Din partner för framgångsrik ledarskapsutveckling

Din partner för framgångsrik ledarskapsutveckling

Vi erbjuder skräddarsydda ledarskapsprogram för individer och team som hjälper ert företag att lyckas.

slide 0
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
slide 0
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
slide 0
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
En blond kvinna som pratar och håller i en telefon

Integrera ny kunskap för resultat

Ett starkt och effektivt ledarskap är avgörande för framgång och det är viktigt att satsningar på utbildning och utveckling ger önskade resultat.

Eftersom varje ledare är unik och att deras utvecklingsbehov varierar erbjuder vi coachingprogram som anpassas efter era organisatoriska mål för att stärka dina chefer, skapa konkreta resultat och beteendeförflyttning. Detta för att garantera att ni får maximalt ut av era utvecklingssatsningar.

Dokumenterade effekter av coaching

42 %

Kommunikation

38 %

Produktivitet

38 %

Livsbalans

41 %

Självförtroende

* ICF Global Coaching Study

42 %

Kommunikation

* ICF Global Coaching Study

38 %

Produktivitet

* ICF Global Coaching Study

38 %

Livsbalans

* ICF Global Coaching Study

41 %

Självförtroende

* ICF Global Coaching Study

Woman in front of computer on video meeting smiling

Säkerställ att ny kunskap leder till framsteg

Coaching bryggar klyftan mellan att tillgodogöra sig ny kunskap med verklig handling. Det säkerställer att utbildning inom ramen för ledarskapsprogram omvandlas till långsiktig beteendeförflyttning.

Våra skräddarsydda coachingprogram stöttar ledare och medarbetare att sätta genomförbara mål och navigera eventuella hinder längs vägen.

Våra ledarskapscoacher adresserar grundläggande värderingar, utmanar och främjar ett growth mindset. Resultatet blir en hållbar beteendeförflyttning som driver långsiktig framgång för er organisation.

Våra lösningar

Executive Coaching

Förbättra dina ledares strategiska tänkande och ledarskap med executive coaching. Få skräddarsydd vägledning för att dina medarbetare ska nå sin fulla potential som företagsledare och hantera komplexa utmaningar i den högsta nivån av organisationen.

Varför Välja Executive Coaching?

 • Individuellt Anpassad: Vår coaching anpassas specifikt efter varje individs unika ledarstil. Vi samarbetar nära tillsammans med er för att förstå era behov och mål.
 • Strategiskt Tänkande: Vi hjälper våra klienter att utveckla sin förmåga till strategiskt tänkande och att fatta mer effektiva och välgrundade beslut.
 • Komplexa Utmaningar: Våra klienter får stöd i att hantera komplexa utmaningar med självförtroende.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att se till att varje ledare uppnår framgång och resultat i sin ledarroll.

Läs mer

Bygg Starka Självledare

Självledarskapscoaching fokuserar på personlig utveckling och självmedvetenhet. Det är förmågan att förstå och agera på det som är viktigt för sig själv och företaget man verkar för. Vi hjälper varje individ sätta mål och öka självmotivationen med coachens stöd. Man får värdefulla verktyg i att upptäcka sin inre potential, hantera stress, förbättra arbetslivsbalansen och skapa livsstrategier.

Varför Välja Coaching för Självledarskap?

 • Individuellt Anpassad: Coachingen anpassas efter varje individs nuvarande självledarskap. Vi samarbetar nära med er för att förstå era behov och mål.
 • Självreflektion och Utveckling: Vi hjälper våra klienter att utveckla självreflekterande förmåga och förmåga att fatta mer medvetna och effektiva beslut.
 • Utmaningar och Mål: Vi stöttar våra klienter i att hantera utmaningar och uppnå personliga och professionella mål med självsäkerhet och skicklighet.
 • Resultatdriven Coaching: Vi hjälper era ledare att uppnå önskade resultat och utveckling inom självledarskap.

Läs mer

Ledarskapscoaching

Ledarutveckling förbättrar ledarförmågorna och teamets prestation. Coaching stärker kommunikationen och stöder organisatoriska förändringar – ett skräddarsytt program för framtidens ledare.

Varför Välja Ledarskapscoaching?

 • Individuellt Anpassad: Coachingen skräddarsys efter varje individs behov och unika ledarstil. Vi samarbetar nära med er för att förstå just era behov och mål.
 • Strategiskt Ledarskap: Vi hjälper er att utveckla förmågan att tänka strategiskt och att fatta mer effektiva och välgrundade beslut.
 • Utmaningar och Mål: Vi stöttar er i att hantera utmaningar och uppnå professionella mål med förtroende och kompetens.
 • Resultdriven Coaching: Vårt mål är att hjälpa varje ledare uppnå önskade resultat och framgång i sin ledarroll.

