2023-05-10

Från ledarskapsprogram till action – så omsätter ni kunskap till handling

Dela:

Från ledarskapsprogram till action – så omsätter ni kunskap till handling

Senast uppdaterad: 22 juni 2023

Att genomföra ett ledarskapsprogram kan ha många fördelar, men för att det ska vara en lönsam investering för organisationen är det viktigt att deltagarna faktiskt lyckas omsätta sin inlärning i praktiken. Enligt en studie publicerad i Harvard Business Review kan väl genomförda ledarskapsprogram öka deltagarnas självinsikt, ledarskapsförmåga, arbetsprestation och förmågan att hantera konflikter och feedback.

Hur effektivt ett ledarskapsprogram är för organisationen avgörs i mångt och mycket av deltagarnas förmåga att överföra kunskapen under utbildningstillfällena till handling i verkliga arbetssituationer.

 

Här är några tips på hur du kan stötta deltagare i ledarskapsprogram att implementera sin inlärning i praktiken:

Koppla utbildningen till deltagarnas arbetsplats

För att underlätta överföringen av kunskap och färdigheter till verkliga situationer bör ledarskapsprogrammet vara utformat för att adressera specifika utmaningar och behov som är relevanta för deltagarnas arbete. Det är också viktigt att integrera programmet med deltagarnas arbetsuppgifter.

Erbjud möjligheter till övning och träning

Övning är ett effektivt sätt att hjälpa deltagarna att omsätta inlärningen till praktisk handling. Genom att erbjuda olika möjligheter till övning och träning i realistiska scenarier kan deltagarna bygga upp färdigheter och förtroende för att agera effektivt på arbetsplatsen.

Ge individuell coachning och stöd

Genom att erbjuda individuell coachning och stöd mellan utbildningstillfällena kan deltagarna få hjälp att reflektera över hur de kan tillämpa de nya färdigheterna och kunskaperna i sin dagliga verksamhet. Detta ger också en chans att identifiera hinder och hitta lösningar för att övervinna dem.

Skapa en kultur som stödjer lärande

Genom att skapa en kultur där lärande och utveckling prioriteras, kan deltagarna känna sig motiverade att tillämpa vad de har lärt sig i ledarskapsprogrammet. Detta kan inkludera att ge feedback på prestationer och skapa möjligheter för deltagarna att dela sina erfarenheter och lärdomar med varandra.

På Zebrain är vi specialiserade på effektiv coaching och skräddarsydda coachingprogram som stöttar deltagare i ledarskapsprogram att gå från inlärning till effektiv implementering i det dagliga arbetet. Kontakta oss här för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation. 

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.