Zebrain logo
Zebrain logo

People development powered by coaching

Nordens första plattform för prenumeration på potential. En digital, effektiv och mätbar metodik för medarbetarutveckling, med coaching som grund.

techarenan challenge winner techarenan challenge winner
Scandic logo
Fair investments logo
Nordax logo
rfsu logo
klingit logo
westpay logo
wsp logo
resona logo
continuum logo
GSK logo
SUN logo
kalmar energi logo
lh logo
Majblomman logo
Scandic logo
Fair investments logo
Nordax logo
rfsu logo
klingit logo
westpay logo
wsp logo
resona logo
continuum logo
GSK logo
SUN logo
kalmar energi logo
lh logo
Majblomman logo

Så funkar det

behavior analysis

Beteendeanalys

Beteendeanalys som får fram din unika beteendeprofil.

matching algorithm

Unik algoritm som matchar coach och klient

Du matchas unikt med rätt coach för just dig.

subscribe potential

Prenumerera på potential

Coachmöten, övningar och kontinuerlig mätning av utveckling.

Läs mer

Att investera i sina medarbetare ger resultat

30 %

ökat självledarskap

40 %

minskad stress

30 %

ökad motivation

4 av 5

sover 40% bättre

Exempel på konkreta kundresultat uppnådda efter 3 månader i Zebrains plattform.

Varför Zebrain

  • 01Metod för potential

  • 02Självinsikt för framgång

  • 03Grundenergi

  • 04Ökad motivation

  • 05Självledarskap

  • 06Resultat för företaget

En metod för att uppnå total potential

Att frigöra och använda outnyttjad potential hos sina medarbetare ökar lönsamheten hos företaget, ger mer välmående, motiverade och bättre presterande medarbetare och ledare.

Med Zebrains metod identifierar vi vilka av dina medarbetare som inte använder sin potential fullt ut. Genom att arbeta aktivt med coaching, individuella övningar och kontinuerliga mätningar av deras utveckling ser vi till att de når sin fulla potential.

Vi delar in potential i fyra områden: självinsikt, grundenergi, motivation och självledarskap som tillsammans utgör ens totala potential.

Med Zebrain får ni motiverade och välmående medarbetare som presterar på topp.

Självinsikt - grunden för framgång

Självinsikt är grunden till all utveckling och framgång och handlar om vem jag är och vad jag vill. Den är en viktig och nödvändig grund för ett framgångsrikt självledarskap vilket också är väl dokumenterat inom forskning.

Att vara medveten om sina styrkor och förstå sina drivkrafter såväl som sina hinder är lika avgörande för företaget som för den enskilda personen. Ju mer vi känner till vad som är viktigt i våra liv, vad vi vill uppnå, våra styrkor och våra begränsningar desto större möjligheter att lyckas med våra mål.

Med Zebrain får era medarbetare självinsikt och skapar framgång för ert företag.

Hantera och minimera stress

Grundenergi handlar om att undvika skadlig stress i våra liv. Stress i sig är inte skadligt och våra kroppar är väl rustade för att hantera det under kortare perioder. Men vi behöver också vila och återhämtning varje dag för att inte riskera att både kroppen och vår mentala kapacitet tar skada. Genom att minimera och reducera skadlig stress mår vi bättre, får mer energi, en positivare syn på livet och kan fokusera på vår egna utveckling.

Genom att använda Zebrain minskar ni stressen i organisationen och får välmående medarbetare som kan prestera bättre.

Zebrain ökar motivation hos medarbetarna

Motivation handlar om vad vi behöver för att känna oss motiverade och för att kunna prestera. Man kan känna motivation utan att det följs av en prestation precis som man ibland kan prestera trots att man egentligen inte vill.

Vi skiljer på två typer av motivationsfaktorer

• Släckarfaktorer som krävs för att vi inte skall bli demotiverade. De behöver vara tillräckligt uppfyllda för att inte dra ner vår motivation.

• Tändarfaktorer som ökar vår motivation ju mer vi får av dem.

Med vår metod ökar ni motivationen och engagemanget hos era medarbetare och ledare.

Självledarskap för bättre resultat

Att jobba med sin självinsikt, grundenergi och motivation i Zebrains metod handlar om att effektivt kunna utöva det fjärde området: Självledarskap.

Självledarskap är förmågan att ta oss själva framåt till det som är viktigt för oss. Människor som praktiserar ett systematiskt självledarskap har större och bättre sannolikhet för att prestera både privat och i arbetslivet.

Med Zebrain får ni mer självgående medarbetare som uppnår sina mål och skapar resultat.

Effekter och resultat för företaget

Vi mäter, jämför och följer upp medarbetarens utveckling inom deras totala potential mot de mål som ni på företaget har satt upp tillsammans med honom eller henne. På så sätt kan vi ge er konkret data på hur medarbetarens individuella utveckling har effekt på, och ger resultat för, era målsättningar.

Förutom värdefulla data över individuella styrkor får ni också information om utvecklingsmöjligheter på en organisatorisk nivå.

Ju fler av era medarbetare som använder plattformen desto mer data kan vi ge tillbaka till er organisation så att ni kan maximera medarbetarnas potential.

Med Zebrain får ni mätbara resultat på den investering ni gör i era medarbetare.

"Zebrain ger oss möjligheten att regelbundet och på ett tillgängligt sätt, låta medarbetarna växa som människor och som medarbetare."

Tove Lindahl Greve, Generalsekreterare Majblomman

blue seal of approval

Officiell anordnare hos Försäkringskassan

Zebrain är officiell anordnare hos Försäkringskassan kring förebyggande insatser. Detta innebär att en arbetsgivare kan få bidrag på upp till 50% av kostnaderna.

Är ni intresserade och vill veta mer?

Läs mer på Försäkringskassans hemsida