2023-07-13

Vem som helst kan bli en bättre ledare – med rätt utveckling

Vem som helst kan bli en bättre ledare – med rätt utveckling

Senast uppdaterad: 13 juli 2023

Det finns många chefer och ledare i Sverige som inte riktigt motsvarar medarbetarnas och arbetsgivarens förväntningar på dem. Men det betyder inte att de saknar potential eller är dömda att misslyckas i sitt ledarskap. Med rätt utveckling kan vem som helst bli en bättre ledare – men det finns inga genvägar till den utvecklingen. Den kräver att ledaren lär känna sig själv, sitt beteende och hur det påverkar andra, och får möjlighet att träna in beteenden som leder till framgång.

 

Inom de allra flesta företag och organisationer finns det vissa chefer och ledare som har svårt att lyckas med sitt ledarskap. Många av dem har kanske tidigare varit skickliga medarbetare inom organisationen, men sedan befordrats till en chefstjänst och då stött på större svårigheter. Att vara en skicklig ledare är nämligen någonting helt annat än att vara en skicklig medarbetare.

Men det betyder inte att loppet är kört för de ledare som inte motsvarar omgivningens förväntningar. Ledarskap består i en uppsättning förmågor och beteenden, och dessa kan tränas upp och utvecklas.

Det finns dock ingen quick-fix för att stärka en chefs ledarskap, och att försöka kompensera för bristerna i ledarskapet med hjälp av till exempel digitala eller andra verktyg hjälper inte heller. Om man verkligen vill stärka ledarskapet så krävs det genuin reflektion, insikt och utveckling, vilket bland annat Harvard Business Review har skrivit om.

Från självinsikt till konkret beteendeförändring

Med hjälp av coaching kan ledaren lära sig att förstå sig själv och sitt beteende, och utifrån det lära in nya beteenden och metoder för att stärka sitt ledarskap i det vardagliga arbetet. Ledaren kan tillsammans med coachen identifiera konkreta områden där han eller hon behöver utveckla sin förmåga, och sedan ta fram en plan för hur det målet ska nås, steg för steg.

HBR föreslår att man till exempel kan hämta idéer från forskning som rör de förmågor som man vill stärka, och sedan tillsammans med sin coach ”översätta” det till konkreta beteenden i vardagen. Man kan stärka dessa beteenden genom att regelbundet använda sig av dem i vardagen, samtidigt som man håller koll på hur ofta och hur mycket man praktiserar det önskade beteendet och vilket resultat det ger.

I den här utvecklingsprocessen är det viktigt att man har konkreta mål och konkreta mått på framgång. Det är också viktigt att man tar sina medarbetare till hjälp genom att berätta om de mål man har satt upp, ställa frågor till dem och be om feedback. Samtidigt kan man ta coachen till hjälp för att förstå hur feedbacken ska tolkas och hur den kan användas.

Alla människor har en extremt stor utvecklingspotential. Det finns ingen anledning att ge upp hoppet om en chef som hittills inte riktigt har lyckats motsvara medarbetarnas och arbetsgivarens ofta högt ställda förväntningar.

En ledare som får chansen att utvecklas, personligt och professionellt, kan nå oanade höjder och bli en stor tillgång för medarbetarna och för hela organisationen.

Sammanfattning – Vem som helst kan bli en bättre ledare:

  1. Det finns många chefer och ledare som inte motsvarar arbetsgivarens och medarbetarnas förväntningar, men med rätt hjälp kan dessa utveckla sitt ledarskap och sin prestation.
  2. Sann ledarutveckling kräver att ledaren får möjlighet att stärka sin självinsikt och lära sig att förstå sitt eget beteende, gärna med hjälp av en coach.
  3. Tillsammans med coachen kan ledaren identifiera förmågor som behöver stärkas, och översätta dessa till beteenden som kan praktiseras i det vardagliga arbetet.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.