2022-12-12

Lär dig konsten att sätta mål – som verkligen går att uppnå

Personlig utveckling Tips

Dela:

Lär dig konsten att sätta mål – som verkligen går att uppnå

Senast uppdaterad: 04 maj 2023

Människor som sätter tydliga mål är betydligt mer framgångsrika än människor som inte sätter mål, enligt flera undersökningar. Men hur gör man för att sätta mål som verkligen går att uppfylla? Målen bör vara specifika, mätbara och realistiska, och det är viktigt att dela upp större, mer långsiktiga mål i mindre delmål. Det är också viktigt att göra upp en tidsbunden plan där man fastställer när och hur man ska uppnå målen. Detta kan säkerställa att de definierade målen är hanterbara och kan genomföras på ett effektivt sätt.

 

Förmågan att sätta upp mål och delmål är väldigt viktig om du vill lyckas i karriären och i livet. Om man verkligen vill åstadkomma något är det nödvändigt att definiera exakt vad det är man vill uppnå, samt när och hur det ska ske – annars är det lätt hänt att man famlar i blindo. Att sätta upp tydliga mål möjliggör också utvärdering av sig själv och sin egen utveckling, så att man lättare kan följa upp att man är påväg i rätt riktning och undvika risken att fastna på vägen.

Men det räcker inte att bara säga att man vill uppnå ett visst resultat – du måste vara mer specifik än så för att målsättandet ska göra någon verklig skillnad, både i karriären och i livet. Därför vill vi nu ge en kort introduktion till hur man bör tänka och agera för att sätta upp mål som verkligen går att uppfylla.

Specifika och mätbara mål

Den kanske enskilt viktigaste saken att tänka på när man sätter upp mål är att de måste vara specifika. Många gör misstaget att sätta alltför vaga mål, kanske för att de undermedvetet hoppas på att kunna lyckas med precis allting om de låter bli att välja något specifikt. Men om du verkligen vill lyckas så måste du våga prioritera, alltså välja någonting och därmed välja bort en lång rad andra alternativ. Du kan aldrig vara säker på att man väljer rätt, men att fortsätta ”hålla alla vägar öppna” är bara ett sätt att lura dig själv. Förr eller senare måste du välja, annars står du till slut och trampar vatten.

Att målen ska vara specifika innebär också att de ska vara mätbara. Det måste finnas något sätt att se eller mäta huruvida du har uppnått målet eller ej, annars kommer du bara att känna dig frustrerad – och återigen lockas till att lura dig själv. Om du till exempel har som mål att gå ned i vikt, så bör du fastställa exakt hur många kilo du ska gå ned, och inom vilken tidsram.

Det är också viktigt att du väljer mål som verkligen betyder mycket för dig och är relevanta i ditt liv, både på kort och på lång sikt. Dina mål måste motivera och inspirera dig varje dag, annars har du liten chans att uppnå dem. Undvik därför att sätta mål som är dikterade av omgivningens eller samhällets förväntningar. Sätt bara mål som avspeglar dina verkliga drömmar och ambitioner i livet.

Kom också ihåg att målen måste vara realistiska. Många gör misstaget att sätta alltför storslagna mål, kanske efter att ha tittat på någon bombastisk motivationsvideo om att ”vem som helst kan bli vad som helst”. Var gärna ambitiös, men var åtminstone medveten om att din utveckling måste ske stegvis. Sätt realistiska mål, sedan när du har uppnått dessa kan du höja ribban.

Gör upp en tidsbunden plan

När du väl har formulerat dina specifika, mätbara och realistiska mål, så är det dags att ta fram en plan för hur du ska uppnå dem. Det är väldigt viktigt att man formulerar sina mål skriftligt istället för att bara ha dem i huvudet.

Av planen bör det framgå vilka mål som är högst prioriterade. Målen bör också vara tidsbundna och ha en deadline, enligt principen om mätbarhet. Dessutom är det väldigt viktigt att du delar upp dina större mål i mindre delmål, så att du vet vad du ska jobba med månadsvis, veckovis och till och med dagligen. Att jobba mot ett enda, stort mål som hägrar långt borta i horisonten, är förödande för motivationen om du inte bryter ned det i mindre delmål. Du måste kunna se att du gör små framsteg och uppnår små milstolpar varje dag eller varje vecka, så att du orkar fortsätta.

För att kunna genomföra planen i praktiken kommer du också behöva identifiera de hinder som finns på vägen mot målet. Om det inte fanns några hinder så skulle du redan ha uppnått målet, så det kan du räkna med att det gör.

De flesta hinder är förmodligen mentala, eller handlar om ditt beteendemönster eller dina vanor och rutiner. Du behöver alltså ta reda på hur dessa hinder ser ut och hur du kan ta dig över dem. För att göra det kan du ta hjälp av en coach eller en mentor, eller söka möjligheter till kompetensutveckling, om det är det som krävs. Du kan också be kollegor, chefer, vänner och anhöriga om personlig och konstruktiv feedback.

Att sätta upp mål på ett framgångsrikt sätt och sedan uppnå dem är en svår konst, men det är ändå någonting som alla kan lära sig med hjälp av rätt metoder och verktyg. Och det är definitivt mödan värt – det kommer du att känna redan när du uppnår de första delmålen, på väg mot någonting ännu större.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.