2022-10-07

Studie: Anställda inom finansbranschen sover sämre än andra

Dela:

Studie: Anställda inom finansbranschen sover sämre än andra

Latest updated: 16 January 2023

Idag släpper Zebrain, plattform för medarbetarutveckling via coaching, en ny studie som visar att medarbetare inom finansbranschen sover sämre, har svårare att koncentrera sig och uppvisar fler tecken på stressymptom jämfört med andra branscher.

Studien, framtagen av Zebrain Labs, baseras på aggregerad och anonymiserade data där medarbetare inom finansbranschen skattat frågor 0-100 som rör arbetsmiljön, hälsa och den egna utvecklingen. Medarbetares utgångsläge har sedan jämförts efter 9 veckor av coaching via plattformen.

Självskattningen visar att de som arbetar i branschen generellt har svårare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter jämfört med andra. I genomsnitt skattar medarbetare att de kan fokusera till 46 %. Efter coachning ökar förmågan till 52,8 % men det är fortfarande drygt 26 % lägre än genomsnittet som efter coachning ligger på 66,7 %.

På frågor kring sömn uppger medarbetare att dem instämmer i genomsnitt till 57 % på påståendet ‘jag sover gott och känner mig utvilad’. Det är 18 % lägre än genomsnittet som ligger på 67,5 % efter coaching.

- Det som sticker ut är att finansbranschens svar ligger lägre på frågor som är direkt kopplade till stressymptom, såsom sömnkvalitet och koncentrationsförmågan. Arbetsgivare inom branschen bör vara uppmärksamma på signaler och överväga förebyggande insatser för att motverka skadlig stress, kommenterar Martin Bellander, Leg. Psykolog och ansvarig för Zebrain Labs

När det kommer till den egna utvecklingen hamnar medarbetare inom finans högt. På frågan ‘jag upplever att jag utvecklas i arbetet’ ligger branschen på 81 % vilket är nästan 18 % högre än genomsnittet som skattar frågan till 68,8 %.

- Medarbetare inom finans upplever i större utsträckning än andra att de utvecklas via arbetet vilket är en nyckelfaktor för att behålla och attrahera talang. Intressant att notera att medarbetare inom branschen också ligger högt på frågor som rör samarbete med chefen. Här instämmer medarbetare till 82,6 procent att samarbetet är bra vilket är markant högre än genomsnittet, fortsätter Martin Bellander.

Zebrain verkar för att fler ska få möjlighet till coachning genom att tillhandahålla digital, smidig, kvalitativ, kostnadseffektiv och mätbar coachingmetodik. Via plattformen matchas medarbetare via algoritmer med ett skräddarsytt coachprogram samt personlig coach.

- Det blir allt mer avgörande för konkurrenskraften att se över medarbetarutveckling, social hållbarhet, strategier för sund företagskultur och god psykisk hälsa på arbetsplatsen. Det är viktigt att löpande mäta hur organisationen mår och ge medarbetare effektiva verktyg för utvecklas och förebygga kostsamma sjukskrivningar, säger Anna Bloth Karling, vd och medgrundare på Zebrain.

 

Svenska betalningsleverantören Westpay ger samtliga medarbetare möjlighet till coachning via Zebrains coachingplattform.

- Hälsosamma bolag börjar med välmående medarbetare och vi har som uttalad mission att alla ska få möjlighet att utvecklas och må bra på jobbet likväl som i det privata livet. Sen vi började erbjuda coachning via Zebrain för några månader sedan kan vi se att flera viktiga aspekter av välmående har förbättrats. Styrkan med en digitaliserad tjänst är att vi på gruppnivå kan mäta och följa utvecklingen. Skattningar kring sömn, förmågan att koncentrera sig och samarbetet med kollegor har alla märkbart ökat. Även förmågan att sätta realistiska krav alltså balansen mellan välmående och prestation har förbättrats mellan mätningar, säger Sten Karlsson, vd på Westpay.

Rapporten i sin helhet finns för nedladdning här.

Subscribe to knowledge!

In our newsletter, you can take part in the latest in areas such as personal development, leadership, motivation and of course coaching! We provide you with tips throughout your development journey, unique offers and insights from our experts at Zebrain Labs.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.