2021-10-19

Så skapar ni en stark företagskultur

Dela:

Så skapar ni en stark företagskultur

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Att skapa en stark företagskultur bör vara ett av de absolut viktigaste målen för organisationer som vill bli långsiktigt framgångsrika. I grunden handlar det om att företaget, dess ledarskap och medarbetare, ska ha en gemensam bild av vad man står för, vad man vill uppnå och hur man vill agera på vägen dit. I en stark företagskultur månar man om medarbetarnas välmående, men också om deras kompetens och utveckling.

”Företagskultur” är ett begrepp som man ofta talar om, men vad betyder det? Egentligen handlar det om en ”kultur” i samma bemärkelse som i de flesta andra sammanhang. Kulturen utgörs av värderingar, normer, beteendemönster och olika typer av kommunikation. Och framför allt utgör den en identitet för de människor som är en del av den. Känslan av tillhörighet gör att man respekterar värderingarna, följer normerna och lär sig rätt beteendemönster, genom att självmant följa kulturen.

Så fungerar till exempel olika nationskulturer, men även företagskulturer fungerar på liknande sätt. Skillnaden är kanske att man i en företagskultur har tydligare och mer uttalade mål som man vill uppnå med kulturen. Och med den hårda konkurrens som råder på dagens marknad så krävs det faktiskt att man lyckas göra företaget till en egen kultur, som medarbetarna tror på och är stolta över att tillhöra.

Det viktigaste och mest grundläggande i en sund företagskultur är företagets värderingar. Dessa får inte vara en pappersprodukt som bara cheferna tar på allvar – de måste genomsyra hela organisationen. Värderingarna ska prägla medarbetarnas och ledarnas agerande i det vardagliga arbetet, och också utgöra ett stöd som man tryggt kan luta sig mot när man behöver vägledning. Ju starkare värderingar man har, desto lättare blir det att ta sig an frågeställningar, utmaningar och dilemman som man kanske inte har stött på förut. Att ha starka värderingar är också väldigt motiverande, särskilt om det också finns en tydlig vision om hur företaget vill göra livet bättre eller enklare för sina kunder och för samhället.

Ledarskapet visar vägen

Även kommunikationen är en väldigt viktig del av företagskulturen. Det handlar om att ni ska kommunicera med varandra på ett respektfullt sätt, samtidigt som det ska vara högt i tak och finnas utrymme för en mångfald av åsikter, tankar och känslor. God kommunikation innebär också att ni ger varandra konstruktiv feedback, och att framför allt ledare och chefer är noggranna med att visa att goda prestationer (eller försök till prestationer) uppskattas och uppmuntras. Ledarskapet bör över huvud taget präglas av en öppenhet och autenticitet.

Medarbetarnas välmående är väldigt centralt i en sund företagskultur, men det betyder inte bara att man ser till att de mår bra och tar hand om sig – även om det i sig kan vara ett bra mått på hur företaget mår. Men i goda företagskulturer ser man också till att medarbetarna får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential, och att deras kompetens tas tillvara. Utveckling och ständigt lärande bör vara en självklar del av företagskulturen, och medarbetarna bör uppmuntras att hela tiden uppdatera och förnya sin kompetens, och våga pröva nya saker.

Sist men inte minst så är det viktigt att ledarskapet går före och visar vägen genom att ”leva” företagets kultur och värderingar. Om chefen pratar om en värdering som påstås vara viktig för företaget, men sedan själv agerar på rakt motsatt sätt, så kommer naturligtvis ingen att ta värderingen på allvar. Eller om chefen förväntar sig och kräver ett visst beteende av sina medarbetare, men inte själv klarar av att leva upp till kravet, så saknar ledarskapet all trovärdighet. Som ledare måste man försäkra sig om att man genuint tror på företagets värderingar och är beredd att följa dem i sin egen vardag, annars är det någonting fel på värderingarna och kulturen (eller på chefen).

Företagskulturen kommer att vara avgörande för era möjligheter att nå framgångar. En stark kultur genererar motivation, engagemang och lojalitet hos medarbetarna, vilket resulterar i kreativitet, produktivitet, goda resultat – och en genuint välmående och omtyckt organisation.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.