Zebrain logo
Zebrain logo
<- Tillbaka till alla utvecklingsområden

Förebygg och hantera stress och oro med en stresscoach

En stresscoach hjälper dig som arbetsgivare att effektivt reducera arbetsrelaterad stress och skapa en balanserad miljö på arbetsplatsen. Det är varje företags ansvar att skapa förutsättningar för en stressfri arbetsplats genom att kontinuerligt arbeta med att förebygga och motverka skadlig stress. Detta gäller både för den fysiska arbetsplatsen och den psykiska hälsan hos alla anställda och står tydligt i arbetsmiljölagen.

Här kan stresscoaching göra stor skillnad och avbelasta dig som arbetsgivare i att hjälpa dig ta hand om dina anställda.

Om en anställd känner sig överväldigad, deprimerad eller under stor press på jobbet kan en stresscoach hjälpa individen att ta tillbaka kontrollen i sitt liv. En stresscoach hjälper till att förhindra eller lindra negativ stress, identifiera och kontrollera triggers och lär en hur man ska hantera sin stress.

Här är några områden som stresscoaching kan hjälpa er med: