Framgång i mätbara resultat

Framgång i mätbara resultat

Med Zebrain når era medarbetare och ledare sin fulla potential

Att investera i sina medarbetare ger resultat

88 %

Har ökat sitt självledarskap

92 %

Har ökat sin självinsikt

96 %

Har ökat sin motivation

88 %

Har förbättrat sin grundenergi

*Exempel på användarresultat efter 4 veckor i Zebrains plattform

88 %

Har ökat sitt självledarskap

*Exempel på användarresultat efter 4 veckor i Zebrains plattform

92 %

Har ökat sin självinsikt

*Exempel på användarresultat efter 4 veckor i Zebrains plattform

96 %

Har ökat sin motivation

*Exempel på användarresultat efter 4 veckor i Zebrains plattform

88 %

Har förbättrat sin grundenergi

*Exempel på användarresultat efter 4 veckor i Zebrains plattform

Unik algoritm som matchar coach och klient

Vår unika algoritm matchar medarbetaren med rätt coach baserat på beteendeprofil, behov och utvecklingsområde. Det skapar träffsäkerhet i personkemi och målsättning för både medarbetare och coach vilket leder till bättre och snabbare resultat.

Mätbara resultat för maximal utveckling

Vi mäter potential genom att titta på individens nuläge i relation till dennes målsättning och önskade läge. Genom kontinuerliga mätningar får medarbetaren feedback på sin egen utveckling samtidigt som det ger värdefull information till coachen om medarbetarens framsteg.

Individanpassade övningar för bättre resultat

Baserat på mätningarna automatiserar plattformen individanpassade övningar som medarbetaren jobbar individuellt med mellan coachmötena. Övningarna baseras på medarbetarens utveckling och hjälper denne att utvecklas ytterligare inom områdena självinsikt, grundenergi, motivation och självledarskap för att nå sin fulla potential.

En licens - flera användare

Som företag har ni möjlighet att rotera en licens mellan olika medarbetare så att fler får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Varje medarbetare får skräddarsydd utveckling och möjlighet till individuell coaching matchad unikt med den coach som passar bäst för just dem.

Mätbar ROI för ert företag

Vi mäter, jämför och följer upp medarbetarens utveckling inom dennes totala potential mot de mål som ni på företaget har satt upp tillsammans med respektive individ. På så sätt kan vi ge er konkret data på hur medarbetarens individuella utveckling har effekt på, och ger resultat för, era målsättningar.

Ni får värdefull data på individuella styrkor men också utvecklingsmöjligheter på en organisatorisk nivå. Ju fler av era medarbetare som arbetar i plattformen desto mer data och insikter kan vi ge tillbaka till er organisation så att ni kan maximera medarbetarnas och organisationens potential. En win-win för alla.

Certifierade coacher

Alla våra coacher är noga utvalda av oss på Zebrain. Samtliga är certifierade enligt ICF på ACC-nivå och högre och har minst 200 timmars praktiskt erfarenhet. Vi erbjuder coaching på flera olika språk, inom flertalet utvecklingsområden och våra coacher hjälper såväl enskilda personer, team och hela organisationer att utvecklas, bli starkare och nå sina mål.

slide 0
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 0
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 0
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6

Välj utvecklingområde

img

Officiell anordnare hos Försäkringskassan

Zebrain är officiell anordnare hos Försäkringskassan kring förebyggande insatser. Detta innebär att en arbetsgivare kan få bidrag på upp till 50% av kostnaderna.

Är ni intresserade och vill veta mer?

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Annika Jerveland, VD RFSU

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Tim Jonasson, HR chef Sovent Group AB

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Ida Kruger, Hammer Hanborg

Zebrain ger oss möjligheten att regelbundet och på ett tillgängligt sätt, låta medarbetarna växa som människor och som medarbetare.

Zebrain ger oss möjligheten att regelbundet och på ett tillgängligt sätt, låta medarbetarna växa som människor och som medarbetare.

Tove Lindahl Greve, Generalsekreterare Majblomman

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Det unika med Zebrain är att det är digitalt och därmed lättillgängligt, fokuserar på den enskilda individen och verkligen bidrar till en bättre affär.

Annika Jerveland, VD RFSU

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Istället för att anställa en coach direkt hos oss som kanske inte matchar alla på bolaget så löser Zebrain det genom att våra anställda får en coach som matchar just dem.

Tim Jonasson, HR chef Sovent Group AB

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Min coach är fantastisk och jag har fått med mig många användbara verktyg så att jag kan arbeta och stärka mig själv i framtiden.

Ida Kruger, Hammer Hanborg

Zebrain ger oss möjligheten att regelbundet och på ett tillgängligt sätt, låta medarbetarna växa som människor och som medarbetare.

Zebrain ger oss möjligheten att regelbundet och på ett tillgängligt sätt, låta medarbetarna växa som människor och som medarbetare.

Tove Lindahl Greve, Generalsekreterare Majblomman