https://www.zebrain.se/sv/hur-jobbar-en-stresscoach

Hur jobbar en stresscoach?

2022-08-09 13:35

Coaching

Stress management

Två kvinnor som sitter och har ett coaching samtal

Stress är ett naturligt inslag i alla människors liv. Men ibland kan stressen bli långvarig och svår att hantera, vilket är skadligt för den psykiska och fysiska hälsan. Det är där stresscoachen kommer in i bilden. En stresscoach kan hjälpa dig att klara av stressen på ett bättre sätt och förebygga negativ stress i framtiden. Tillsammans med en bra coach kan du identifiera källan till din stress – och ta fram en långsiktig plan för hur du ska hantera den.

Alla människor kan då och då känna sig stressade, och det är i sig ingenting konstigt. Korta perioder av stress är naturligt och kan till och med ha en positiv inverkan på vår förmåga att prestera. Men när stressen blir ett negativt och långvarigt inslag i tillvaron så är den potentiellt skadlig för den fysiska och psykiska hälsan. Samtidigt kan det vara svårt att själv veta hur man kan befria sig från negativ stress. Då kan en stresscoach vara till stor hjälp.

En stresscoach kan hjälpa dig att gå till roten av problemet och att hitta en långsiktig lösning för att undvika stress. Tillsammans med coachen kan du arbeta fram en plan för hur du ska få jobbet och livet att gå ihop och nå de mål du vill utan att det ska behöva ske på bekostnad av ditt eget välmående.

Hitta stressens källa eller trigger
En viktig del av stresscoachens jobb är att hjälpa dig att ringa in och identifiera dina olika källor till stress. Dessa kan se väldigt olika ut hos olika individer, och det kan även finnas flera stressfaktorer samtidigt som gör stressen extra påtaglig. Ibland kan det också hända att man tror sig veta var stressen kommer ifrån, men efter djupare reflektion och samtal så inser man att det finns andra, bakomliggande faktorer som spelar en större roll än man tidigare har trott.

Arbetslivet är en vanlig källa till stress, och om du misstänker att det är jobbet som gör dig stressad så behöver du kartlägga de faktorer som orsakar stressen. Det kan handla om tajta deadlines och höga krav, men det kan också handla om att du har en dålig balans mellan arbete och privatliv, eller att relationerna på arbetsplatsen inte fungerar som de ska.

Minst lika vanligt är dock att orsaken till stressen finns att hitta i privatlivet, men att detta i sin tur skapar en stressig arbetssituation. Dåliga eller problematiska familjerelationer kan sätta en negativ prägel på hela tillvaron. Detsamma gäller om man i en mer praktisk bemärkelse har svårt att få privatlivet att gå ihop, exempelvis som ensamstående förälder. Ibland kan stressen också hänga samman med ekonomiska problem eller med livsstilsproblem, till exempel drickande, brist på motion eller andra dåliga vanor.

En stresscoach hjälper dig att analysera, reflektera över och kartlägga ditt liv och dina vanor, och identifiera de triggers som sätter igång stressen.

Ändra på situationen – eller på din attityd
När du tillsammans med din stresscoach har analyserat din tillvaro och dina stress-triggers, är det dags att fundera över hur du kan hantera dessa på bästa sätt. Det finns inte EN lösning som fungerar i alla situationer. Däremot kan man gå igenom de olika alternativ som finns beroende på vilken typ av stressituation man hamnar i.

Vissa typer av stress kan man motverka genom att helt enkelt lära sig att undvika de faktorer som orsakar stressen. Det kan handla om att du måste säga nej oftare eller rensa ut överflödiga punkter på din ”to do”-lista. Om det finns enskilda människor som gör dig stressad genom sitt sätt att vara, så kanske du bör undvika dessa människor i den mån det är möjligt. Det finns också enkla vardagssituationer där man kan undvika stressen genom att helt enkelt ändra sina rutiner. Blir du stressad av trängseln i mataffären? Se till att handla på tider då det inte är så mycket folk i affären. Och så vidare.

Stresscoachen kan hjälpa dig att skilja mellan två olika sätt att hantera stressen; antingen genom att ändra på situationen, eller genom att ändra på hur du reagerar på situationen. Båda dessa alternativ kommer att spela en viktig roll i din stresshantering.

I den mån det är möjligt så bör du ändra på saker som gör dig stressad. Det kan handla om alltifrån att ändra dina rutiner och bli bättre på Time Management, till att våga ta ett allvarligt samtal med någon i din omgivning som försätter dig i stressiga situationer. Men ibland går det inte att ändra på situationen, eftersom livet ofrånkomligen innehåller vissa faktorer som gör dig stressad och som du inte har makten över. Då måste du istället jobba med dina reaktioner, din attityd, och din förmåga att acceptera att du inte har kontroll över allt. En viktig del av lösningen är att ta hand om dig själv och avsätta tid för vila, återhämtning och reflektion.

Tillsammans med en stresscoach kan du ta fram en plan för hur du ska hantera stressen i ditt liv, och sätta upp konkreta mål för vilka situationer du ska ändra på och hur du ska ta hand om dig själv om stressen trots det infinner sig.

Stress är inte så ofrånkomligt som man kan tro. Med hjälp av rätt kunskaper och verktyg, och en kompetent stresscoach, kan du gradvis övervinna stressen och lägga grunden för ett sunt, hållbart och stressfritt liv.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.