2021-10-14

Hur vet du om dina medarbetare är motiverade?

Dela:

Hur vet du om dina medarbetare är motiverade?

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Graden av motivation bland medarbetarna är ett viktigt mått på hur din organisation mår. Men hur vet man om medarbetarna är motiverade? Och vilka faktorer kan bidra till att stärka motivationen på arbetsplatsen?

 

Det kanske bästa sättet att ta reda på om dina medarbetare är motiverade är att fråga dem. Frågan måste dock riktas individuellt till var och en av dem, eftersom motivationen kan skilja sig ganska rejält från person till person. Vissa blir till exempel motiverade av möjligheten att få jobba hemifrån, medan andra blir helt dränerade av det och föredrar att arbeta i team inne på kontoret. Vissa älskar långsiktiga projekt där man får arbeta noggrant och grundligt, medan andra älskar snabba puckar och att se resultat direkt. Och så vidare.

Det finns dock vissa grundläggande faktorer som brukar anses vara viktiga för de allra flesta människors motivation, exempelvis de tre grundpelarna självständighet, gemenskap och kompetens. Dessa måste förstås tolkas utifrån varje individs personlighet och preferenser; självständighet behöver till exempel inte innebära att man ska jobba ensam, och gemenskap innebär inte nödvändigtvis att man måste jobba i grupp. Självständighet och gemenskap handlar främst om relationen mellan individerna och gruppen samt ledaren.

Beteendet avslöjar graden av motivation

Förutom att fråga medarbetarna om de är motiverade, eller vad som motiverar dem, kan man också se till deras beteende för att få indikationer. Ju mer motiverade medarbetarna är, desto tydligare kommer det att synas i deras beteende. Motiverade medarbetare gör inte bara sin ”plikt”, utan är också proaktiva och vill bidra med kreativa lösningar på svåra problem.

De backar inte för utmaningar som ställer väldigt höga krav på deras kompetens och uthållighet, utan söker sig tvärtom frivilligt till den typen av arbetsuppgifter. De känner en genuin lust att ta ansvar för produkten/tjänsten, kunderna, kollegorna och organisationen. De investerar personlig energi i verksamheten och är beredda att ta svåra diskussioner och ibland även konflikter som rör arbetet och verksamheten.

I ärlighetens namn är det få verksamheter förunnat att ha så pass motiverade och engagerade medarbetare, och det är ingenting man kan ”kräva” av sina anställda. Vill man nå den graden av motivation på arbetsplatsen så måste man som ledare eller arbetsgivare själv se till att odla den, och acceptera att det inte sker över en natt.

Men det finns naturligtvis mycket du kan göra för att höja motivationen i din organisation. Låt oss titta närmare på några av de viktigaste och mest grundläggande faktorerna.

Fyra faktorer som ökar motivationen

Till att börja med så är det viktigt att din organisation har goda värderingar. Det kan låta som en självklar sak, men det är viktigt att värderingarna är genomtänkta, djupt rotade i organisationen, och logiska i förhållande till den verksamhet ni sysslar med. Medarbetare motiveras av att känna att arbetet är meningsfullt och att de bidrar till någonting som verkligen gör skillnad i samhället eller i människors liv. Om värderingarna saknas eller inte tas på allvar i organisationen så riskerar medarbetaren att uppleva arbetet som meningslöst och verksamheten som omodern, vilket naturligtvis minskar motivationen.

En annan väldigt viktig faktor för motivationen är coachande ledarskap. Ovan har vi konstaterat att olika individer motiveras av olika saker, och just därför är det viktigt att ledarskapet är coachande och individanpassat, så att medarbetaren kan hitta sin egen väg till framgång inom ramen för organisationens mål. En coachande ledare förser medarbetaren med karta och kompass, och inspirerar till att hitta de vägar och stigar som leder till såväl konkreta resultat som utveckling och engagemang.

En sak som man kanske inte främst förknippar med motivation, men som ändå spelar en stor roll för graden av lust och engagemang, är den fysiska och psykiska hälsan. Tänk efter själv – hur motiverad känner du dig när du har sömnproblem, känner dig stressad, har ont i ryggen eller är på väg in i en höstdepression? Till och med den som i vanliga fall älskar sitt jobb och brinner för verksamheten, riskerar att tappa merparten av sin motivation i händelse av fysisk eller psykisk ohälsa. Det finns många mycket goda skäl att satsa på medarbetarnas hälsa, och motivationen är ett av dessa skäl.

Sist men inte minst motiveras medarbetarna av möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling och ständigt lärande. Att lära sig nya saker och vinna nya insikter, om sig själv och/eller om sitt yrke, är djupt motiverande och lustfyllt. Vi vill alla känna att vi är på väg någonstans, både kunskapsmässigt, socialt och i livet som sådant. Vi vill känna att vi är i rörelse, att vi är på väg mot någonting bättre och mer spännande. När den känslan infinner sig är det lätt att känna sig motiverad, och då blir både medarbetaren och organisationen vinnare i längden.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.