2021-09-13

Självledarskap utvecklas bäst med stöd av andra

Dela:

Självledarskap utvecklas bäst med stöd av andra

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

I det moderna samhället är det mycket som hänger på individen. Vi har en större frihet än någonsin tidigare, men med den friheten kommer också ett ansvar och inte sällan en känsla av stress. Det finns en tydlig förväntan om självförverkligande, men vägen dit måste vi hitta själva – och ingen verkar kunna ge oss karta och kompass. Vi måste fungera som ledare i våra egna liv. Det kallas för självledarskap.

 

Den goda nyheten är att vem som helst kan bli en skicklig självledare, men för att nå dit behöver vi titta inåt - träna självinsikt, hitta en sund grundenergi och skapa förutsättningar för motivation. Och även om begreppet självledarskap handlar mycket om eget driv så utesluter det inte möjligheten att ta hjälp utifrån – tvärtom. Faktum är att självledarskap utvecklas bäst med stöd av andra.

Coronapandemins påtvingade hemarbete har gjort frågan om självledarskapet mer aktuell än någonsin. Individen har fått ett ännu större ansvar för sitt eget arbete, välmående och personliga utveckling, och med det ökar behovet av verklig kunskap om hur man leder sig själv. Om du känner dig extra taggad att ta tag i ditt självledarskap just nu så är du långt ifrån ensam.

– Forskning visar att individer som praktiserar ett systematiskt självledarskap har större sannolikhet att prestera, både privat och i arbetslivet, säger Jan Sandgren - psykolog, beteendeexpert och Head of Zebrain Labs.

Självledarskap är med andra ord en viktig egenskap för alla människor idag. Det är också en förmåga som alla kan utveckla, precis som vilken kompetens som helst – och prefixet själv- till trots så är man faktiskt inte utelämnad till sig själv. Alla konkreta egenskaper som förknippas med självledarskap kan med fördel utvecklas med hjälp av coaching och stöd utifrån.

Men motsatsen är också sann – det vill säga, det krävs ett visst mått av självledarskap för att kunna ta till sig coachning, tillägger Jan Sandgren.

– Självledarskap är avgörande för att coachingen ska ge optimala effekter och ROI (Return of Investment), säger han.

Självinsikt och grundenergi

Självledarskap handlar alltså om förmågan att ta sig till det som är viktigt för en själv, i karriären och i livet. Det handlar om att ta ansvar för sin personliga utveckling och sitt eget välmående; du förtjänar att må bra, och du kan själv se till att det blir så. Du gör det genom att fokusera på de faktorer som du verkligen kan påverka – men också genom att acceptera de faktorer du inte kan påverka.

För att kunna nå en sådan insikt måste man först och främst utforska och reflektera över sina egna värderingar, känslor och drivkrafter, så att man blir medveten om hur man själv fungerar. Det har bland annat tidningarna Forbes och Thrive Global skrivit om. Självinsikt är nyckeln till autenticitet och självacceptans, och motsatsen till en censurerad och falsk självbild. Men när vi betraktar och reflekterar över oss själva så är bilden förstås full av blinda fläckar – därför är det viktigt att våga ta hjälp utifrån när man utvecklar sitt självledarskap. Med hjälp av en coach kan man upptäcka sidor (och avigsidor) hos sig själv som man tidigare inte har sett eller inte har velat se. Vi behöver alltid andras hjälp för att kunna se oss själva som vi verkligen är - då öppnas det upp fantastiska möjligheter till utveckling.

Självinsikt räcker emellertid inte, självledarskap handlar också om att hitta en positiv grundenergi. Med grundenergi menar vi frånvaron av skadlig stress i våra liv. Stress behöver i sig inte vara skadligt, utan kan tvärtom vara sunt och bra – under förutsättning att vi bara upplever stressen under korta perioder, och däremellan har möjlighet till vila och återhämtning. 

Förmågan att ta hand om och vara empatisk med sig själv är därför en viktig faktor i självledarskapet. Det innebär också att man kan behöva få hjälp med att identifiera skadliga och destruktiva mönster i sitt eget liv. Perfektionism och viljan att vara alla till lags är två exempel på beteenden som kan skada en människas grundenergi, och som man kan behöva bearbeta för att uppnå ett starkt självledarskap.

Självledarskapet har inget slutmål

En annan väldigt avgörande faktor i självledarskapet är motivation. För att kunna leda sig själv dit man vill i livet måste man dels vara motiverad, dels vara medveten om vad som motiverar en (återigen, självinsikt!). Det är också viktigt att inse att det finns flera olika typer av motivation. Det finns ”släckarfaktorer”, som är de faktorer som krävs för att vi inte ska bli demotiverade. Det kan exempelvis handla om att vi behöver känna social gemenskap och en tydlighet i det vi gör, annars dör motivationen helt. Men det finns även ”tändarfaktorer”, som får vår motivation att öka, ibland explosionsartat – exempelvis meningsfullhet, självständighet och positiv feedback. Vad får din motivation att “explodera”?

– Psykologen Sharon Parker är en av många som har visat att inre motivation är nödvändigt för självledarskap. Men det är inte tillräckligt för framgång. För att lyckas i yrkeslivet är det också viktigt att organisationen har tydliga mål och tydliga krav på individen, säger Jan Sandgren.

Med självinsikt, grundenergi och motivation kan man lägga grunden för ett gott självledarskap – sedan handlar det om att medvetet välja hur man använder sin tid och vart man riktar sin uppmärksamhet. De bästa självledarna accepterar sig själva men ser alltid sin egen utvecklingspotential – och tvekar inte att ta andra till hjälp för att utveckla den. 

Det goda självledarskapet har inget slutmål, utan präglas av en ständig nyfikenhet, passion och vilja att lära sig nya saker. Med den hållningen ökar också sannolikheten för personligt välmående, goda prestationer och självförverkligande – både i karriären och i livet.

Till sist – Zebrain Labs fyra tips för att lyckas med självledarskap

1.    Sätta egna tydliga mål i interaktion med din berörda omgivning. På så sätt får du stöd i arbetet med att nå dina mål, på jobbet eller på fritiden.

2.     Var schysst mot dig själv! Ge dig själv tydlig egen positiv feedback och uppmärksamma positiva effekter av din utveckling.

3.    Var ärlig mot dig själv! Ge dig själv tydlig egen feedback även när saker inte blir som du tänkt dig. Notera och korrigera oönskade beteenden för att öka medvetenheten om vad som fungerar och inte fungerar. Bestraffning i sig är enbart negativt för prestationerna.

4.    Självledarskap är ingen quick fix! Följ upp löpande under lång tid. Det driver både motivation och utveckling framåt.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.