2022-09-12

Hur kan du som HR-chef fokusera på hållbarhet?

Dela:

Hur kan du som HR-chef fokusera på hållbarhet?

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Hållbarhet har blivit en HR-fråga. Idag förväntar sig både kunder, investerare och medarbetare att företag jobbar aktivt för en mer hållbar värld, och det är en fråga som i allra högsta grad berör dig som HR-chef. Hållbarhetsarbetet måste vara integrerat i allt som företaget gör, inte minst i arbetet med rekrytering, onboarding och medarbetarutveckling. Men framför allt har HR ett stort ansvar för den sociala hållbarheten – att se till att medarbetarna mår bra psykiskt, undviker stress och utbrändhet samt känner sig inkluderade och engagerade.

När man talar om företagens och arbetsgivarnas hållbarhetsansvar så är kanske inte HR den avdelning som man först kommer att tänka på. Men faktum är att du som HR-chef spelar en avgörande roll för att de fina orden om hållbarhet ska kunna omvandlas till konkret handling. Du är personalansvarig – och hållbarhet handlar även om människor.

Begreppet hållbarhet innehåller inte en enskild fråga, utan kan snarare ses som en filosofi som kan appliceras på alla frågor. När man pratar om hållbarhet så är det ofta miljö- och klimatfrågorna som står i centrum, men egentligen kan hållbarheten delas upp i tre delar: Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Alla tre är lika viktiga för framtidens företag och samhälle, eftersom de är beroende av varandra. Vi vet av erfarenhet att samhällen som inte mår bra socialt och ekonomiskt inte heller brukar vara särskilt miljövänliga. Om våra mänskliga behov inte tillgodoses, blir vi mindre benägna att bry oss om miljön.

Hur kan då du som HR-chef tänka kring hållbarhetsfrågan? Varför är den viktig för HR-avdelningen, och vad kan ni göra för att bidra till organisationens hållbarhetsarbete?

HR-chefens möjlighet att påverka

Som HR-chef har du stor makt att påverka HR-arbetet, och du har också goda skäl att vilja göra det. Om ert företag tar ett stort ansvar för miljön och samhället så kommer det att påverka era medarbetares moral och lojalitet på ett väldigt positivt sätt. Företag som jobbar aktivt med sitt samhällsansvar har mer motiverade och engagerade medarbetare, som känner stolthet och därför gärna gör sig till ambassadörer för företaget. Det leder också till att ert varumärke som arbetsgivare stärks, så att ni kan locka till er unga talanger och eftertraktad kompetens.

Hållbarhetstänket bör vara integrerat i hela organisationen, därför måste det börja redan i samband med rekrytering och onboarding av nya medarbetare. Du som HR-chef har ansvar för att se till att ni rekryterar medarbetare som förstår hur ni tänker kring hållbarhet, och som är beredda att anamma det synsättet och ta del till sig i onboarding-processen.

Men även befintliga medarbetare måste få chansen att ta sitt hållbarhetsansvar. Det kan till exempel innebära att de behöver kompetensutveckling eller andra former av stöd utifrån för att komma in i och lära sig hållbarhet. Kom ihåg att hållbarhet inte är något flumbegrepp – det handlar om konkret kunskap och konkreta arbetsmetoder.

Det är viktigt att alla medarbetare förstår hur företaget tar sitt samhällsansvar – vilken mission ni har i samhället. Där spelar du som HR-chef en viktig roll för att se till att budskapet och kunskapen når ut, och att medarbetarna får rätt möjligheter och verktyg för att kunna ta det där samhällsansvaret i praktiken. Se till att det finns incitament för medarbetarna att jobba med hållbarhet. Skapa gärna möjligheter för anställda att bidra till välgörande arbete – det är inte ovanligt att företag deltar aktivt i välgörenhetsprojekt, istället för att bara ge pengar.

Se också till att medarbetarna har möjlighet att ge feedback på företagets hållbarhetsarbete, och att de får komma med egna idéer som sedan tas tillvara inom organisationen.

Social hållbarhet – arbetsgivarens ansvar

Den kanske allra viktigaste hållbarhetsfrågan för dig som HR-chef är den sociala hållbarheten. Arbetsgivaren har en skyldighet att skapa ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare. Det innebär att man måste ta ett helhetsansvar för medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, samt för deras arbetsmiljö och sociala inkludering på arbetsplatsen.

Medarbetarnas mentala hälsa är en särskilt stor utmaning i dagens arbetsliv. Stress och utbrändhet har länge varit ett stort problem, inte minst på grund av att medarbetarna förväntas ta ett allt större eget ansvar och bli allt mer dynamiska. Oron i omvärlden spär också på problemet och ökar risken för ångest och depression.

Än mer komplicerat har det blivit i och med att distans- och hybridarbetet har ökat lavinartat de senaste åren. Du som HR-chef har ett enormt ansvar för att motverka social isolering, stress och utbrändhet bland medarbetare som inte alltid är närvarande på kontoret.

En annan utmaning är den sociala inkluderingen. De flesta arbetsplatser präglas idag av en allt större mångfald, när det gäller alltifrån kultur och etnicitet till ålder och kön. Därför är det väldigt viktigt att inkluderingsarbetet tas på allvar och inte blir något som man bara jobbar med på ytan.

Hållbar arbetsplats i en hållbar värld

För att klara den sociala hållbarheten och skapa en hållbar arbetsplats behöver du som HR-chef se till att dina medarbetare får ett aktivt stöd i dagens komplicerade och krävande arbetsliv. Många behöver helt enkelt få möjligheten att prata och diskutera, bolla tankar och reflektera över sin arbetssituation. Regelbundna samtal och feedback (åt båda hållen) är A och O på den hållbara arbetsplatsen.

Dina medarbetare behöver få möjlighet att stärka sin självinsikt och sitt självledarskap – och ta makten över sin utvecklingsprocess, så att de kan känna sig trygga med den autonomi och frihet under ansvar som så ofta präglar dagens arbetsliv. De behöver få rätt stöd för att kunna ta eget ansvar för sin karriär och personliga utveckling.

Som HR-chef är det viktigt att du ser till att det hålls regelbundna medarbetarsamtal, men också medarbetarundersökningar som ger er chefer rätt underlag för att förstå organisationens behov. Du behöver också se till att medarbetarna i praktiken får det stöd och de verktyg som krävs. Det kan handla om stöd utifrån i form av coaching eller terapi, digitala hjälpmedel, kurser och kompetensutveckling. Det kan också handla om kreativa metoder och djärva initiativ för att stärka hälsan, trivseln, gemenskapen och samhällsengagemanget på arbetsplatsen.

Ett gott hållbarhetsarbete leder till större medarbetarengagemang, högre produktivitet och lönsamhet, minskade kostnader för sjukskrivningar och ett starkare arbetsgivarvarumärke. Du som HR-chef har möjligheten att skapa en hållbar arbetsplats som jobbar aktivt och engagerat för en mer hållbar värld.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.