2023-02-08

Så förbereder du dig för att bli framgångsrikt coachad

Dela:

Så förbereder du dig för att bli framgångsrikt coachad

Senast uppdaterad: 26 juni 2023

Att ta hjälp av en coach är ett fantastiskt sätt att bana väg för nya utvecklingsmöjligheter. För att få ut maximalt av coaching finns det flera saker du bör tänka på för att förbereda dig och skapa rätt förutsättningar för framgång. Som klient är det du själv som spelar den avgörande rollen, och för att coachingen ska leda till önskade resultat måste du vara dedikerad, nyfiken och öppen för förändring.

 

Att coaching kan leda till fantastiska resultat har vi sett många exempel på. När en klient matchas mot rätt coach och coachingen genomförs på rätt sätt så kan det leda till en fantastisk utveckling i klientens karriär och liv – utveckling i form av stora förändringar, eller små förändringar med stor betydelse.

Men framgångsrik coaching är ingenting som sker automatiskt. Resultatet av coachingen beror såklart delvis på coachens kompetens, men det beror också på dig som klient, hur väl du har förberett dig för coachingen och vilken inställning du har när sessionerna väl börjar.

Vi ska därför titta lite närmare på hur du kan förbereda dig inför ditt första möte med coachen, och vad du bör tänka på för att få ut så mycket som möjligt av din coaching.

Förstå vad coaching är – och varför du vill bli coachad

Innan man låter sig coachas måste man försäkra sig om att man förstår vad coaching är, hur det fungerar och vad som krävs av en själv. Coaching är inte detsamma som rådgivning, och det är inte meningen att coachen ska tala om för dig vilka val du ska göra i karriären eller exakt hur du ska lösa problem eller konflikter i ditt liv. En bra coach hjälper dig istället att utvecklas så att du själv kan göra din val och ta dig över eventuella hinder. Coaching handlar om att formulera konkreta mål och delmål, och sedan ta fram en plan för hur du ska nå dessa mål.

Det leder oss in på nästa viktiga punkt: Innan coachingen börjar så bör du ha en någorlunda klar bild av vad du vill uppnå med den. Du behöver inte ha färdigformulerade, konkreta mål och delmål, dessa kan du formulera tillsammans med coachen, men du bör åtminstone ha en generell målbild, så att du kan berätta för coachen varför du vill bli coachad och vad du hoppas på att uppnå med det. Om du saknar en övergripande målbild så blir det svårt för coachen att hjälpa dig. Reflektera därför över vad du vill uppnå på lång, medellång och kort sikt, så att dessa frågor inte kommer som en överraskning vid din första session.

Skapa rätt förutsättningar – innan coachingen börjar

Det är viktigt att du matchas mot rätt coach. Om du väljer att anlita Zebrain för att bli coachad så kommer du att få genomgå en beteendeanalys som sedan ligger till grund för matchningen. Dina behov och utvecklingsområden väger också tungt i matchningen, som sker med hjälp av artificiell intelligens. Detta är väldigt viktigt, eftersom personkemin mellan dig och coachen måste vara god om du ska uppnå önskade resultat. Det är också viktigt att coachen är specialiserad på just de utvecklingsområden som är viktiga för dig.

När du väl har matchats mot en coach så kommer ni sannolikt att ha ett visst informationsutbyte via mejl eller telefon innan ni påbörjar coachingen, och då kan du med fördel ge coachen förhandsinformation om vem du är och vad du vill uppnå med coachingen (vilket du ju redan har tänkt igenom). I samband med det kan du ge coachen en kort, skriftlig sammanfattning där du berättar om dig själv, din karriär och din målbild, utan att bli långrandig, men gärna med specifik information som känns relevant.

I samband med att du och coachen kommunicerar inför coachingen så finns det också två andra saker som är viktiga att tänka på. Det första är att du måste försäkra dig om att coachingen kommer att ske under rätt förutsättningar utifrån din situation. Hur ser ditt tidsschema ut?

Tänk på att coaching även omfattar uppgifter som ska göras mellan sessionerna. När du coachas av Zebrain så kommer du att få individanpassade övningar via vår automatiserade plattform. Hinner du det om det bara går en vecka mellan sessionerna, eller är det bättre att coachingen sker varannan, var tredje vecka eller en gång i månaden? Kom överens med coachen om vilka förutsättningar som krävs för att du verkligen ska kunna ta till dig coachingen.

Den andra saken som du måste tänka på är att ställa frågor till coachen, om du är osäker på hur coachingen fungerar eller vad som förväntas av dig. Tänk noga igenom vad du undrar över, och förbered också eventuella frågor att ställa under din första session.

Var hängiven och öppensinnad

Redan innan coachingen börjar bör du också tänka igenom vad som krävs av dig för att den ska leda till önskade resultat, att du har ett äkta ämne som du vill förstärka eller fokusera på

Din inställning och attityd under hela coaching perioden kommer att vara avgörande för dess utfall. Du måste ta dig an coachingen med hängivenhet och bestämma dig för att ta vara på den här chansen. Om du är dedikerad och verkligen har avsatt tid, både för sessionerna och för arbetet mellan dessa, så har du större möjlighet att uppnå önskade resultat.

Du måste också vara ärlig mot coachen och våga säga sanningen om dig själv, även om det är smärtsamt att erkänna sina fel och brister. Det är även viktigt att vara öppensinnad och redo att ifrågasätta sin egen syn på tillvaron, samt att våga pröva nya metoder och verktyg som man i normala fall kanske inte skulle ha använt sig av.

Sist men inte minst så måste du vara tålmodig och inse att utveckling tar tid. Var därför inte för hård mot dig själv om du inte uppnår stora framsteg direkt. Och tillåt dig att fira de små framsteg och delmål som du når under coachingens gång, så att du känner dig motiverad att fortsätta kämpa.

Med rätt förberedelser och attityd så kan coaching göra stor skillnad i ditt liv, inte minst på lång sikt. Ta det på största allvar – så kommer du på sikt att kunna uppfylla din målbild och nå din fulla potential.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.