2021-11-03

Hybridarbete – det bästa av två världar?

Dela:

Hybridarbete – det bästa av två världar?

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Hybridarbete är ämnet på allas läppar just nu. Många känner sig entusiastiska inför ett nytt sätt att organisera arbetet som om det sköts rätt kan ge det bästa av två världar: Distansarbetets frihet och flexibilitet, som också ger möjligheten att jobba ostört – och kontorsarbetets sociala och organisatoriska fördelar. Men det finns också farhågor om att hybridarbete riskerar att leda till konflikter, dålig koll och ökad stress. Hur ska man göra för att lyckas?

Hybridarbete innebär att medarbetare arbetar hemifrån någon eller några dagar i veckan, och resterande dagar inne på kontoret. Det är egentligen ingen ny företeelse, men pandemin har lett till att väldigt många har fått erfara distansarbetets för- och nackdelar. Många tycker att det har gett mersmak, och studier har visat att en majoritet av löntagarna tycks vilja fortsätta jobba hemifrån – men bara några dagar i veckan.

För löntagarnas del finns det många fördelar med att jobba hemifrån under delar av arbetsveckan. Det är gynnsamt för att kunna upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv, om man till exempel av familjeskäl måste finnas i hemmet vissa dagar i veckan. Medarbetare som bor långt ifrån kontoret slipper att pendla varje dag, vilket är bra både för produktiviteten och för familjelivet. Att kunna jobba på distans vissa dagar är också väldigt bra om man ägnar en del av sin arbetstid åt individuellt ”djuparbete”, vilket väldigt många gör. Samtidigt har det också ett stort värde att kunna komma in på kontoret vissa dagar i veckan. Då blir man tillgänglig för sina kollegor, kan sitta i möten med kunder eller vara kreativ tillsammans med sitt team. Många medarbetare mår också bra av att träffa kollegor regelbundet för att slippa känna sig ensamma och isolerade i hemmet.

Möjligheter – och utmaningar

Att balansera mellan distansarbete och kontorsarbete tycks alltså vara den bästa lösningen för många medarbetare, och det är precis det hybridarbete handlar om. Bland arbetsgivarna är det också många som ser fördelarna med en sådan lösning. Dels för att de vill att medarbetarna ska må bra och få livet att gå ihop, så att de kan och orkar vara produktiva. Dels för att den som vill kunna locka eftertraktade talanger idag förväntas att erbjuda möjligheter till frihet och flexibilitet. Men också av mer ekonomiska och praktiska skäl, till exempel att behovet av kontorsyta minskar, vilket leder till reducerade lokalkostnader.

Hybridarbete medför alltså många möjligheter, men det kommer också med en hel del utmaningar. För många chefer och ledare kan det bli tufft att ta ansvar för ett team som jobbar både hemifrån och på kontoret, beroende på vilken dag det är. Hur försäkrar man sig om att kommunikationen fungerar och att alla får den uppmärksamhet de behöver? Hur ser man till så att teamet förblir ett team? Och hur skyddar man sig mot osynliga orättvisor eller outredda konflikter som kan uppstå i en sådan arbetssituation?

Ledaren spelar en avgörande roll för att hybridarbetet ska fungera. Som chef måste man se till att det finns en tydlig policy och klara förhållningsregler som alla är fullständigt införstådda med. Det kanske viktigaste man har att bestämma tillsammans med teamet är hur man ska se till att man fortfarande jobbar som just ett team. Det innebär kanske att ni måste spika vissa tider eller dagar då alla ska vara närvarande på kontoret, och definiera hur ni ska arbeta tillsammans då. Och tänk på att syftet inte bara är att få jobbet gjort, det bör också finnas tid för att vara lite sociala med varandra. Ni kommer även att behöva prata igenom hur kommunikationen ska fungera, vilka kanaler ni ska använda och vilka tider man förväntas vara tillgänglig.

Bra för medarbetaren – bra för företaget?

Som arbetsgivare och/eller ledare är det också viktigt att tänka på att hybridarbetet inte bara ska finnas till för medarbetarnas skull. Deras behov är superviktiga, men detsamma gäller organisationens behov.

Ibland måste man fråga sig om det ni kommer överens om verkligen är bra för organisationen, och känner man sig tveksam så måste man som chef kunna sätta ner foten. Vissa medarbetare kanske är ovärderliga just genom sin närvaro på kontoret, men mindre ovärderliga om de sitter hemma framför datorn. Då måste man naturligtvis rätta sig efter det, eftersom det är just den kompetensen man betalar för.

Hybridarbete kan sällan innebära att medarbetaren ska få komma och gå precis som hen vill, utan man måste komma överens om en lösning som fungerar bra för både medarbetaren och arbetsgivaren – och naturligtvis för kunden, om medarbetaren har direkta kundkontakter.

I bästa fall innebär hybridarbete att ni kan vaska fram det bästa av två världar. Distansarbete innebär frihet, flexibilitet och möjlighet att arbeta enskild och fokuserat. Kontorsarbete innebär kreativt teamwork, ovärderliga möten, inspirerande diskussioner vid kaffeautomaten och en energigivande flykt från isoleringen hemma vid datorn. Man måste bara försäkra sig om att det inte istället blir det sämsta av två världar; workaholics som arbetar tills de stupar på kontoret och sedan arbetar ännu hårdare hemma, tills utbrändheten knackar på dörren, till exempel. Eller missförstånd och konflikter som hela tiden förvärras av att någon alltid är frånvarande eller att man hela tiden byter kommunikationssätt.

Det finns med andra ord mycket att tänka på, och många ledare kan behöva extra stöd och hjälp för att ro förändringen i land och få hybridarbetet att fungera. Men lyckas man så kan det bli riktigt bra – både för arbetsgivaren och för medarbetarna.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.