2023-08-02

5 tips för att stärka chefers självmedvetenhet

Dela:

5 tips för att stärka chefers självmedvetenhet

Senast uppdaterad: 28 september 2023

Självmedvetenhet är en av de viktigaste egenskaperna hos en ledare. Genom att stärka era chefers självmedvetenhet kan ni hjälpa dem att bli starkare ledare som dels sköter kommunikationen med medarbetarna på ett mer medvetet sätt, dels får lättare att hantera den press som det innebär att vara chef. Men vad kan HR göra för att hjälpa chefer att utveckla en till synes så diffus egenskap som självmedvetenhet?

 

Självmedvetenhet är en bevisat viktig egenskap som stärker både självkänslan, självacceptansen, den empatiska förmågan och förmågan att hantera stress. Ju mer medveten man är om sitt eget beteende och sina känslor, desto bättre blir man på att förstå hur dessa påverkar såväl en själv som andra människor. Även om självmedvetenhet kan låta som ett diffust begrepp så har det en väldigt stor påverkan på chefers prestation.

Att utveckla självmedvetenhet är med andra ord viktigt, och det gäller inte minst chefer som inte riktigt når upp till arbetsgivarens förväntningar, eller som upplever stress eller kommunikationsproblem i sitt jobb.

Men kan man verkligen utveckla andra människors självmedvetenhet? Vad kan HR göra för att stärka denna egenskap hos företagets chefer? Det finns flera sätt, här kommer några förslag:

1. Coaching.

Personlig coaching är den mest uppenbara och självklara åtgärden för att stärka någonting så personligt och individuellt som självmedvetenheten. Coachingen bör ligga till grund för den utvecklingen, medan de andra förslagen på den här listan snarare kan ses som komplement. En bra coach kan hjälpa chefen att kartlägga sitt eget beteende och sina känslor, och träna honom eller henne i att ”monitorera” sig själv. Genom att lära sig att se sig själv utifrån kan man få en bättre förståelse för hur man påverkar andra och hur man påverkar sig själv. Coachen kan också hjälpa chefen att ta fram en handlingsplan för att nå sin fulla potential.

2. Självreflektion.

Förutom den självreflektion som äger rum i samband med coachingen så bör chefen också uppmuntras till att utforska fler vägar till att lära känna sig själv. Självreflektion kan ske genom självutvärdering varje dag eller varje vecka, till exempel genom att man skriver några rader om hur dagen/veckan har varit och vad man vill göra annorlunda nästa dag/vecka. Regelbundna samtal med en högre chef eller en mentor kan också stimulera självreflektionen. Detsamma gäller kurser, studier och läsning som kan väcka nya tankar och insikter. Prata med chefen om vilken typ av input och output som skulle kunna leda till en positiv utveckling.

3. Meditation och motion.

Meditation och motion leder till att man mår bättre psykiskt och fysiskt, så att man kan tänka klart och få ett större inre lugn. Dessa åtgärder kan vara särskilt behjälpliga för chefer som lider av stress och därför har svårt att se sig själva utifrån. Genom att meditera och motionera får man ordning på ”kaoset” inombords, vilket gör att koncentrationsförmågan stärks. Då blir man också mer självmedveten, inte minst i stressiga situationer.

4. Se till att chefen får ärlig feedback.

Självmedvetenhet handlar naturligtvis om en själv, samtidigt så är det nästan omöjligt att bli självmedveten om man inte får feedback från omgivningen och lär sig att lyssna på vad andra har att säga. Ge chefen möjlighet att få ärlig och uppriktig feedback från medarbetare eller andra chefer som verkligen klarar av att säga sanningar som kanske svider, men som är konstruktiva och uppbyggliga. Gör klart för alla parter att syftet är att chefen verkligen ska få chansen att utvecklas. Ärlig feedback kan bli ett mycket vasst verktyg, särskilt när chefen får hjälp att förstå hur det kan omvandlas till nya beteendemönster.

5. Öppna upp nya perspektiv.

Självmedvetenhet skapar öppenhet, och öppenhet skapar självmedvetenhet. Att gå utanför komfortzonen och öppna upp för nya perspektiv är väldigt lärorikt, inte minst för en ledare. Det kan handla om att träffa människor som man vanligtvis inte träffar, sätta sig in i nya ämnesområden eller kompetenser som man tidigare inte har haft kunskap om, besöka miljöer som man inte är bekant med, och så vidare. Rent konkret kan man göra det genom att gå en ny kurs, åka på en tjänsteresa utöver det vanliga, ha lunchmöten med personer som man vanligtvis inte träffar i jobbet, och så vidare.

Att vidga vyerna genom att pröva på nya saker är inte bara lärorikt och spännande för sakens egen skull – det är också ett väldigt bra sätt för en chef att lära känna sig själv.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.