2022-11-25

Hur lyckas man med S:et i ESG? Därför ska ni satsa på social hållbarhet

Coaching ESG Tips

Dela:

Hur lyckas man med S:et i ESG? Därför ska ni satsa på social hållbarhet

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Social hållbarhet blir allt viktigare i dagens arbetsliv – särskilt när företagen försöker anpassa sig efter ESG-kriterierna, där S:et står för socialt ansvarstagande. Social hållbarhet handlar om att ta hand om sina medarbetare, se till att de mår bra och har goda arbetsvillkor så att de inte drabbas av stress eller utbrändhet. Men det handlar också om att ge medarbetarna möjligheter att utvecklas och växa som människor.

 

Begreppet ESG står för Environmental, Social and Governance, och används för att utvärdera företags hållbarhetsarbete. Den sociala dimensionen av hållbarhet, S:et i ESG, har fått allt större betydelse på senare tid. Ett hållbart arbetsliv kräver inte bara att vi tar ansvar för miljön och klimatet, utan också att vi tar ansvar för människor.

Det finns flera goda skäl för företag att satsa på social hållbarhet och det mest proaktiva sättet att göra det på, är att satsa på medarbetarutveckling. Det första skälet har vi redan nämnt, det sociala ansvarstagandet ingår som ett av kriterierna i ESG, och är alltså ett viktigt mått på hur hållbart företaget är – vilket i sin tur påverkar relationerna till aktieägare, kunder, investerare och till samhället i stort.

Men aktiv medarbetarutveckling innebär också att man förebygger problem i form av kostsamma sjukskrivningar, låg produktivitet och hög personalomsättning. Medarbetare som mår bra och utvecklas kommer att vara mer motiverade och produktiva på jobbet, och tids nog nå sin fulla potential. Samtidigt kommer det att bli lättare att rekrytera nya talanger när varumärket stärks och det sprids att ert företag tar hand om sina anställda och hjälper dem att utvecklas. Det blir alltså en win-win där ni både förebygger problem och skapar nya möjligheter, både för er själva och för medarbetaren som individ.

Utveckla medarbetarna och få mätbarhet

Medarbetarutveckling handlar om att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, bland annat genom att förebygga stress och ohälsa. Det handlar också om att bygga upp medarbetarens mentala styrka och förmåga att leda sig själva. Dessa är väldigt viktiga faktorer som skyddar medarbetaren mot ohälsa. För att undvika problem som till exempel stress behöver man naturligtvis ha goda arbetsvillkor, men man behöver också ha både självförtroende och självinsikt. Genom att lära sig förstå sitt eget beteende och sina vanor, sin personlighet och sina drivkrafter, kan man få tillvaron att fungera bättre – och bli mer hållbar.

Coaching är ett effektivt verktyg i arbetet med medarbetarutveckling. Det innebär att man arbetar på ett väldigt konkret sätt med medarbetarens beteende, motivation och vilja till förändring, samt att man mäter medarbetarens framsteg och utveckling. Det ger en möjlighet att både förebygga ohälsa och identifiera outnyttjad potential hos medarbetaren. Tidigare har det varit svårt att mäta medarbetarutveckling och arbetet det innebär i konkreta siffror, men genom digital coaching i Zebrains plattform kan ert företag få data som kan gå direkt in i hållbarhetsrapporteringen.

Oavsett om ni väljer att satsa på coaching eller någonting annat så är det viktigt att förstå att arbetet med social hållbarhet måste tas ned på individnivå om det verkligen ska få genomslag. Det är också viktigt att se möjligheterna i en sådan satsning. Social hållbarhet handlar inte bara om att förebygga det som skapar vantrivsel och ohälsa på arbetsplatsen – utan också om att aktivt ge näring åt det som skapar motivation och produktivitet. Medarbetarutveckling är någonting som ni har väldigt mycket att vinna på, särskilt på lite längre sikt.

Social hållbarhet är lika viktigt som de andra två dimensionerna av hållbarhet, och det är hög tid att fler företag ser den stora potential som finns i att utveckla sina medarbetare och satsa på hälsa och välmående. Företag kan bara vara hållbara om de har hållbara medarbetare – allting hänger ihop.

Webinar 30 November

Kl 08.00-09.00 på onsdag går vi igenom vad S:et i ESG innebär, hur ni som organisation kan leverera på detta och samtidigt lösa strategiska affärsutmaningar genom att ta ansvar för medarbetare och samhälle. Vi visar hur ni kan arbeta datadrivet och fokusera på effektmätning för att få mätbara resultat till uppföljning och hållbarhetsredovning för att ni ska få med er:
– Ökad förståelse för S:et i ESG
– Hur leverans på S:et kan stärka verksamhet och affär
– Konkreta tips för att sätta igång arbetet med S.et i ESG

Registrera dig här: https://resources.zebrain.se/webinar-esg

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.