan, så har det en enorm betydelse för medarbetarnas motivation, engagemang och känsla av social tillhörighet.

Distans- och hybridarbete är en fantastisk förmån för många medarbetare, men glöm inte bort den enorma betydelsen av social samhörighet. Det är helt avgörande för medarbetarnas hälsa, engagemang, produktivitet och lojalitet. Om du vill ha engagerade medarbetare, så se till att de ingår i ett socialt sammanhang – som är värt att engagera sig för.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.