2022-11-08

Bristande sömn, koncentrationssvårigheter kartläggs i ny studie

Dela:

Bristande sömn, koncentrationssvårigheter kartläggs i ny studie

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Idag släpper Zebrain, digital plattform för medarbetarutveckling via coaching, en ny studie som visar att svenska medarbetare uppvisar flera tecken på stressymptom, där både sömn och koncentrationsförmågan påverkas. 

Studien som är framtagen av Zebrain Labs baseras på aggregerad och anonymiserade data av användare som skattat frågor 0–100 som rör arbetsmiljön, hälsa och den egna personliga utvecklingen under perioden september 2021 till september 2022.

Självskattningen visar att frågor som är direkt kopplade till stressymptom, såsom sömnkvalitet och koncentrationsförmågan ligger lågt i genomsnitt. På frågan “Jag sover gott och känner mig utsövd” instämmer medarbetare endast till 58,3 % med påståendet i genomsnitt, efter minst fyra veckor i Zebrains plattform är samma siffra 67,1 %. På påståendet “Jag kan koncentrera mig på det jag gör” instämmer medarbetare till 63,7 % i genomsnitt. Efter coaching ökar förmågan till 68,7 %.

– Förutom fysiska tecken på stress såsom att sömn och koncentrationsförmågan påverkas, är det förvånansvärt många som skattar frågor som rör det egna privatlivet lågt. Det är få som har tydliga mål och förväntningar på vad de vill uppnå privat på längre sikt, kommentera Martin Bellander, Leg. Psykolog och ansvarig för Zebrain Labs.

På frågan ‘Jag vet vad jag vill uppnå i livet på längre sikt’ instämmer medarbetare endast till 58,9 %. Efter coaching i minst fyra veckor ökar siffran till hela 71,2 %. – Det är intressant att notera eftersom ett meningsfullt privatliv ger bättre förutsättningar för ökad stresstålighet och hur medarbetare fungerar på jobbet. Efter digital coaching ökar självskattningen på denna specifika fråga med hela 21 procent, vilket innebär att relativt enkla insatser från företag kan ge stora effekter för den enskilda medarbetaren, fortsätter Martin Bellander.

Inledningsvis har användarna i studien genomfört en nulägesanalys där Zebrain mätt outnyttjad potential och individens egen vilja till förändring utifrån: Självinsikt (vem är jag och vad vill jag), Grundenergi (hur mår jag), Motivation (hur motiverad är jag) och Självledarskap (hur tar jag mig dit jag vill). Efter coaching har samtliga områden förbättrats där Grundenergin gått upp med 8, 6 %, Motivationen med 6 %, Självinsikt med drygt 16 % och Självledarskapet med 8 %.

– Användarna har skattat en förbättring över samtliga områden men självinsikten är den som inledningsvis ökar mest vilket är vanligt förekommande, sägeMartin Bellander.

Svenska betalningsleverantören Westpay har gett medarbetare möjlighet till digital coachning sedan första halvan av 2022 och kan se en positiv utveckling inom organisationen. – Skattningar kring sömn, förmågan att koncentrera sig och samarbetet med kollegor har alla märkbart ökat. Även förmågan att sätta realistiska krav alltså balansen mellan välmående och prestation har förbättrats mellan mätningar. Styrkan med en digitaliserad tjänst är att vi på gruppnivå kan mäta och följa utvecklingen, säger Sten Karlsson, vd på Westpay.

Branschspecifika data och insikter
Som komplement har Zebrain Labs tagit fram data på hur medarbetare inom olika branscher självskattat bland andra påståendena ‘Jag sover gott och känner mig utsövd’ samt ‘Jag kan koncentrera mig på det jag gör’. Användardata är en aggregerad sammanställning av Zebrains samtliga kunder inom respektive bransch där det finns ett bredare medarbetarunderlag. Resultaten är preliminära och ska tolkas med försiktighet men pekar på tendenser.

Bygg och Samhällsutveckling
Sömn: Medarbetare inom bygg instämmer i genomsnitt till 63 % efter först mätningen. Efter en tid med aktiv coaching har denna skattning ökat 11 % till 70 %.
Koncentration: I genomsnitt instämmer medarbetare endast till 47 % med detta påstående. Efter att ha använd Zebrains plattform i minst 4 veckor skattas påståendet 13 % högre till 53 %.

Konsult och Bemanning
Sömn: Inom branschen instämmer medarbetare i genomsnitt till 80 % att detta stämmer vid första mätningen. Efter aktiv coachning har denna skattning ökat med cirka 4 % till 83 %.
Koncentration: I genomsnitt instämmer medarbetare endast till 55 % med detta påstående. Efter att ha använd Zebrains plattform i ett antal veckor skattas påståendet 14 % högre till 62,5 %.

Medtech & Läkemedel
Sömn: Inom branschen instämmer i genomsnitt 58,8 % att detta stämmer vid första mätningen. Efter coachning har denna skattning ökat med hela 25 % till 74 %.
Koncentration: I genomsnitt instämmer medarbetarna till 63 % med detta påstående. Efter att ha använd Zebrains plattform i minst 4 veckor skattas påståendet hela 19 % högre, till 75 %.

– Det är intressant att notera att medarbetare inom läkemedelsbranschen har den största utvecklingen över tid både vad det gäller sömn och koncentrationsförmågan. Inom byggbranschen sticker koncentrationsförmågan ut och skattas lägst om vi jämför de tre branscherna. Om vi jämför med de bredare studieresultaten ligger både bygg, läkemedel och konsult högre på sömn men lägre på koncentrationen än genomsnittet, säger Martin Bellander.

Rapporten i sin helhet finns för nedladdning här.

Om Rapporten
Zebrain Labs har med hjälp av egna användardata tagit fram insikter kring svenska medarbetare. Studien analyserar vilka beteendestilar som dominerar, hur medarbetare mår samt vad de har för syn på arbetsmiljön och den egna hälsan. Användardata baseras på aggregerad och anonymiserade data av 100 slumpmässigt utvalda användare som använder Zebrains coachingprogram för förbättrat Självledarskap. Medarbetare har skattat frågor 0–100 som rör arbetsmiljön, hälsa och den egna utvecklingen. Data baseras på klienter som genomfört minst två mätningar med 4 veckors mellanrum under perioden september 2021 till september 2022. Resultaten är preliminära och ska tolkas med försiktighet.

 

Relaterade länkar

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.