2023-04-24

Hur gör man för att behålla och utveckla sina medarbetare i tuffa tider?

Dela:

Hur gör man för att behålla och utveckla sina medarbetare i tuffa tider?

Senast uppdaterad: 22 juni 2023

Företag behöver ständigt utvecklas för att bibehålla sin konkurrenskraft, även under svåra tider som påverkar marknaden. Men det går att möta dessa utmaningar och ta del av utvecklingen genom att satsa på medarbetarnas välbefinnande, engagemang och utveckling. Detta är avgörande för att säkerställa att medarbetarna vill stanna i organisationen, presterar på hög nivå och når sin fulla potential. Som chef kan du genomföra åtgärder för att främja medarbetarnas utveckling, trots begränsade resurser. Låt oss titta närmare på tänkbara åtgärder värda att satsa på.

 

Många företag och organisationer upplever för närvarande en stor budgetpress. Samtidigt är konkurrensen om kvalificerad arbetskraft hårdare än någonsin. Att förlora värdefulla medarbetare till konkurrenter kan bli en mycket kostsam affär, både ekonomiskt och på andra sätt.

Inte minst på grund av erfarenheterna av distansarbete som uppstod under pandemin, söker rekordmånga medarbetare nu efter bättre alternativ. Globalt talar man om ”the Great Resignation”, en trend som pågått sedan pandemins början och som har fått många att omvärdera sitt arbetsliv och sina valmöjligheter.

Som chef kan du möta dessa utmaningar genom att satsa på fyra områden som kan stärka medarbetarnas trivsel, engagemang och utveckling, utan att det behöver kosta mycket pengar.

1. Erbjud flexibilitet och work/life balance.

Den kanske viktigaste förändringen i arbetslivet på senare år är att medarbetarna har insett att det finns enorma möjligheter att jobba flexibelt – förutsatt att arbetsgivaren tillåter det. Det kan handla om distansjobb eller hybridjobb, men också om flexibla arbetstider även för den som jobbar på kontoret.

Arbetsgivare som inte erbjuder flexibilitet kommer att få mycket svårt att stå sig i konkurrensen om kvalificerad arbetskraft. Det finns också mycket att vinna på det. Medarbetarna mår bättre och blir mer produktiva om de slipper känna sig stressade över hur de ska hinna hämta på dagis, eller utmattade av daglig jobbpendling. Arbete som kräver fokus och koncentration är också i regel lättare att sköta hemifrån än på kontoret, där man ständigt riskerar att bli distraherad.

I slutändan kan det med andra ord vara så att satsningar på flexibilitet och work/life balance leder till ökat produktivitet och därmed bättre resultat. Det ställer dock höga krav på dig som chef, eftersom distansarbete, hybridarbete och flexibilitet också medför stora utmaningar, särskilt när det gäller kommunikationen. Men det är mödan värt – om ni som arbetsgivare erbjuder en hög grad av flexibilitet och frihet under ansvar så ökar sannolikheten att kompetenta medarbetare vill stanna i organisationen.

2. Satsa på hälsa och välmående.

Detta kan ses som en fortsättning på punkt 1, eftersom just flexibilitet är ett bra sätt att säkra medarbetarnas välmående och motverka stress. Men det finns även andra sätt. Du som chef har en viktig uppgift i att föregå med gott exempel när det handlar om hälsa och välmående.

Det är i mångt och mycket du och andra chefer i organisationen som sätter normerna i er arbetskultur. Därför är det viktigt att du visar att det måste finnas tid för arbete och tid för vila, och att man inte förväntas jobba tills man bränner ut sig i er organisation. Prata ofta och mycket med dina medarbetare om vikten av att hitta en balans i tillvaron. Lev som du lär och ta ansvar för att ingen medarbetare betungas med en orimlig arbetsbörda eller tidspress.

