2022-02-09

Online Coaching – därför är det så populärt

Dela:

Online Coaching – därför är det så populärt

Senast uppdaterad: 20 januari 2023

Online Coaching är en industri som växer lavinartat och är på god väg att förändra förutsättningarna för ledarskaps- och kompetensutveckling för alltid. Länge var många skeptiska – går det verkligen att bedriva seriös coaching via nätet? Blir det inte halvhjärtat och opersonligt? Nu har dock allt fler företag börjat inse att coaching rent av kan fungera bättre online än ”på plats”. Det är flexibelt, bekvämt och billigt, vilket gör att fler ledare och medarbetare än någonsin kan få adekvat vägledning. Dessutom finns det stora och överraskande fördelar med att den som coachas kan befinna sig på distans – eller rättare sagt i sin naturliga miljö.

 

Ledarskapsträning, kompetensutveckling, karriärutveckling – den industri som hjälper företag att utveckla och stötta sina ledare och medarbetare har länge spelat en viktig roll i arbetslivet. Samtidigt har det alltid funnits en känsla av att ledarskapsprogram och kurser är både dyra och ganska avskärmade från det verkliga arbetslivet. Hur kan fler ledare och medarbetare ges möjlighet att utvecklas på ett mer tillgängligt sätt, som samtidigt är personligt, flexibelt och anpassningsbart?

Online Coaching har för många företag blivit ett tillfredsställande svar på den frågan. På senare år (inte minst i samband med pandemin) har Online Coaching vuxit enormt i popularitet, och nu är det på väg att förändra hela marknaden i grunden. Mycket tyder på att onlinecoacher är på väg att bli den absolut viktigaste resursen för kontinuerlig ledarskaps- och medarbetarutveckling.

Så, varför har Online Coaching blivit så populärt bland företag som ligger i framkant? Vilka är fördelarna med att anlita coacher online snarare än ”IRL”?

Billigt, tillgängligt och flexibelt

Tidigare har det bland många arbetsgivare funnits en skepsis mot idén att coaching och ledarskaps- eller medarbetarutveckling kan ske via nätet. Det är på sätt och vis förståeligt. Coaching är ju en viktig och seriös praktik, och coachingprocessen ska vara personlig och förtroendeingivande för klienten. Kan dessa krav verkligen uppfyllas när coaching sker online?

Många som har testat Online Coaching har upptäckt att svaret på den frågan är ja, och att Online Coaching har både väntade och mer överraskande fördelar.

De väntade fördelarna är icke desto mindre viktiga. När coachingen sker online så är den både billigare och mer lättillgänglig. Det innebär att fler – MÅNGA fler – ledare och medarbetare kan ta del av coaching, och att det kan ske oftare eller kanske till och med kontinuerligt. Man kan ta del av coaching oavsett var man befinner sig, man slipper ta sig till och från en specifik plats, och hela processen kan anpassas efter individens behov i betydligt högre utsträckning än om man till exempel ska gå ett program i traditionell ledarskapsträning.

Men det finns som sagt också andra, mer överraskande fördelar, som gör att många människor föredrar Online Coaching och tycker att det faktiskt ger bättre resultat än mer traditionella alternativ.

Oväntade fördelar med Online Coaching

Det faktum att Online Coaching är individuellt, flexibelt och platsoberoende är inte bara en praktisk fördel, utan det kan också underlätta själva coachingen i sig. Coaching behöver vara personligt, och kräver att man vågar vara sårbar och att man känner sig bekväm med att prata om de problem och svårigheter som står i vägen för ens arbete och utveckling. Därför kan det vara en stor fördel att den som coachas har möjlighet att befinna sig i en miljö där hen känner sig psykiskt och socialt trygg och hemtam. Om man å andra sidan kommer till en lokal som känns främmande, träffar främmande människor och distraheras av nya intryck som man inte är van vid, så kan det vara svårt att gå in i den personliga bubbla som man faktiskt måste ha tillgång till om träningen eller coachingen ska ge resultat. Chansen att man är villig att visa sig sårbar och dela med sig av sina verkliga problem ökar när man slipper distraheras av syn- eller ljudintryck som man inte är van vid.

Online Coaching är väldigt mycket mer personligt än många traditionella ledarskapsprogram eller kurser, där man snarare konsumerar information och allmänna råd än att verkligen gå på djupet med de frågor som man som individ brottas med i sitt arbetsliv. När coachingen sker online har klienten dessutom möjlighet att befinna sig på den plats där arbetet faktiskt utförs, vilket gör det lättare att se sambandet mellan coachingen och verkligheten. Ledarskapsträning som är avskärmad från verkligheten är allt annat än effektiv.

En skicklig coach anpassar alltid coachingen efter klientens individuella behov och förutsättningar, och är tränad i att lyssna aktivt och ställa rätt frågor. Klienten kan själv styra processen och under coachens vägledning bestämma vad coachingen ska leda till och hur vägen dit ska se ut. Att coachingen sker i datorn innebär också att coachen och klienten med enkelhet kan dela dokument och information med varandra, vilket underlättar coachingen ytterligare. Samtidigt kan sessionerna kompletteras med hjälp av tekniska hjälpmedel och stödresurser som finns tillgängliga på coachingplattformen.

Trenden är här för att stanna

Fördelarna med Online Coaching är med andra ord många, och därför väljer många företag att göra det till en integrerad del av organisationens ledarutvecklingsprogram. I takt med att vi vant oss vid videomöten och andra former av digital kommunikation, har vi också börjat vänja oss vid tanken att det som sker via datorn kan vara minst lika personligt som det som sker IRL. Datorn är för många ett hem, och bör därför också vara en naturlig plats för personlig utveckling.

Vem vet, i framtid kommer kanske alla ledare och anställda att ha en online-coach. Tillgängligheten och flexibiliteten gör det möjligt för alla människor att växa – och därför är Online Coaching en trend som är här för att stanna.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.