2023-03-09

Medarbetarutveckling blir del av hållbarhetsredovisning– Zebrain och Wellfish i nytt partnerskap

Medarbetarutveckling blir del av hållbarhetsredovisning– Zebrain och Wellfish i nytt partnerskap

Senast uppdaterad: 09 mars 2023

Idag meddelar Zebrain, den digitala coachingplattformen, att företaget inleder ett partnerskap med Wellfish för att inkludera datadriven medarbetarutveckling som del av hållbarhetsredovisning kopplat till personal. Wellfishs hållbarhetsredovisningssystem automatiserar rapportering av företags arbete inom klimat, social hållbarhet och bolagsstyrning. Zebrain blir en del av bolagets erbjudande inom social hållbarhet, S:et i ESG.

Via Zebrains integration med Wellfishs plattform blir det möjligt för organisationer att inhämta data anpassat för hållbarhetsredovisningen som blir jämförbar på kvartal-, halvår- och årsbasis. Det innebär att företag får tillgång till analys och aggregerad data inom områden såsom medarbetarnas stresstolerans, work-life-balance, internt samarbete och självledarskap.

– Vi ser att många bolag länge haft fokus på arbete som rör verksamhetens klimatpåverkan men att konkretisera och agera på social hållbarhet fortsatt är en utmaning. När det gäller egna personalen tittar man ofta på värden kopplade till sjukfrånvaro, nöjdhetsindex, utbildning, personalomsättning och könsuppdelning, men få har en metod på plats för att proaktivt förbättra och mäta mental hälsa, stresstolerans och välmående. Vårt partnerskap med Zebrain ger våra kunder möjligheten att effektivt arbeta med att öka välmåendet internt och löpande mäta progressen. Det här blir en viktig pusslbit i arbetet med den sociala hållbarheten framåt, säger Mattias Weerasooriya, medgrundare och COO på Wellfish.

Svenska medarbetares hälsa och välmående har försämrats. Sjukskrivningar i Sverige med stressrelaterad diagnos har ökat med hela 13 procent från 31 600 till 35 800 mellan år 2019 till 2022. År 2021 uppgav 15 procent av befolkningen 16–84 år att de känner sig stressade.

– Vår metod för att utveckla, växa och mäta medarbetarnas mentala hälsa, arbetskapacitet, outnyttjade potential samt motverka stress och sjukskrivningar är effektiv. Smart, datadriven coaching stöttar företag att framtidssäkra sin verksamhet och främja en sundare och hållbart presterande arbetsmiljö. Vi ser fram emot att tillsammans med Wellfish hjälpa fler företag att agera och rapportera kring sina satsningar på mer välmående medarbetare, kommenterar Anna Bloth Karling, VD och medgrundare av Zebrain.

Hållbarhetsrapportering blir ett krav för fler svenska bolag efter regelverksförändringar genom EUs nya direktiv. 50 000 bolag i Europa kommer behöva hållbarhetsredovisa enligt CSRD från och med 2024. Från och med 2025 kommer små och medelstora börsnoterade bolag behöva hållbarhetsredovisa.

Om Wellfish
Wellfish erbjuder automatiserad hållbarhetsredovisning utifrån 3 perspektiv: klimatet, ekonomisk och social hållbarhet. Wellfish hjälper kunder att mäta sin hållbarhet för att kunna sätta ambitiösa och relevanta mål.

 

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.