2022-06-09

Varför är självinsikt så viktigt för ledarskapet?

Dela:

Varför är självinsikt så viktigt för ledarskapet?

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Många experter menar att självinsikt är den enskilt viktigaste egenskapen hos en ledare. För att kunna ha ett positivt inflytande över andra måste man först och främst lära känna sig själv, sin personlighet och sitt beteende. Det är först när man har en realistisk självbild som man kan välja att bli sitt bästa jag – och se till att även organisationen blir den bästa den kan bli.

 

Självinsikt är en ovärderlig egenskap som alla människor kan utveckla. Graden av självinsikt påverkar hela ditt liv – den styr dina relationer, dina livsval och din arbetsförmåga. Och den är framför allt avgörande för din förmåga att leda andra. Varje ord och varje handling från dig kommer att påverka din omgivning på något sätt. Så fort du befinner dig i ett socialt sammanhang så kommer ditt beteende att avgöra om du uppfattas som snäll eller elak, positiv eller negativ, förtroendeingivande eller opålitlig, och så vidare. Ord som du säger eller inte säger, ljud, blickar – allt kan påverka andra, och vissa saker i ditt beteende kommer att etsa sig fast på andras näthinna och prägla deras bild av dig.

Det kan låta skrämmande, men i samma stund som man blir medveten om hur ens beteende påverkar andra så förstår man också att det finns en enorm potential i denna insikt. Genom att reflektera över och monitorera sitt beteende, kan man justera det och på så sätt maximera sina bästa och minimera sina sämsta sidor.

Det kan alla göra – men det kräver ett ordentligt arbete, som man egentligen aldrig blir färdig med.

Observera reaktioner – och se helhetsbilden

Även om det vi nu diskuterar kallas för självinsikt så är det svårt, om inte omöjligt, att uppnå det på egen hand. Hur observant du än är på ditt eget beteende så kommer det alltid att finnas sidor hos dig som du inte kan upptäcka själv. Då måste du ta andra människor till hjälp. Andra människor är den bästa ”spegel” du kan få. Både deras reaktioner på ditt beteende, och deras mer uttalade feedback, kan hjälpa dig att nå större självinsikt.

Som ledare bör du ha ett stort intresse för andra människors reaktioner. Dessa utgör en viktig källa till självinsikt. Men tro inte att du vet vad alla reaktioner betyder, eller vad de beror på. I många fall tror du säkert att du vet, men har i själva verket ingen aning. Du måste fråga dem hur de känner i den situationen och varför de reagerar som de gör. Att ta emot feedback, och be om det regelbundet, är minst lika viktigt för ledarskapet som att själv ge feedback till andra.

Samtidigt är det viktigt att inte stanna vid att observera människors reaktioner och betrakta dessa som ”facit”. Alla människor står inför olika utmaningar, och vissa reaktioner kanske säger mer om dem själva än om dig. När du har betraktat omgivningen behöver du därför vända blicken inåt igen och sätta den feedback du har fått i förhållande till dig själv. Det är här coaching eller terapi gärna får komma in i bilden. Du behöver få hjälp att se helhetsbilden och din egen roll i den. Och den handlar inte bara om vad andra tycker om dig, utan också om hur du faktiskt är, vad du tycker om dig själv och vilka värderingar du har.

Självinsikt gör dig klok och empatisk

Självinsikt handlar om att lära känna din egen personlighet, dina värderingar och drivkrafter. Din personlighet formas av fasta beteendemönster som förblir relativt oförändrade genom livet: Är du introvert eller extrovert? Ordningsam och plikttrogen eller impulsiv och lite kaotisk? Är du öppensinnad eller ganska ”stängd” i dina övertygelser och vanor? Har du kontroll över dina känslor och reaktioner, eller är du emotionellt instabil? Och så vidare.

När du utforskar dina personlighetsdrag, är det också sannolikt att du kommer att reflektera över dina styrkor och svagheter. Att förstå dessa är själva kärnan i självinsikten. Alla grundläggande personlighetsdrag kan medföra både styrkor och svagheter. En extrovert person kan till exempel vara bra på att engagera andra människor, men samtidigt vara sämre på att vara tyst och låta andra få en syl i vädret. Tvärtom kan en introvert person ha svårare att vara den stora ”energikällan” i ett socialt sammanhang, men kan vara desto bättre på att lyssna, tänka efter, analysera och ge knivskarpa svar. Och på samma sätt kan även de andra grundläggande personlighetsdragen resultera i både styrkor och svagheter. Det är därför det är så bra att människor är olika. Där en person brister, har en annan sina styrkor. Och det bör vara en av dina viktigaste insikter som ledare.

Även dina värderingar kan styra din tillvaro på ett helt annat sätt än du kanske tror. De kan, precis som dina personlighetsdrag, spela en avgörande roll när du fattar beslut och när du interagerar med andra. Dina värderingar hänger sannolikt också ihop med dina drivkrafter i livet. What makes you tick? En människa med självinsikt har åtminstone ett hum om vad hen har för roll i världen och varför den rollen är viktig. Även om svaret på den frågan bör tillåtas att vara dynamiskt och föränderligt över tid.

Självinsikt gör dig till en klokare, öppnare och mer empatisk ledare. Det är först när du har uppnått en hög grad av självinsikt som du kan leda människor och organisationer till att – precis som du – bli den bästa versionen av sig själva.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.