2021-10-07

Medarbetarens utveckling – en viktig del av er Employer Value Proposition

Dela:

Medarbetarens utveckling – en viktig del av er Employer Value Proposition

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

I dagens arbetsliv råder det hård konkurrens om talanger och kompetens. Som företag måste man därför se till att vara en attraktiv arbetsgivare som inte bara ger sina medarbetare en fast inkomst, utan också skapar förutsättningar för välmående och självförverkligande. Därför blir erbjudandet av möjligheter till personlig utveckling en självklar del av företagets Employer Value Proposition, EVP.

 

Som arbetsgivare på dagens arbetsmarknad måste man kunna ge sina medarbetare ett attraktivt helhetserbjudande, där både hårda och mjuka värden ingår. Att kunna kommunicera vad man som arbetsgivare har att erbjuda, som gör att man sticker ut i mängden och är mer attraktiv än andra arbetsgivare, är avgörande om man ska kunna locka ny kompetens.

Man talar ofta om Employer Value Proposition (EVP), som kan bestå av alltifrån materiella förmåner till olika typer av stöd i den personliga och karriärmässiga utvecklingen. Personlig utveckling är någonting som intresserar de allra flesta människor idag, och många vill att yrkeskarriären ska leda till individuellt självförverkligande. Som arbetsgivare förväntas man kunna bidra till att medarbetaren får uppfylla sina drömmar och nå sin fulla potential.

En EVP som uppfyller medarbetarens behov av personlig utveckling är därför väldigt attraktivt, särskilt för unga talanger, samtidigt som ni som företag såklart vinner på att era medarbetare utvecklas som människor och som yrkespersoner.

Låt oss titta närmare på hur man kan uppfylla EVP genom att investera i coaching på arbetsplatsen.

Utveckla individen

Alla människor besitter en enorm utvecklingspotential, både yrkesmässigt och privat. Med rätt stöd och verktyg kan man som individ öka sin självkännedom och komma till insikt om vad som motiverar och driver en, vad man vill uppnå i livet och i karriären, vilka eventuella hinder som finns på vägen och hur man kan ta sig över dessa för att nå dit man vill.

När era medarbetare utvecklas som människor och lär sig att förstå och analysera sitt eget beteende, sina värderingar och mål så kommer de också att må bättre, vilket påverkar deras trivsel och motivation.

Att stärka sin självkännedom kan lösa upp många knutar och leda till ökad inspiration och kreativitet. Det är också därför man inte ska göra alltför stor skillnad mellan personlig och yrkesmässig utveckling; en människas största hinder finns ofta i hennes eget huvud, vilket innebär att personlig utveckling ofta också leder till att man utvecklas som yrkesmänniska.

Utveckla kompetensen

Om man vill höja sina medarbetares kompetens så kan man förstås skicka dem på kurs, men det är inte alltid så effektivt som man tror. För att kunna utvecklas kompetensmässigt kan man behöva ett mer kontinuerligt och individualiserat stöd.

Som medarbetare vet man ofta själv vad man behöver bli bättre på i sin yrkesroll, men man kan behöva stöd på vägen dit. Bra EVP handlar om att kunna ge sina medarbetare ett kontinuerligt stöd, snarare än att skicka dem på kortare kurser. Med rätt support kan medarbetaren själv hitta vägar till att stärka sin kompetens, särskilt när det gäller ”mjuka” kompetensområden såsom ledarskap, kommunikation, arbetssätt och så vidare.

Coaching är väldigt ”action”-orienterat, vilket är en stor fördel när man vill utveckla sina medarbetares kompetens, rutiner och arbetssätt. Coachen hjälper medarbetaren att kartlägga och analysera sina beteenden, för att sedan lägga fokus på problemlösning och att sätta upp mätbara mål och delmål. Kompetensutveckling handlar ofta om att bli medveten om vad man gör, och sedan komma fram till hur man kan göra det på ett bättre sätt – och det är precis så coaching också fungerar. Arbetsgivare med en bra EVP förstår vikten av att ge sina medarbetare rätt stöd i den yrkes- och kompetensmässiga utvecklingen.

Utveckla organisationen

Förr var det ofta så att medarbetare detaljstyrdes uppifrån av sina chefer, men det sättet att jobba är på väg bort nu. Istället vill allt fler arbetsgivare att medarbetarna ska kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt eget arbetsområde. Det betyder emellertid inte att de inte behöver hjälp och stöd längre – tvärtom!

Det nya sättet att tänka ställer högre krav på medarbetarna än någonsin tidigare, och ett rimligt motkrav är då att arbetsgivaren har en EVP som inkluderar den vägledning man behöver. Det finns en risk att många medarbetare behöver mer uppmärksamhet än ni som arbetsgivare kan erbjuda via era chefer och ledare, och då kan coaching vara en viktig del av er EVP.

Om man vill vara en attraktiv arbetsgivare så måste man hitta bra sätt att avlasta organisationen och långsiktigt skapa självständiga medarbetare med en hög grad av självledarskap.

För ett attraktivt varumärke

Som vi konstaterade i början av artikeln så råder det hård konkurrens om kompetent arbetskraft på dagens arbetsmarknad, och företagen måste därför försäkra sig om att deras varumärke som arbetsgivare är så attraktivt som möjligt.

Personlig utveckling är en väldigt viktig aspekt för dagens löntagare, i synnerhet bland de yngre generationerna, där många av de mest eftertraktade talangerna finns. Dessa nöjer sig inte med att ha ett jobb för att klara sin försörjning, utan förväntar sig att arbetsgivaren ska vara en viktig del i deras personliga resa mot självförverkligande. Det är ett tufft krav att leva upp till, men genom att erbjuda medarbetarna coaching som en del av er EVP skickar ni ut en tydlig signal om att ni verkligen månar om de anställdas individuella utveckling och att de ska nå sin fulla potential.

Coaching innebär en fantastisk möjlighet för medarbetare att hitta rätt i arbetet och i livet, samtidigt som det stärker er organisation och gör ert arbetsgivarerbjudande mer attraktivt.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.