Inspirera också gärna medarbetarna till att motionera och att sköta sin kost, men se till att allt sker på frivillig basis. Uppmuntra till motion och rörelse på arbetstid, och tänk på att det förmodligen ökar produktiviteten i slutändan, eftersom en hel dags stillasittande knappast gör människor mer produktiva än om de får möjlighet att röra på sig en stund mitt på dagen.

Vissa, mer ambitiösa satsningar på hälsa och välmående kan förstås kosta lite mer pengar, vilket dock bör vägas mot kostnaden för sjukskrivningar. Hur som helst så kan du som chef alltid ta ansvar för medarbetarnas hälsa och välmående genom att tillsammans med andra chefer och medarbetare skapa och upprätthålla en sund och hälsoinriktad företagskultur.

3. Satsa på billig och effektiv medarbetarutveckling.

All medarbetarutveckling kostar inte mycket pengar. I dagens digitala värld finns det enorma möjligheter att få tillgång till kunskap och verktyg som för bara några år sedan var väldigt exklusiva. Dessutom så finns det redan stora resurser inom organisationen, i form av kompetens, vilket kan utnyttjas för att möjliggöra intern medarbetar- och kompetensutveckling.

På nätet finns alltifrån gratis videoföreläsningar, till gratis eller billiga kurser, verktyg, hjälpmedel och plattformar. Väldigt många resurser är idag nätbaserade, vilket gör dem både billigare och mer effektiva. Det gäller exempelvis Zebrains coaching och plattform, som är helt och hållet digitaliserad. Men det finns även många andra verktyg och kunskapskällor att välja mellan, beroende på vilka behov ni har.

Se också till att använda er av intern kompetens – låt chefer och medarbetare utveckla, lära upp och vägleda varandra. Om du som chef tänker igenom det ordentligt och även rådfrågar medarbetarna själva så kommer du inse att er organisation är full av dolda utvecklingsmöjligheter, som om de används rätt kan hjälpa medarbetare att utvecklas, nå sin fulla potential och därmed vilja stanna längre inom organisationen.

4. Boosta engagemanget.

För att kunna trivas på jobbet behöver medarbetarna känna sig engagerade och motiverade. Här spelar du som chef en otroligt viktig roll. Din förmåga att kommunicera och att involvera medarbetarna på rätt sätt i organisationen är avgörande för deras engagemang och motivation.

Som medarbetare behöver man få regelbunden och specifik feedback för att känna sig engagerad i arbetet. Man behöver känna att ens arbetsinsats blir sedd, uppskattad och erkänd, inte bara mellan fyra ögon, utan ibland också inför andra medarbetare.

Man behöver också bli lyssnad på, och känna sig delaktig och involverad i hela organisationen, exempelvis när det sker förändringar. Som chef är det din uppgift att se till att medarbetarna deltar aktivt i skapandet och upprätthållandet av er företagskultur. När en medarbetare vet bättre och är mer kompetent än vad du är som chef – vilket troligen är fallet i vissa specifika frågor – så bör du vara helt transparent med det, och utan prestige rådfråga medarbetaren och låta honom eller henne påverka beslutsprocessen. Låt också medarbetarna lämna helt egna förslag på förbättringar i organisationen, och se till att dessa förslag tas på allvar.

Engagemanget ökar när medarbetaren känner sig kompetent, behövd, uppskattad och delaktig. Andra viktiga aspekter är att medarbetaren åtnjuter en hög grad av autonomi, men samtidigt känner sig som en självklar del i ett team. Det är också viktigt att arbetet upplevs som meningsfullt samt att medarbetaren ser sin del i helheten, och förstår sitt eget bidrag till företagets vision och mission.

Allt detta ställer förstås höga krav på dig som chef, och ingen kan förvänta sig att du ska lyckas med allt. Men i grund och botten handlar det om att lyssna på medarbetarna, se dem som individer och försöka förstå vad som krävs för att de ska må bra och på sikt nå sin fulla potential.

Ett gott ledarskap banar väg för engagemang och medarbetarutveckling, vilket i sin tur ökar chansen att medarbetaren trivs och vill stanna i organisationen.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.