2022-07-19

Hur fungerar coaching egentligen?

Dela:

Hur fungerar coaching egentligen?

Senast uppdaterad: 26 juni 2023

Coaching är en lösningsorienterad metod som handlar om att hjälpa klienten att komma förbi hindren i arbetet eller i livet, och på så vis frigöra outnyttjad potential. I coachingprocessen får klienten hjälp till självhjälp, med fokus på vad hen vill uppnå framåt. För att lyckas krävs det att man matchas med rätt coach och tillsammans med denne sätter upp tydliga, konkreta och tidsbundna mål som man vill uppnå med coachingen.

 

Ordet ”coach” betyder från början ”droska” eller ”kusk”, och som namnet antyder så handlar coaching om att i metaforisk mening färdas från den plats där klienten befinner sig just nu, till den plats som hen vill nå. Coachens uppgift är att känna till vilka olika vägar som finns till målet, och hjälpa klienten att välja den väg som är mest framkomlig.

En bra coach är lösningsorienterad och expert på själva processen. Coachens uppgift är inte att ge klienten färdiga lösningar, utan snarare att hjälpa klienten att själv hitta lösningar och vägar framåt – coaching kan beskrivas som en form av ”hjälp till självhjälp”. Ett självklart mål med all coaching är att klienten ska kunna stå på egna ben och fortsätta på den utstakade vägen efter att coachingen är avslutad.

Coaching skiljer sig från exempelvis terapi, såtillvida att terapi ofta handlar om att ta tag i allvarliga problem, medan coaching snarare handlar om att nå outnyttjad potential. Att lösa problem är förvisso ofta en del av coachingprocessen, men fokus ligger på framtida möjligheter. De flesta människor har större potential än de själva tror – men för att nå dit behöver man någon som vägleder en, och det är där coachen kommer in i bilden.

Hitta rätt coach – för dina behov

Hur fungerar då coaching i praktiken? Vi på Zebrain tycker att det är väldigt viktigt klienten matchas mot rätt coach. Därför använder vi oss av en beteendeanalys som gör att vi får fram klientens beteendeprofil, som sedan matchas mot våra coacher.

I matchningen väger vi också in klientens behov och utvecklingsområden, och tar även algoritmer till hjälp för att matcha klienten mot rätt coach. Det är väldigt viktigt att det finns en god personkemi mellan coach och klient, och att coachen har just den specialkompetens som klienten behöver. Coaching är nämligen ett väldigt brett arbetsområde, och alla kan inte vara specialiserade på allt – men samtidigt är specialkompetens ofta nödvändigt för att klienten verkligen ska få den vägledning som hen behöver.

Sedan börjar själva coachingen, som är en process som kan se ganska olika ut beroende på vilket utgångsläge klienten har och vad hen vill uppnå. Det som är unikt hos oss är att coachingen sker digitalt via videomöte, och kompletteras med bland annat en coach-chatt och en virtuell whiteboard som finns på vår plattform. Fördelen med videocoaching är att coachingen blir mer lättillgänglig, vilket gör att fler klienter får den praktiska möjligheten att ta emot coaching.

Från analys till konkret handling

Coachingprocessen börjar ofta med att man i ett inledande möte pratar om varför klienten har sökt hjälp av en coach, och vad hen förväntar sig att få ut av det. Vad vill klienten uppnå, och vilka hinder föreligger på vägen? I detta inledande skede berättar också coachen lite kort om sig själv, men framför allt om coachingprocessen och hur den kan gå till, beroende på klientens behov och förväntningar. Det är viktigt att processen inleds med att coach och klient hittar en samsyn kring hur processen ska se ut, och att det även uppstår en god personkemi.

I fas 2, som förmodligen inleds senast vid det andra mötet, börjar man prata igenom och djupanalysera klientens nuvarande situation. Coachens främsta uppgift är då att styra processen, att lyssna väldigt aktivt och att även snappa upp nyanser som klienten kanske inte själv har tänkt på. I den här fasen kan man också börja formulera konkreta, realistiska och tidsbundna mål som klienten vill uppnå med hjälp av coachingen. Det är klienten själv som ska formulera målen – det är alltid klienten som är den verkliga experten i coachingprocessen – men coachen ska som vanligt vägleda, komma med förslag och hjälpa till att ”dyrka upp” klientens egna tankar.

I fas 3 börjar man tillsammans att jobba så konkret och vardagsnära som möjligt med de hinder som klienten vill ta sig över och mål som hen vill uppnå. Man kan beskriva det som en ”interventionsfas”. En bra coach ska ha en stor verktygslåda som kan bestå av alltifrån frågetekniker (ställa frågor som hjälper klienten att själv hitta svaret) och övningsuppgifter till tekniska lösningar, och alla möjliga tips och tricks. Hela processen ska vara konkret och lösningsorienterad, med fokus på outnyttjad potential och möjligheter framåt.

Det är viktigt att komma ihåg att coachingprocessen inte bara ska pågå under själva mötena. Däremellan bör klienten ha konkreta delmål att jobba med, bland annat med hjälp av övningsuppgifter. Hos Zebrain finns som sagt också möjligheter att ha kontakt med coachen mellan mötena, till exempel via coach-chatten.

Avsluta – och fortsätt på egen hand

När man till sist når den avslutande fasen av coachingen så blir det dags att summera, utvärdera resultatet utifrån de mål som klienten har satt upp – och framför allt prata om hur klienten kan fortsätta utvecklas på egen hand. Om coachingen över huvud taget ska vara mödan värd så är det naturligtvis viktigt att man vet vilken väg man ska fortsätta på när själva coachingprocessen är avslutad.

Coaching är ett fantastiskt sätt att bearbeta inre blockeringar, stärka sin förmåga till självreflektion och självledarskap – och lära sig hur man steg för steg uppnår konkreta och realistiska målsättningar i livet. Med hjälp av en coach kan du lära dig att ta dig över hinder och orientera dig i inre och yttre landskap som är fulla av outnyttjad potential.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.