2023-09-28

Så kan coaching komplettera ledarskapsprogrammet

Dela:

Så kan coaching komplettera ledarskapsprogrammet

Senast uppdaterad: 28 september 2023

Ledarskapsprogram är i grunden rätt sak att satsa på när man vill stärka ledarskapet i en organisation. Men det krävs mycket för att programmet verkligen ska ge de resultat som man hoppas på. Det är inte ovanligt att deltagarna tycker att programmet är för generiskt och att det är svårt att ta ned de nya kunskaperna på individnivå i det vardagliga arbetet. Därför kan coaching fungera som ett bra komplement; en skicklig coach kan hjälpa ledaren att applicera kunskaperna och omvandla dem till beteenden och vanor.

 

Att stärka ledarskapet i en organisation är både kostsamt och krävande, och just därför är det viktigt att man uppnår goda resultat när man väl väljer att satsa. Ledarskapsprogram är ett fantastiskt sätt att höja kunskapen och kompetensen hos chefer och inspirera dem till att bli bättre och mer medvetna ledare.

Samtidigt så har ledarskapsprogram sina begränsningar, och det finns knappast något program som är perfekt i sin utformning. En vanlig kritik mot ledarskapsprogram är att innehållet är för allmänt hållet och att det därför inte känns relevant för den enskilda ledaren, som brottas med mer specifika utmaningar.

Kunskaperna från programmet kan över huvud taget vara väldigt svåra att applicera i det dagliga arbetet om man inte får vägledning och har en plan för hur det ska gå till. Ledarskapsprogrammet och det ”riktiga” arbetet blir två helt olika världar som aldrig möts. Ofta tycker deltagarna också att det är svårt att hålla kvar de nya kunskaperna i huvudet och i medvetandet – man glömmer helt enkelt bort det man har lärt sig.

Coaching kan därför fungera som ett ypperligt komplement till ledarskapsprogrammet. En skicklig coach kan hjälpa ledaren att se hur och varför kunskaperna från programmet är relevanta för hans eller hennes egen arbetssituation, och hur kunskaperna bäst kan appliceras.

Från teori till tillämpning

En coach kan alltså hjälpa deltagaren i programmet att dels tolka de nya kunskaperna utifrån ett individuellt och vardagsnära perspektiv, dels bryta ned dem i konkreta mål, beteenden eller vanor. På så vis försäkrar man sig om att satsningen på ledarutveckling ger resultat inte bara i teorin, utan också i praktiken. Den som lyssnar på kunskap blir möjligen lite klokare, men den som tillämpar kunskap kan nå helt nya nivåer i sitt ledarskap.

Med coachens hjälp kan ledaren ta fram en konkret handlingsplan för att börja tillämpa de nya kunskaperna i sitt arbete. För att tillämpningen ska lyckas krävs det också att ledaren får träna upp en hög grad av självinsikt, samt att det finns någon att bolla med när tillämpningen går trögt eller inte ger önskad effekt. Det är svårt att bli en bättre ledare från en dag till en annan – man måste få chansen att pröva nya beteenden och aktiviteter, diskutera resultatet och sedan göra justeringar.

Coachen kan alltså hjälpa ledaren att både planera och utvärdera egna beteenden som är direkt kopplade till ledarskapsprogrammet. Det kan handla om så konkreta saker som att planera in att man ska ge positiv och konstruktiv feedback till medarbetare varje dag, eller att man ska träna på aktivt lyssnande vid varje möte. Det är väldigt grundläggande saker, men det krävs ändå medvetna strategier för att nya beteenden verkligen ska fastna och bli en del av ledarens vardagliga arbete.

Målet bör vara att identifiera och träna upp beteenden som stärker ledarskapet, och att sedan omvandla dessa beteenden till vanor. Genom att etablera rätt vanor och rutiner kan man komma runt personliga tillkortakommanden, och därmed höja nivån på ledarskapet avsevärt:

En chef som är väldigt utåtriktad riskerar till exempel glömma bort att låta mer introverta medarbetare få en syl i vädret, men om man gör det till en fast vana att alltid checka av om alla har fått yttra sig, så oskadliggör man denna personliga brist i ledarskapet. Eller en chef som behöver bli bättre på att lyssna aktivt kan träna in vanan att alltid sammanfatta det som den andra personen har sagt i 1-2 meningar, vilket förstås kräver att man verkligen lyssnar. Och så vidare. Goda vanor och tillämpning av best practice ger bättre ledare.

Coachen motiverar ledaren att fortsätta

En coach kan som synes hjälpa medarbetaren på väldigt konkreta sätt, och se till att insikterna från ledarskapsprogrammet omvandlas till konkreta beteenden, vanor och mål i det vardagliga arbetet. Men det är inte den enda fördelen med att komplettera ledarskapsprogrammet med coaching.

Man ska heller inte underskatta behovet av att ha någon som driver på, pushar och motiverar ledaren under programmets gång. Ett ledarskapsprogram ska vara svårt och utmanande, annars lär det inte ge någon som helst utveckling.

När det känns motigt eller stressigt så finns det en risk att ledaren känner sig lockad att ta sig igenom resten av programmet med ett minimum av engagemang och dedikation. I dessa lägen behöver man ha hjälp av en coach som påminner om varför man skulle gå programmet från första början och vad man kan uppnå med det. Man kan också behöva någon som stöttar och ger feedback när olika försök att applicera kunskaperna leder till bakslag. Man måste ibland misslyckas för att kunna lyckas, och det är coachens uppgift att påminna om den saken och att höja ledarens moral och motivation.

Sist men inte minst så spelar coachen en viktig roll för att skapa en känsla av kontinuitet. Coachen kan hjälpa ledaren att repetera kunskaper under programmets gång och att knyta samman säcken när programmet går mot sitt slut. Då ska ledaren inte bara känna att han eller hon har lärt sig mycket, utan också att det finns en väg vidare och en plan för att tillämpa de nya kunskaperna även efter att ledarskapsprogrammet är avslutat.

Coaching är med andra ord ett utmärkt komplement till ledarskapsprogrammet, eftersom det leder till att kunskaperna från programmet individanpassas, konkretiseras och blir en integrerad del i ledarens kontinuerliga utveckling.

 

Sammanfattning – Så kan coaching komplettera ledarskapsprogrammet:

  1. Ledarskapsprogram är ett bra sätt att stärka ledarskapet i en organisation. Trots det så kan kunskaperna som man lär sig i programmet kännas generiska och svåra att tillämpa i det individuella arbetet.
  2. Därför kan coaching fungera som ett utmärkt komplement till ledarskapsprogrammet. En skicklig coach kan hjälpa ledaren att ta ned de teoretiska kunskaperna på individnivå, och att träna in nya beteenden och vanor för att tillämpa kunskaperna i det vardagliga arbetet.
  3. Coachen behövs också för att motivera medarbetaren att verkligen applicera programmets kunskaper genom en utvecklingsplan, samt för att skapa en känsla av kontinuitet och sammanhang.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.