Läs mer

Teamcoaching

Coaching för prioriterade team förbättrar samarbete, tydliggör mål och hjälper teamet att nå deras fulla potential genom effektiva riktade och anpassade insatser. 

Varför Välja Teamcoaching?

 • Anpassad efter Ditt Team: Vår coaching anpassas specifikt för ditt team och gruppens unika behov. Vi samarbetar nära med er för att förstå era mål och utmaningar.
 • Förbättrat Samarbete: Vi hjälper ditt team att utveckla bättre samarbetsförmåga och att stärker era relationer.
 • Utmaningar och Mål: Tillsammans stöttar vi er i att hantera utmaningar och uppnå era gemensamma mål med förtroende och kompetens.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att hjälpa ert team att uppnå önskade resultat och prestation.

Läs mer

Säkra Morgondagens Ledare

Coaching i successionsplanering främjar ledarskapsutveckling och förbereder blivande ledare för smidiga övergångar inom organisationen.

Varför Successionsplanering?

 • Skräddarsydd För Din Organisation: Vår coachning anpassas specifikt efter varje organisations mål och unika behov. Vi samarbetar nära med er för att förstå era mål och utmaningar.
 • Kompetensöverföring: Vi hjälper er att framgångsrikt överföra kompetens och identifiera framtida ledare inom organisationen.
 • Utmaningar och Mål: Vi stödjer er i att hantera de utmaningar som successionsplanering medför och att uppnå era mål för långsiktig hållbarhet.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att säkerställa en smidig övergång och framgångsrik successionsplan.

Läs mer

Utveckla och Behåll talang

Coaching är ett verktyg som hjälper er att utveckla och behålla talang, stärka kompetenser, främja tillväxt och öka medarbetarnas långsiktiga lojalitet och produktivitet.

Varför Coaching för Talanger?

 • Individuellt Och Kollektivt Fokus: Vår coaching är individanpassad för enskilda talanger samt team, vilket skapar en balans mellan personlig tillväxt och gemensam framgång.
 • Identifiera framgångsfaktorer: Vi hjälper er att upptäcka och utveckla dolda talanger, samt att stärka befintliga kompetenser.
 • Utmaningar Och Mål: Vi stödjer er i att hantera utmaningar och uppnå era mål för att skapa en kraftfull talangpool.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att se era talanger växa och bidra till organisationens framgång

Läs mer

Våra lösningar

Executive Coaching

Förbättra dina ledares strategiska tänkande och ledarskap med executive coaching. Få skräddarsydd vägledning för att dina medarbetare ska nå sin fulla potential som företagsledare och hantera komplexa utmaningar i den högsta nivån av organisationen.

Varför Välja Executive Coaching?

 • Individuellt Anpassad: Vår coaching anpassas specifikt efter varje individs unika ledarstil. Vi samarbetar nära tillsammans med er för att förstå era behov och mål.
 • Strategiskt Tänkande: Vi hjälper våra klienter att utveckla sin förmåga till strategiskt tänkande och att fatta mer effektiva och välgrundade beslut.
 • Komplexa Utmaningar: Våra klienter får stöd i att hantera komplexa utmaningar med självförtroende.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att se till att varje ledare uppnår framgång och resultat i sin ledarroll.

Läs mer

Bygg Starka Självledare

Självledarskapscoaching fokuserar på personlig utveckling och självmedvetenhet. Det är förmågan att förstå och agera på det som är viktigt för sig själv och företaget man verkar för. Vi hjälper varje individ sätta mål och öka självmotivationen med coachens stöd. Man får värdefulla verktyg i att upptäcka sin inre potential, hantera stress, förbättra arbetslivsbalansen och skapa livsstrategier.

Varför Välja Coaching för Självledarskap?

 • Individuellt Anpassad: Coachingen anpassas efter varje individs nuvarande självledarskap. Vi samarbetar nära med er för att förstå era behov och mål.
 • Självreflektion och Utveckling: Vi hjälper våra klienter att utveckla självreflekterande förmåga och förmåga att fatta mer medvetna och effektiva beslut.
 • Utmaningar och Mål: Vi stöttar våra klienter i att hantera utmaningar och uppnå personliga och professionella mål med självsäkerhet och skicklighet.
 • Resultatdriven Coaching: Vi hjälper era ledare att uppnå önskade resultat och utveckling inom självledarskap.

Läs mer

Ledarskapscoaching

Ledarutveckling förbättrar ledarförmågorna och teamets prestation. Coaching stärker kommunikationen och stöder organisatoriska förändringar – ett skräddarsytt program för framtidens ledare.

