2023-10-20

NY STUDIE: Digitala verktyg ger en mer effektiv ledarskapsutveckling

NY STUDIE: Digitala verktyg ger en mer effektiv ledarskapsutveckling

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023

Zebrain har genomfört en omfattande studie som visar att det finns en stor förbättringspotential hos svenska företag när det gäller användning av digitala verktyg för att boosta ledarutvecklingen. I undersökningen har vi genomfört över 100 kvalitativa intervjuer med HR- och L&D-chefer på större bolag i Sverige, och resultaten visar att användningen av digitala tillvägagångssätt i samband med strategiska utvecklingsprogram fortfarande är restriktiv. Här finns stora möjligheter att uppnå en högre effektivitet och bättre resultat.

 

Studien som Zebrain genomförde mellan april och juni 2023 är baserad på kvalitativa intervjuer med över 100 chefer inom Human Resources och Learning & Development. I undersökningen, som finns att ladda ner här, har vi analyserat strategiska utvecklingsprogram och deras påverkan på ledarskapsutveckling.

Deltagarna i undersökningen fick bland annat frågan om hur effektiv deras organisation är i användningen av digitala verktyg och plattformar för att stödja ledar- och medarbetarutvecklingen. Resultatet blev 6.9 av 10, vilket är den lägsta bedömningen bland alla frågor som ställdes. Det innebär alltså att det är här som den största utvecklingspotentialen finns.

Många använder fortfarande mest traditionella och konventionella läromodeller i samband med strategiska utvecklingsprogram, kanske av gammal vana eller för att det saknas kunskap och kompetens om de nya möjligheter som digitaliseringen erbjuder när det gäller just ledarskapsutveckling. Användningen av digitala verktyg är fortfarande sparsam trots att digitaliseringen har slagit igenom stort inom de flesta andra områden.

Digitala verktyg mer effektivt – och personligt

 

Problemet är att många organisationer upplever att beteendeförflyttningen alltför ofta uteblir i samband med stora satsningar på strategiska utvecklingsprogram och ledarskapsutveckling. Ett skäl till det kan vara att de traditionella och konventionella läromodellerna är för ineffektiva och för opersonliga.

Det är just här som förbättringspotentialen finns. Genom att använda sig av digitala verktyg och plattformar kan man dels öka effektiviteten i inlärningen samt följa upp och utvärdera resultaten på ett mycket mer effektivt sätt, dels anpassa undervisningen och inlärningen efter den enskilda individens behov.

Investeringar i ledarskapsutveckling är en avgörande framgångsfaktor för företag och organisationer i en föränderlig värld. Större satsningar på digitala och innovativa lösningar är ett viktigt sätt att framtidssäkra organisationen, säger Zebrains VD och medgrundare Anna Bloth Karling i en intervju med tidningen IT-karriär.

– I dag förstår företag vikten av att odla ledarskapspotential och främja kontinuerligt lärande för att driva tillväxt och framtidssäkra organisationen. En insikt från rapporten är att effekten av strategiska program halkar efter när beteendeförflyttning uteblir. Det understryker behovet av att stödja medarbetare och ledare att omvandla kunskap till praktisk handling för att nå långsiktig förbättrad effekt från utvecklingssatsningar, säger hon.

Baserat på resultaten i studien vill Zebrain slutligen tipsa om 10 områden där man kan förbättra effekten av strategiska utvecklingsprogram.

10 tips – så förbättrar ni effekten av strategiska utvecklingsprogram

 

1) Förbättrad implementering.
Optimera utförandet av programmen för maximal påverkan.

2) Främja kontinuerlig förbättring.
Odla en kultur av kontinuerlig utveckling och innovation.

 3) Stärka coaching och mentorskap.
Erbjuda viktigt stöd för förbättrad ledarutveckling.

 4) Prioritera flexibilitet och anpassning.
Möjliggör flexibilitet för att säkerställa anpassning till skiftande behov.

 5) Omfamna ett datadrivet tillvägagångssätt.
Dra nytta av data för ett informerat beslutsfattande.

6) Säkerställ strategisk samstämmighet.
Anpassa programmen till övergripande organisationsmål.

7) Optimera digital transformation.
Omfamna digitala verktyg för att förbättra programmens effektivitet.

8) Ökat ledningsengagemang.
Engagera chefens chef i större utsträckning för effektivare utveckling.

9) Skräddarsy program för olika ledarnivåer.
Anpassa programmen för att möta olika behov.

10) Förbättrad struktur.
Erbjud tydliga och vägledda utvecklingsprogram.

 

Här kan du ladda ner Zebrains nya rapport!

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.