2023-08-24

Så identifierar ni framtidens ledare i er organisation

Så identifierar ni framtidens ledare i er organisation

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

Gott ledarskap är den avgörande faktorn för att bygga ett framgångsrikt företag. Därför är det viktigt att alltid hålla utkik bland medarbetarna och försöka identifiera ledarpotential. Sådan potential finns inte nödvändigtvis hos den medarbetare som alltid syns och hörs mest; desto viktigare är det att den framtida ledaren har ett stort engagemang för företaget och ständigt strävar efter att utvecklas.

Hur känner man igen en framtida ledare? Den frågan är av avgörande vikt för alla verksamheter. Företagets vision och mission i all ära, men det är ledaren som får folk med sig eller emot sig, och det är ledaren som väcker eller släcker engagemanget. Därför måste man alltid jobba aktivt med att säkra återväxten på chefssidan.

Den första frågan man bör ställa sig är vilka egenskaper som krävs för att vara en god ledare i just det här företaget. Det kan variera beroende på vilken typ av verksamhet det är och hur er företagskultur ser ut. Men det är viktigt att ha en klar målbild så att man vet vad man letar efter. Trots att ni söker internt så kan det vara bra att formulera en profil liknande en jobbannons, bara för att sätta ord på vad som förväntas av en ledare i er organisation.

Brinner för verksamheten – och kommunicerar rätt

Det finns dock egenskaper som är viktiga hos alla ledare, oavsett vilken typ av verksamhet det rör sig om. En framtida ledare bör vara en person vars motivation kommer inifrån. Den primära drivkraften bör inte handla om pengar eller personligt erkännande, utan om ett genuint intresse för att utveckla verksamheter och göra ett gott och grundligt arbete. Den framtida ledaren måste ha en god förmåga att förstå och intressera sig för hela verksamheten, och samtidigt se sin egen individuella roll som en del av helheten.

En annan förmåga som helt enkelt måste finnas hos den framtida ledaren är kommunikation. Och kommunikation kan i sin tur delas upp i flera olika egenskaper. De bästa kommunikatörerna lyssnar ofta betydligt mer än de själva pratar; man ska akta sig för att tro att den som alltid pratar och aldrig låter någon annan få en syl i vädret, är en bra ledare.

En god ledare lyssnar, förstår och har förmågan att hitta kärnan i det som andra människor tycker, känner eller föreslår. Goda kommunikatörer kan ofta sammanfatta den input de får och sedan lyfta den till någonting ännu bättre. Personer med ledarpotential uttrycker sig ofta kort och koncist, men klarsynt och välformulerat.

En annan egenskap att leta efter, som hänger samman med allt det vi har gått igenom ovan, är förmågan att både be om hjälp och att hjälpa andra. En framtida ledare är prestigelös och tvekar inte att be en kollega om hjälp, men är också en sådan som andra ofta går till för att få hjälp. Inte bara för att den personen är kompetent, utan också för att han eller hon uppfattas som öppen och intresserad av andras utmaningar.

Vill utvecklas och är emotionellt stabil

Framtida ledare bör också vara intresserade av att ständigt utvecklas och lära sig nya saker. En viktig egenskap är det vi kallar för Growth Mindset, vilket innebär att man är övertygad om att man kan lära sig nya saker och växa som människa om man bara studerar saker på rätt sätt. Man är inte ett hopplöst offer för sin okunskap eller bristande talang inom ett visst ämne. Med rätt typ av träning, och med hjälp och stöd från den som redan har den eftertraktade kompetensen, så kan vem som helst lära sig i princip vad som helst.

Sist men inte minst så bör man ha en viss psykisk motståndskraft för att kunna bli en bra ledare. Som ledare måste man kunna hantera misslyckanden och motgångar på rätt sätt (både sina egna och andras), och se dem som en källa till kunskap och erfarenhet. Man bör också vara en emotionellt stabil person som har en positiv grundsyn på tillvaron och en god förmåga att hålla sig lugn i stressade situationer. Om den emotionella stabiliteten saknas så gör man både företaget och individen själv en otjänst om man utser honom eller henne till ledare. Ledarskap är alltid känslomässigt prövande, och som ledare förväntas man vara den trygga punkten i ett ibland stormigt arbetsliv.

Dessa är några av de egenskaper som ni bör leta efter hos framtida ledare. Men kom ihåg att det är potential ni letar efter, inte färdiga chefer. Potential är någonting som kan utforskas och utvecklas. Medarbetare med hög potential kan få stöd och hjälp av en coach eller mentor för att få den utveckling som är nödvändig på vägen mot en framtida ledarroll.

Sammanfattning: Konsten att identifiera framtidens ledare

  1. Få klart för er vilka specifika egenskaper som är viktiga hos en ledare i just er organisation. Gör det till exempel genom att formulera en jobbannons, även om ni letar internt.
  2. Försök att identifiera medarbetare som har ett stort engagemang i verksamheten, är goda kommunikatörer, har ett Growth Mindset och är emotionellt stabila, samt besitter de specifika egenskaper som ni har formulerat i punkt 1.
  3. Ge medarbetare med ledarpotential möjlighet att utvecklas, exempelvis med hjälp av en coach eller en mentor, och/eller genom att gå ett ledarskapsprogram.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.