2022-10-10

Så tar du ansvar för mental hälsa på arbetsplatsen

Coaching Ledarskap Swedish

Dela:

Så tar du ansvar för mental hälsa på arbetsplatsen

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Idag är det World Mental Health Day, vilket ger ett utmärkt tillfälle för dig som chef eller HR-ansvarig att tänka igenom hur ni tar ansvar för mental hälsa på arbetsplatsen. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för medarbetarnas hälsa och välmående, och det finns mycket att vinna på att vara ambitiös i det ansvarstagandet. När medarbetarna ser att organisationen bryr sig om människor så skapas en känsla av gemenskap och lojalitet.

 

För medarbetarna är det en trygghet att se att arbetsgivaren bryr sig på riktigt och är beredd att gå långt för att ta hand om människor i organisationen. Den tryggheten gör att fler kommer att trivas på arbetsplatsen, känna lojalitet till organisationen och se jobbet som någonting mer än bara ett jobb. Denna känsla av samhörighet leder i sin tur till ökad motivation och produktivitet, och förebygger kostsamma sjukskrivningar.

Hur gör man då i praktiken för att värna om den mentala hälsan på arbetsplatsen? Här är 6 konkreta punkter att utgå ifrån.

1. Se till att cheferna är kunniga och har rätt träning.

Mental hälsa är en allvarlig fråga som kräver konkreta, sakliga kunskaper och verklig kompetens. Det är lätt att inbilla sig att frågor som rör den mentala hälsan är flummiga och därför kan hanteras av vem som helst, men så är det inte. Se till att era chefer verkligen har kunskap om orsaker till och symtom på psykiska ohälsa, och att de vet hur de ska agera och ta sitt ansvar när en medarbetare drabbas. Rent konkret kan ni ge era chefer den kompetensen med hjälp av kurser, föreläsningar eller workshops. Se till att alla på arbetsplatsen har rätt grundkunskaper och att någon eller några är lite mer specialiserad i ämnet. Kom ihåg att ni själva i förlängningen tjänar på att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

2. Värna om en god kommunikation på arbetsplatsen.

Mental hälsa handlar väldigt mycket om kommunikation, inte minst i arbetslivet. Dels såtillvida att kommunikationen i sig kan skapa god mental hälsa om den är sund, och dålig mental hälsa om den är skadlig. Uppslitande konflikter på arbetsplatsen leder inte sällan till sjukskrivningar. Se därför till att konflikter hanteras på rätt sätt och att eventuell osämja i teamet adresseras. Även regelbunden feedback är väldigt viktigt för att medarbetarna ska må bra på arbetsplatsen.

Kommunikationen är också viktig såtillvida att det krävs en god och regelbunden kommunikation för att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Som chef är det viktigt att man är tillgänglig för sina medarbetare, fångar upp eventuella signaler och visar att ens dörr alltid står öppen. Prata inte bara med medarbetaren i officiella medarbetarsamtal, utan även på fikarasten, i korridoren, vid kaffeautomaten. Det är ofta helt nödvändigt om man verkligen vill veta hur medarbetaren mår. Vissa saker kan vara lättare att säga i ett mer informellt samtal. Se därför till att informella samtal äger rum väldigt regelbundet.

3. Gör hälsa och välmående till en självklar del av företagskulturen.

Alla hälsorelaterade frågor hänger ihop med varandra. Det är exempelvis viktigt att sköta den fysiska hälsan för att kunna må bra psykiskt. Därför bör ni som arbetsgivare även lyfta fram fysisk hälsa och tydligt uppmuntra era medarbetare att ta hand om sig. Det kan handla om att skapa möjligheter för friskvårdstimmar eller lättare motion under arbetsdagen. Ni kan också inspirera medarbetarna till ett mer hälsosamt liv med hjälp av temadagar, föreläsningar, workshops eller utomhusevents. Underskatta inte värdet av kunskap – se till att era medarbetare får rätt kunskaper om hur viktigt det är att sköta kost, sömn och motion, och hur man gör det i praktiken. Att börja ta hand om sig bättre fysiskt är ett väldigt viktigt steg på vägen mot bättre mental hälsa.

4. Säkra en god balans mellan arbete och fritid.

Arbetsförhållanden har en stor inverkan på den mentala hälsan. Som arbetslivet ser ut idag så finns det tyvärr många faktorer som riskerar att skapa stress och psykisk ohälsa. Framför allt så har gränsen mellan arbete och fritid suddats ut, vilket skapar problem för många. Se till att etablera policys och beteendekoder som tydliggör att alla medarbetare och chefer måste stänga av jobbet helt och hållet mellan varven. Pusha inte den som är överambitiös att gå över gränsen, markera istället att vila och återhämtning också är ett sätt att visa kompetens. Håll också ett extra öga på medarbetare som distans- eller hybridjobbar, då dessa löper extra stor risk att sudda ut gränsen mellan arbete och fritid på ett osunt sätt.

5. Ta in hjälp och stöd utifrån.

Som vi redan nämnde i punkt 1 så är mental hälsa en fråga som kräver kunskap och kompetens. Ibland kan det vara nödvändigt att ta in stöd utifrån för att få tillgång till den kompetensen. Detta gäller inte bara när en medarbetare redan är drabbad av psykisk ohälsa – man kan också ta in hjälp i förebyggande syfte. Om ni inser att en eller flera medarbetare behöver mycket stöd så kan det vara lämpligt att ta hjälp av coacher eller mentorer, som framför allt kan spela en viktig roll rent mentalt. När medarbetare får hjälp att jobba med självreflektion och självinsikt så skapas förutsättningar för att arbeta och leva på rätt sätt. På så vis kan stress och psykisk ohälsa förebyggas.

6. Odla en känsla av mening och syfte.

Sist men inte minst, om man ska må bra i livet och i arbetslivet så behöver man känna sig motiverad och engagerad, och det kräver i sin tur att man har en känsla av mening och syfte. Här kan det vara bra att ta hjälp av en coach (punkt 5), men det finns också mycket annat som ni kan göra för att stärka medarbetarens känsla av meningsfullhet. Rent konkret så behöver ni få ut företagets vision eller mission på ett sätt så att medarbetarna verkligen förstår sin egen roll i det och varför det är viktigt. Dessutom behöver medarbetaren få känna en hög grad av autonomi i sitt arbete, samt erbjudas goda möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.

Känslan av att arbetet är meningsfullt, att man själv kan påverka saker och att man hela tiden gör framsteg i karriären, stärker den mentala hälsan hos medarbetaren – vilket i sin tur leder till trivsel, motivation och hög produktivitet.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.