2021-12-13

Så stödjer coaching dina relationer – både privat och på jobbet

Dela:

Så stödjer coaching dina relationer – både privat och på jobbet

Senast uppdaterad: 21 juni 2023

För att en relation ska fungera måste man förstå den andras drivkrafter och bevekelsegrunder. Genom att lära sig att lyssna och se saker ur den andras perspektiv, utan att döma, kan man lägga grunden för förståelse och tillit. Det är förmågor som går att träna upp och bli bättre på, särskilt om man har hjälp utifrån från någon som kan se de svaga punkter som man själv missar eller inte vill kännas vid.

 

Vi människor är sociala varelser, och därför är våra relationer helt avgörande för vår lycka och framgång i livet. Om du inte får dina relationer att fungera så spelar det ingen större roll vad du gör i övrigt. Andra människor måste vilja vara med dig och ta del av det du har att ge, annars kan du nästan lika gärna flytta ut i skogen och bli eremit.

Men hur får man då sina relationer att fungera?

Ingen människa är fullärd i konsten att odla och vårda relationer. Alla kan bli bättre på det, och det finns mycket man kan göra för att träna upp sin förmåga. Det handlar inte om att göra sig till eller förställa sig, snarare tvärtom. Man måste lära sig att bli mer autentisk, att förstå hur man själv fungerar i förhållande till andra. Och man måste också lära sig att förstå och acceptera vem den andra personen är, och hålla dörren öppen för det perspektivet. I grunden är det alltså en fråga om empati.

Definiera ditt eget perspektiv

Oavsett om du pratar med en coach eller bara själv vill tänka över dina relationer, måste du börja med att få klarhet i ditt eget perspektiv. Vad är det som har fått dig att väcka den här frågan? Är det en specifik relation du vill förbättra, eller flera olika? Om det finns något specifikt problem som du har i åtanke när det gäller dina relationer, så försök att formulera det problemet. Sätt ord på vad det är i relationen som väcker känslor inom dig, och i så fall vilka känslor.

Förstå den andras perspektiv

Sedan kommer den svåra biten, att förstå den andra personens perspektiv. Människor har olika personlighet, drivkrafter, värderingar och bevekelsegrunder. Att förstå hur en annan människa tänker är inte lätt, men heller inte omöjligt. Det handlar dels om att med fantasins hjälp försöka sätta sig in i den andres perspektiv, dels om att lyssna på personen utan att direkt döma eller uppmana personen att tänka om.

Vissa människor vill alltid vara omgivningen till lags, andra vill alltid ha rätt. Somliga vill prata och ha socialt umgänge hela tiden, andra har behov av återkommande ensamhet och tystnad för att ladda batterierna. En del har mindervärdeskomplex och kan bli förkrossade över en nedlåtande kommentar, andra har så gott självförtroende att ingen kritik i världen biter på dem.

Olika människor har kort och gott olika personlighetsdrag och drivkrafter. Och om du vill lyckas i dina relationer med andra människor så måste du förstå och acceptera deras perspektiv. Vissa personlighetsdrag kan verka absurda, sett ur ditt perspektiv, men tänk då på att vissa av dina egna personlighetsdrag också är absurda, när de ses ur andras perspektiv.

Identifiera beteendemönster

Om du har problem i en eller flera av dina relationer, och vi utgår ifrån att du har en del av skulden till dessa problem, så tyder det på att vissa av dina beteendemönster skadar relationen. Med andra ord: Du accepterar inte den andra personens perspektiv i tillräckligt hög utsträckning, utan kör ditt eget race och klarar inte av att se dig själv utifrån.

Vad i ditt beteende eller i din kommunikation tror du kan skapa svårigheter för andra människor som ser världen ur ett annat perspektiv?

Kanske är du en envis och moralisk person som alltid ”har rätt” och vinner alla diskussioner. Men även om du vinner diskussionen kan du fortfarande förlora relationen, eftersom din perfektionism och ditt ständiga behov av att ”ha rätt” framstår som intolerant. 

Eller kanske är du en person som alltid vill komma överens med andra och se till att andra människor mår bra och får sin vilja igenom. Men vad händer när du aldrig har en egen vilja, eller aldrig vågar dra gränser – samtidigt som du egentligen hade velat säga ifrån för länge sedan? Hur påverkar det dig, och hur påverkar det din omgivning?

Detta är bara några exempel på den typen av beteendemönster man kan hitta när man skärskådar sig själv och sin relation till andra människor. Och genom att medvetandegöra dessa beteendemönster, och analysera vilka reaktioner de kan väcka hos andra, kan man ta första steget mot att förbättra sina relationer, både i arbetslivet och privat. Det blir lättare om du har hjälp av en coach eller av någon annan utomstående, eftersom den personen kan se dina ”blind spots”, det vill säga beteendemönster som du inte vill kännas vid eller aldrig ens har lagt märkte till själv.

Förändra beteende och kommunikation

När du väl har blivit medveten om hur dina beteendemönster och din kommunikation ser ut och hur de påverkar andra, kan du börja pröva olika förändringar i ditt beteende. Om du vet med dig att du alltid vill vinna en diskussion, så kan du träna dig på att istället styra diskussionen mot konsensus, eller rent av avsluta den med orden: ”Det kan mycket väl vara som du säger, jag ska fundera på det.” Och vice versa, om du alltid vill vara andra till lags, kan du ge dig själv i läxa att ”sätta ner foten” ett visst antal gånger per vecka och säga vad du själv tycker är rätt.

I en relation bör man naturligtvis också prata om hur man förhåller sig till varandra och vilka beteendemönster som man har svårt att hantera hos varandra. I den typen av samtal kan ofta djupt liggande frustrationer komma upp till ytan och förhoppningsvis behandlas på ett konstruktivt sätt. Man kan också berätta för varandra hur man tror att den andre uppfattar ens sätt att kommunicera, och se om beskrivningen stämmer eller inte. Alla övningar som handlar om att inta den andras perspektiv är nyttiga, eftersom det i grunden handlar om att utveckla sin empatiska förmåga och att se sig själv utifrån.

Fördelen med att ta hjälp av någon utomstående är att man då kan vägledas till att lösa eventuella problem, samtidigt som lösningarna kommer från och utvecklas av en själv. Det är också en stor fördel att ha någon som följer upp ens utveckling och håller en ansvarig för de mål man har tagit på sig. För även när det handlar om något så ”mjukt” som mänskliga relationer, så kan man sätta upp mål och göra klart för sig själv vad som ska bli nästa steg i utvecklingen.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.