2023-07-06

Engagemanget på rekordlåg nivå – lösningen finns i ledarskapet

Dela:

Engagemanget på rekordlåg nivå – lösningen finns i ledarskapet

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Medarbetarengagemanget i företag och organisationer världen över ligger på en oroväckande låg nivå just nu. Det har bekräftats i ett flertal rapporter och undersökningar på senare tid. Man engagerar sig inte mer än man behöver, stressnivåerna ligger på rekordhöga nivåer och många medarbetare funderar på att byta jobb. För att vända på trenden krävs stora satsningar på ledarskapet. Bra och kompetenta ledare har en avgörande betydelse för engagemanget på en arbetsplats.

 

Bristande medarbetarengagemang har länge varit ett problem i det moderna arbetslivet. Men på senare tid har rapporterna om sjunkande engagemang och ökad stress kommit allt tätare. På global nivå talas det om att rekordmånga löntagare är så missnöjda med sitt nuvarande jobb att det funderar på att byta.

Detta är ett stort orosmoln för företagen, eftersom graden av engagemang påverkar produktiviteten. När medarbetarna inte trivs, inte mår bra eller inte är engagerade i sitt arbete så försämras lönsamheten avsevärt – liksom kreativiteten och innovationsförmågan. Medarbetarna måste vara motiverade för att orka leverera på en hög nivå.

Bristfälligt ledarskap är tyvärr en väldigt vanlig orsak till lågt medarbetarengagemang. När chefen inte har tillräcklig kompetens och inte räcker till i sitt ledarskap så smittar det av sig på teamet och på individuella medarbetare. Det är ledarna som slår an tonen i hela företaget, och dåligt ledarskap kan leda till både stress, frustration och lågt engagemang. Nyckeln till att lösa medarbetarnas kris ligger därför i ledarskapsutvecklingen.

Självledarskap och utveckling

Att investera i ledarskapsutveckling är det kanske bästa sättet att lyfta hela verksamheten – och att få kompetenta och talangfulla medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas inom organisationen.

Alla ledare har områden där de behöver utvecklas, eftersom en ledare behöver vara bra på så mycket. Det handlar om alltifrån kommunikation, feedback och konflikthantering, till strategiskt tänkande och beslutsfattande. Var och en av dessa delar har en stor inverkan på helheten. Därför måste en ledare alltid jobba med sig själv och sträva efter att utvecklas inom alla områden.

För att kunna utvecklas behöver ledaren först och främst utveckla ett gott självledarskap, som i sin tur bygger på självinsikt. En ledare som kan se sig själv utifrån – och som är medveten om sin potential och sina begränsningar – klarar av att leda med både självförtroende och ödmjukhet. Sådana ledare är inspirerande och motiverande.

Ledarskapsutveckling resulterar också i att ledaren får större kontroll över sin arbetssituation, vilket är en förutsättning för att motverka stress och bana väg för mer hållbara arbetsrutiner – där man förmår att prioritera och att måna om sitt eget välmående lika mycket som andras. När ledaren får göra en sådan utvecklingsresa så kommer det att smitta av sig i hela organisationen. Coaching är det kanske bästa verktyget om man vill möjliggöra verklig, långsiktig utveckling på individnivå. Det stärker också ledarens eget engagemang och vilja att utvecklas.

Glöm inte att ledarskapsutveckling gynnar hela organisationen, inte bara ledaren själv. Bra ledare är det bästa man som arbetsgivare kan ge sina medarbetare. När ledaren utvecklas på riktigt så kommer medarbetaren att vilja följa efter. Medarbetarengagemanget står och faller med det goda ledarskapet.

Sammanfattning: Satsa på ledarskapet – för att stärka medarbetarnas engagemang

 

  1. Medarbetarengagemanget ligger på en låg nivå i dagens arbetsliv. Många medarbetare känner sig stressade och funderar över att byta jobb.
  2. Ledarskapet har en avgörande inverkan på medarbetarengagemanget. Därför är satsningar på ledarskapsutveckling gynnsamt inte bara för ledarna själva, utan också för medarbetarna och hela organisationen.
  3. Med hjälp av en coach kan ledaren utveckla självledarskap och självinsikt, vilket i sin tur stärker ledarskapet och inspirerar medarbetare att följa i ledarens spår.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.