2023-11-09

Möt Emma, vår första avancerade AI-coach!

Möt Emma, vår första avancerade AI-coach!

Senast uppdaterad: 09 november 2023

Framgångsrik coaching kräver att man använder många olika verktyg och även utnyttjar de möjligheter som finns i ny teknik och digitalisering. Därför lanserar vi nu AI-coachen Emma, som är baserad på toppmodern teknik och kommer att vara tillgänglig för våra klienter 24 timmar om dygnet. AI-coaching är ett komplement till mänsklig coaching och kan vara till stor hjälp för den som vill planera och genomföra en personlig utvecklingsresa.

 

Grunden i all coaching är den direkta kontakten mellan klienten och den mänskliga coachen. Men för att coachingen verkligen ska ge önskade resultat, bör man även använda sig av andra verktyg som ger stöd och kontinuitet mellan coachmötena. En mänsklig coach har ju inte möjlighet att vara tillgänglig 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Därför är tekniska och digitala hjälpmedel en viktig och självklar del av coachingprocessen.

Vår nya AI-coach Emma har just den förmåga som mänskliga coacher saknar – hon är alltid tillgänglig. En AI-coach kan fungera som ett fantastiskt komplement till den mänskliga coachen. Emma kommer att vara tillgänglig för alla klienter som har tillgång till vår plattform, och vi lanserar även en betaversion för allmänheten att testa. Testa här!

AI-coachen Emma är en anpassad modell som är baserad på det välkända ChatGPT. Hon kan konversera med klienter på ett sätt som känns naturligt, och hennes kommunikation och agerande är baserat på coachingmetoder med stöd i vetenskapen. Emma kan inte bara ge enkla tips och råd, utan fungerar som ett robust och avancerat stöd i klientens utvecklingsresa.

Emma anpassar sig efter era behov

Hur kan då Emma hjälpa våra klienter, rent konkret? Emma är tränad i att hantera en lång rad frågor och teman inom coaching, som hon förhåller sig till vetenskapligt och i enlighet med metoder som har stöd i forskningen. Hon kan konversera med klienten på ett personligt sätt, förstå vilka behov som finns och hjälpa klienten att sätta upp tydliga mål.

Emma är inte vilken chatrobot som helst, utan en avancerad AI-coach. Det innebär att Emma kan hjälpa klienten att ta fram en individanpassad plan som kan handla om exempelvis prestationshöjande åtgärder, beteendeförändringar eller andra mål. Emma skräddarsyr planen för individens behov och möjligheter.

Som vi redan nämnt så är Emma självklart tillgänglig 24/7, vilket betyder att klienten kan få kompletterande hjälp närhelst det behövs. Hon utgör ett värdefullt stöd för den som behöver support när svåra affärsbeslut ska fattas eller individuella mål utvärderas och analyseras.

En annan mycket stor fördel med AI-coachen Emma är att hon kan anpassas efter den enskilda organisationens mål och behov. Det innebär alltså att Emma kan skräddarsys för att coacha klienterna inom just de utvecklingsområden som är viktiga för er. Om ni vet med er att ni har stora behov inom exempelvis ledarutveckling eller stresshantering, så anpassar vi Emma så att hon lägger fokus på dessa teman.

Emma är lätt att använda och finns tillgänglig på flera språk. Säkerhetsnivån är hög, eftersom Emma har Azure som ”host” och är GDPR-kompatibel. Era data är med andra ord i trygga händer.

Satsningen på AI-coaching som komplement till våra videocoaching-sessioner med fysiska coacher, innebär att vi tar ett nytt, stort steg mot att erbjuda våra klienter bästa tänkbara coachingupplevelse. Emmas ständiga tillgänglighet innebär att du som klient alltid kan välja ett tema som du vill ha hjälp med, ställa dina frågor till Emma och få goda råd samt hjälp att ta fram en utvecklingsplan.

AI-coaching är kort sagt ett fantastiskt verktyg som alltid kommer att kunna stödja dig som klient i din resa mot utveckling och måluppfyllelse.

Läs mer och testa betaversionen av Emma här!

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.