2022-05-24

Framgångsrika högpresterare har bättre vanor

Dela:

Framgångsrika högpresterare har bättre vanor

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Hur gör man egentligen för att bli en högpresterare? Eller åtminstone höja nivån på sina prestationer några steg? När vi ser på högpresterare så tänker vi ofta att de säkert har medfödda egenskaper som gör det lättare för dem att hela tiden prestera på topp. Men faktum är att höga prestationer ofta handlar om att ha rätt vanor, fokus och attityd. Vi kan alla lära oss av hur högpresterare gör – och göra likadant själva.

 

Vi människor har en tendens att se höga prestationer som någonting mystiskt, nästan gudagivet. När forskare tittar närmare på högpresterare så ser de emellertid någonting annat; de är i regel ganska vanliga människor. Det som skiljer dem från mängden är att de förstår vikten av att vara målinriktad och fokuserad, ha rätt attityd och utveckla rätt vanor för att regelbundet kunna prestera på en hög nivå.

En expert som har ägnat mycket tid åt att studera högpresterare är författaren, coachen och föreläsaren Brendon Burchard. Han är mest känd för den bästsäljande boken High Performance Habits, som utkom 2017. I boken tittar Burchard närmare på de vanor som högpresterare medvetet eller omedvetet utvecklar, och som tillåter dem att fortsätta prestera på topp.

Höga prestationer kräver tydlighet – och energi

Som Burchard har berättat för bland annat Inc Magazine så har han under 20 års studier lyckats identifiera 6 goda vanor som är väldigt vanliga hos högpresterare. Poängen med att lyfta fram dessa vanor är att vi alla kan utveckla dem eller ha dem som utgångspunkt när vi jobbar med att höja våra prestationer och nå en ny nivå i vår personliga utveckling.

Den första vanan som Burchard har identifierat kallar han för Klarhet. Med det menas att framgångsrika högpresterare alltid strävar efter att ha ett klart och tydligt mål med allt de gör, och att hela tiden veta varför de gör saker. De söker inte den klarheten någon gång om året i samband med någon utvärdering – istället utvärderar de sitt arbete och sina aktiviteter varje dag, i varje situation. I grunden handlar det alltså om att alltid fokusera på det som är viktigt och aldrig slösa tid och energi på distraktioner, saker som görs av gammal vana eller saker som görs bara för syns skull. Allt man gör ska föra en närmare målet, och man ska alltid veta hur det för en närmare målet. 

För att underlätta sökandet efter klarhet och tydlighet bör man först och främst göra klart för sig själv vilka mål man vill uppnå, vilka egenskaper man vill utveckla och vem man vill vara som människa. Först när man vet det så kan man bedöma om det man gör tar en närmare målbilden eller inte.

Den andra vanan som kännetecknar högpresterare är att de genererar energi. Energi är en otroligt avgörande faktor när det handlar om prestationer. Vår energi är begränsad, vilket utgör ett ständigt problem för alla som vill prestera på hög nivå. Man vill, men orkar inte riktigt – ju längre dagen lider, desto tröttare blir man, både fysiskt och mentalt. Men högpresterare har alltså en förmåga att generera ny energi under dagens gång, och att på ett optimalt sätt hushålla med den energi de har. De kan göra det genom att ta vara på tiden mellan de olika aktiviteterna, och ägna den åt att exempelvis meditera eller ta en power nap – olika metoder kan fungera för olika människor. Huvudsaken är att man filtrerar bort de distraktioner som kan störa en under arbetsdagens gång och hittar metoder för att generera ny energi och återställa sitt fokus mellan arbetsuppgifterna. Det är nämligen i mellanrummet mellan de olika aktiviteterna som många människor tenderar att ”läcka” energi. Högpresterare inser vikten av regelbunden vila och återhämtning, och om det är möjligt så tar de gärna fem minuters paus varje timme då de inte låter vilan störas av exempelvis flödet i sociala medier. En paus kan generera otroligt mycket energi, även om den bara är några minuter lång – förutsatt att pausen är av ett sådant slag att man under dessa minuter slipper störas av nya intryck som stjäl energi.

Jobba med dina vanor – nå dina drömmar

Den tredje vanan hos högpresterare är att de drivs av nödvändighet. De tycker inte bara att det ”vore roligt” att prestera på hög nivå, utan de ser det som absolut nödvändigt. Höga prestationer är en del av deras identitet. Enligt Brendon Burchard tar sig detta ofta uttrycket att högpresterare vet för vems skull de vill prestera. Den aspekten är till och med viktigare än drivkraften att vilja ”göra världen bättre” eller liknande. Högpresterare vill prestera för sin familjs skull, eller för teamets skull, eller för kundens skull – de kan alltid svara på vem de gör det för. Det är en fråga som många nog glömmer att ställa sig. För vems skull vill du göra det här jobbet bättre än du någonsin gjort tidigare? Ställ dig den frågan regelbundet, så kommer du bli förvånad över hur mycket dina prestationer kan förbättras.

Den fjärde vanan som kännetecknar högpresterare är att de hela tiden ökar sin produktivitet. Då handlar det inte främst om att öka på arbetstiden – vila och återhämtning är som sagt också essentiellt för höga prestationer – utan det handlar om att hela tiden jobba smartare och inse vilka aktiviteter som verkligen är viktiga (vilket knyter an till den första vanan, klarhet). Ägna tiden och energin åt det som verkligen gör skillnad på riktigt, och försök att rensa bort alla andra aktiviteter. 

Ett särskilt trick som högpresterare ofta använder – även om det ibland sker omedvetet – är att de alltid ser fem steg framåt när de ska göra någonting, säger Brendon Burchard till Inc. Genom att se processen framför sig, istället för att bara improvisera under arbetets gång, kan man utföra uppgiften på ett klokare och mer produktivt sätt.

Den femte vanan är att högpresterare hela tiden jobbar medvetet för att utöva inflytande på andra människor. De utmanar sin omgivning och vill hjälpa andra människor att se saker ur nya perspektiv eller att förstå världen på ett nytt sätt. Genom att påverka andra skapar de en viktig roll åt sig själva, samtidigt som de knyter band till människor som i sin tur kan påverka dem själva på ett positivt sätt. Andra människor kommer alltid att vara en viktig del av dina prestationer – och genom att påverka dem kan du se till att dina prestationer blir en del av ett viktigt socialt sammanhang.

Sist men inte minst kännetecknas högpresterare av att de visar stort mod. Att prestera på hög nivå är extremt svårt och utmanande, och kommer förr eller senare att sätta ditt mod rejält på prov. När man vill nå nästa nivå i sina prestationer så kräver det nästan alltid att man är beredd att gå utanför sin komfortzon, ta risker och exponera sig själv – på ett sätt som nästan kan liknas vid att du sätter din identitet på spel, eftersom det finns en risk att andra människor dömer dig. Ju högre prestationer du strävar efter, desto modigare måste du vara. Och det bästa sättet att bli modigare är att gradvis utsätta dig för det som känns läskigt, obekvämt och okänt. Högpresterare lever för att ta den fajten gång på gång, ungefär som en elitidrottare. Och som tidigare nämnts så vet de ofta för vems skull de kämpar.

Alla människor kan lära sig att prestera på hög nivå, det gäller bara att utveckla rätt vanor och attityd. Genom att jobba med de 6 vanor som Brendon Burchard pekar på kan du ta dig en bra bit på vägen mot de prestationer som du drömmer om.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.