Varför Välja Ledarskapscoaching?

 • Individuellt Anpassad: Coachingen skräddarsys efter varje individs behov och unika ledarstil. Vi samarbetar nära med er för att förstå just era behov och mål.
 • Strategiskt Ledarskap: Vi hjälper er att utveckla förmågan att tänka strategiskt och att fatta mer effektiva och välgrundade beslut.
 • Utmaningar och Mål: Vi stöttar er i att hantera utmaningar och uppnå professionella mål med förtroende och kompetens.
 • Resultdriven Coaching: Vårt mål är att hjälpa varje ledare uppnå önskade resultat och framgång i sin ledarroll.

Läs mer

Teamcoaching

Coaching för prioriterade team förbättrar samarbete, tydliggör mål och hjälper teamet att nå deras fulla potential genom effektiva riktade och anpassade insatser. 

Varför Välja Teamcoaching?

 • Anpassad efter Ditt Team: Vår coaching anpassas specifikt för ditt team och gruppens unika behov. Vi samarbetar nära med er för att förstå era mål och utmaningar.
 • Förbättrat Samarbete: Vi hjälper ditt team att utveckla bättre samarbetsförmåga och att stärker era relationer.
 • Utmaningar och Mål: Tillsammans stöttar vi er i att hantera utmaningar och uppnå era gemensamma mål med förtroende och kompetens.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att hjälpa ert team att uppnå önskade resultat och prestation.

Läs mer

Säkra Morgondagens Ledare

Coaching i successionsplanering främjar ledarskapsutveckling och förbereder blivande ledare för smidiga övergångar inom organisationen.

Varför Successionsplanering?

 • Skräddarsydd För Din Organisation: Vår coachning anpassas specifikt efter varje organisations mål och unika behov. Vi samarbetar nära med er för att förstå era mål och utmaningar.
 • Kompetensöverföring: Vi hjälper er att framgångsrikt överföra kompetens och identifiera framtida ledare inom organisationen.
 • Utmaningar och Mål: Vi stödjer er i att hantera de utmaningar som successionsplanering medför och att uppnå era mål för långsiktig hållbarhet.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att säkerställa en smidig övergång och framgångsrik successionsplan.

Läs mer

Utveckla och Behåll talang

Coaching är ett verktyg som hjälper er att utveckla och behålla talang, stärka kompetenser, främja tillväxt och öka medarbetarnas långsiktiga lojalitet och produktivitet.

Varför Coaching för Talanger?

 • Individuellt Och Kollektivt Fokus: Vår coaching är individanpassad för enskilda talanger samt team, vilket skapar en balans mellan personlig tillväxt och gemensam framgång.
 • Identifiera framgångsfaktorer: Vi hjälper er att upptäcka och utveckla dolda talanger, samt att stärka befintliga kompetenser.
 • Utmaningar Och Mål: Vi stödjer er i att hantera utmaningar och uppnå era mål för att skapa en kraftfull talangpool.
 • Resultatdriven Coaching: Vårt mål är att se era talanger växa och bidra till organisationens framgång

Läs mer

Glad ung blond kvinna som håller i en ipad

Coaching till Strawberry-koncernen

Zebrain är exklusiv partner för Strawberry’s ledarskapssatsningar och rekommenderad partner inom den nordiska koncernen. Vi erbjuder digital coaching till ledare och chefer inom organisationens 230 hotell.

Genom digital coaching möjliggörs utveckling och förbättring av ledarskap och humankapital inom den nordiska och baltiska regionen.

Läs mer på vår blogg

image

Så skapar ni en organisation full av självledare

Läs mer
image

Beteendeförändring -nyckeln till bättre ledarskap

Läs mer
image

Så kan coaching komplettera ledarskapsprogrammet

Läs mer
coaching video meeting on phone

ICF-certifierade coacher

Vi är stolta över att erbjuda högkvalitativ coaching, ledda av noggrant utvalda och strikt ICF-certifierade coacher, på minst ACC-nivå.

Med en bred erfarenhet inom näringslivet har de framgångsrikt väglett yrkesverksamma, idrottare och andra högpresterande individer mot sina mål. Matchningsalgoritmer mellan klient och coach säkerställer en optimal grund för samarbetet, vilket hjälper dem att snabbt uppnå sina mål.

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Annika Jerveland, VD RFSU

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Ida Kruger, Hammer Hanborg

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Tim Jonasson, HR chef Sovent Group AB

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Annika Jerveland, VD RFSU

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Ida Kruger, Hammer Hanborg

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Tim Jonasson, HR chef Sovent Group AB