2021-09-29

Utnyttja övergångsfasen – stärk din arbetsplats

Dela:

Utnyttja övergångsfasen – stärk din arbetsplats

Senast uppdaterad: 16 januari 2023

När nu restriktionerna lyfts och många återvänder till arbetet så uppstår en fantastisk möjlighet till en positiv nystart för hela arbetsplatsen. För att lyckas med det måste man först och främst utvärdera den tid som har varit och lägga upp en plan för hur man vill ha det framöver. Hur kan ni utnyttja den här övergångsfasen för att lyfta hela arbetsplatsen och skapa en större trivsel och produktivitet?

 

Den här dagen har vi väntat på länge – från och med idag finns det inte längre någon rekommendation om att jobba hemifrån, och många anställda runt om i landet återkommer nu till sina arbetsplatser. Många känner en stor lättnad, medan andra kanske är lite oroade över hur det kommer att bli framöver. Allt blir inte nödvändigtvis som förut bara för att vi återvänder till våra arbetsplatser.

I tider av förändring är det viktigt att se möjligheterna. En övergångsfas av det här slaget är ett utmärkt tillfälle att se över verksamheten, känna av stämningen bland medarbetarna och välja väg inför framtiden.

Men hur?

Prata igenom den tid som har varit

Varenda en av era medarbetare är sannolikt djupt påverkad av pandemin och av de förändringar den medförde i arbetslivet. Vissa har älskat att få jobba hemifrån, andra har kanske avskytt det, men de allra flesta har nog upplevt att det finns både för- och nackdelar med att jobba på distans. Vad har hänt med motivationen och engagemanget under det senaste ett och ett halvt året? Vad har hänt med kommunikationen? Hur har själva arbetet och arbetsuppgifterna förändrats? Vad har ni saknat från kontoret när ni har varit borta, och vad har ni inte saknat?

Klart är att ni har varit med om en stor förändring, och när ni nu står inför en ”återgång” så gäller det att göra den till en nystart där ni drar nytta av de lärdomar ni har dragit om er själva, om er organisation och om arbetet. Ni bör därför utvärdera, individuellt och tillsammans, hur pandemin har varit och vad ni har lärt er av hemarbetet. Den kanske viktigaste saken att utvärdera är hur engagemanget, motivationen och kommunikationen har påverkats.

Lägg upp en plan för den närmaste framtiden
När ni har utvärderat era erfarenheter och dragit era slutsatser utifrån dessa, så är nästa steg att lägga upp en plan för hur ni vill att den närmaste framtiden ska se ut. Vad vill ni förändra nu när ni är tillbaka på kontoret? Vilka gamla rutiner är viktiga att återupprätta? Och vilka nya rutiner som har uppstått under hemarbetet vill ni fortsätta med, trots att ni nu är tillbaka på kontoret?

Kom ihåg att allt inte behöver bli som förut, och det självklara målet är att det ska bli lite bättre. Men ha inte för bråttom – låt övergången ta tid, och se till att medarbetarna får rätt verktyg och möjligheter att reflektera över hur arbetet ska utformas. Den plan ni lägger upp kan med fördel vara ganska kortsiktig och utvärderas regelbundet, tills ni känner att ni har hittat rätt. Kom ihåg att de vanor och rutiner ni inför nu kan komma att bli vägledande för lång tid framöver. Därför är det viktigt att de är väl genomtänkta och att de inte stressas fram.

En särskilt viktig fråga är hur ni vill se på hemarbete och kommunikation. Ska medarbetare ha fortsatt möjlighet att jobba på distans, och i så fall hur mycket och på vilka villkor? Och när det gäller kommunikationen, tycker ni exempelvis att ett videomöte fungerar lika bra som ett möte IRL? Vilka rutiner vill ni ha när det gäller kommunikationen – i hur hög utsträckning vill ni kommunicera digitalt? Fatta ett beslut på prov, och se till att alla medarbetare vet vad som gäller. Sedan kan ni utvärdera och finjustera era rutiner om ni märker att det behövs.

Det viktiga är alltså att det finns en genomtänkt färdplan för hur ni vill att ert arbete och era rutiner på arbetsplatsen ska se ut nu under de första veckorna eller månaderna efter pandemin.

Gå från ord till handling

När ni har utvärderat den tid som har varit och tagit fram en plan för den närmaste framtiden så är nästa steg att gå från ord till handling. Den här övergångsfasen bör få äga rum i lugn och ro, i sin egen takt, men det är inte samma sak som att acceptera att saker skjuts på framtiden. ”Action” är lika viktigt även när man vill ta förändringen en liten bit i taget.

När man vill genomföra en förändring så är det viktigt att man använder sig av konkreta verktyg för att försäkra sig om att förändringen verkligen blir av. Coaching kan förstås vara ett bra verktyg i en övergångsfas, alternativt kan det finnas digitala hjälpmedel som är användbara för att planera, följa upp och utvärdera. Och tänk på att kommunikationen är A och O. Det är era medarbetare som ska ta sig igenom den här övergångsfasen och förhoppningsvis komma ut starkare på andra sidan. Att veta hur de mår, vad de tänker och tycker, och vad som motiverar och engagerar dem, är därför det viktigaste av allt.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.