Zebrain logo
Zebrain logo

Välj utvecklings­område

Utveckla verksamheten och ledarskapet

Stötta karriär

Omställning och avslut

Bygg starka team

Utveckla hälsa och välmående

Minska och förebygg stress

Snabbt tillbaka till jobbet

Öka motivationen i organisationen

Utveckla hälsa och välmående

Behöver en person olika typer av hälsorelaterade förändringar så ska denne träffa en hälsocoach. Hälsocoachen kommer att inspirera till ett hälsosammare beteende, stötta gällande förändring av livsstil och ge nya perspektiv på vad hälsa är.

Minska och förebygg stress

Om man känner sig överväldigad, deprimerad eller under stor press på jobbet kan en stresscoach hjälpa en att ta tillbaka kontrollen över sitt liv. En stresscoach hjälper till att förhindra eller lindra negativ stress, identifiera och kontrollera triggers och lär en hur man ska hantera sin stress.

Snabbt tillbaka till jobbet

En rehabcoach är specialiserad på arbetsinriktad rehabilitering och passar den som är på väg tillbaka till sitt arbete och som vill stärka sig själv som individ.

Coachen hjälper individen att omdirigera sin energi positivt och att återställa en känsla av personlig kontroll i livet. En rehabcoach tillämpar coachningstrategier och principer utifrån ens specifika och personliga rehabiliteringsprocess.

Öka motivationen i organisationen

En mental coach är specialiserad på de mentala och psykologiska aspekterna av en prestation. Coachens roll är att hjälpa en person att få ut det bästa från sitt inre och att få dennes hjärna att arbeta för sig och inte mot sig.

Mental träning stärker människor så att de lättare kan hantera till exempel uppgifter eller oförutsedda händelser och den stress som kan komma med dessa. Målet är att maximera sin egen potential.

Utveckla verksamheten och ledarskapet

Det finns flera olika typer av coaching för er som vill utveckla er organisation eller företag och bygga ett starkt ledarskap.

Genom ledarskapscoaching får er organisation/företag och dess ledare möjligheten att snabbare nå och få bättre resultat. En ledarskapscoach hjälper ledaren att fokusera på uppställda mål, reflektera och få nya perspektiv på sin roll som chef/ledare, hantera svåra beslut och bygga uthållighet så att denne får de bästa förutsättningarna att nå ett starkt ledarskap som ger konkreta resultat.

En affärscoach fokuserar på att coacha chefer eller företagsledare i att driva företaget eller organisationens utveckling framåt. Vår plattform och coachen stöttar och hjälper ledaren att behålla fokus, hantera svåra beslut och bygga uthållighet för att på så sätt nå önskat resultat.

En executive coach hjälper VD:n eller annan person i ledande befattning, att förbättra sin ledarskapsförmåga, nå maximal kapacitet och effektivisera sin organisation. Man får också hjälp att bli självmedveten, identifiera och förtydliga sina mål och uppnå sin fulla potential.

Stötta karriär

Karriärcoaching passar den medarbetare som vill byta eller förändra sin karriär. Karriärcoachen hjälper medarbetaren att hitta sin motivation, sina styrkor, talanger och drivkrafter så att han eller hon kan förverkliga sina karriärmål.

Omställning och avslut

Ibland måste man förändra i sin organisation och gå skilda vägar med medarbetare. Med våra omställningscoacher säkerställer ni att era medarbetare får ett proffsigt avslut och att medarbetaren lämnar bolaget med nya insikter och som en god ambassadör. Detta stärker även er position som en bra arbetsgivare.

Omställningscoacherna hjälper även medarbetaren/medarbetarna med att hitta sina styrkor och drivkrafter inför nästa utmaning.

Bygg starka team

En teamcoach hjälper ert team att maximera prestationer, kapacitet och trivsel så att ni kan arbeta mot meningsfulla och gemensamma organisatoriska mål. Teamcoaching låser upp gruppens potential och förbättrar kollektiv intelligens.

En teamcoach kan också hjälpa till i konflikter som påverkar arbetsmiljön, anställdas mående samt kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Vi har även agila coacher som hjälper er organisation att leda individer, grupper och organisationen genom en organisationsförändring.