Zebrain logo
Zebrain logo

En svensk innovation!

People development powered by coaching

"Alla borde ha rätt till personlig utveckling och sin egen potential!"

Anna Bloth Karling, VD Zebrain

a dazzle of zebras

Vår story

Vi demokratiserar mental styrka. Vi gör medarbetarutveckling med coaching som grund tillgängligt genom att erbjuda prenumeration på potential som ger mätbar effekt.

Vårt namn Zebrain är sprunget ur tre saker som fascinerar och inspirerar oss:

– Det första är Zebraflockens instinkt att skydda en flockmedlem i behov av stöd. Flocken ställer sig i cirkel runt den specifika individen och står sedan så tills zebran i fråga fått tillbaka sin energi. Ett beteende att inspireras av tycker vi.

– Vår andra fascination är den mänskliga hjärnan och dess fantastiska förmåga att lära, utveckla och förbättra. Det finns fantastisk kraft i oss alla, det handlar bara om att hitta verktygen för att frigöra den potentialen.

– Den sista pusselbiten är vår passion för att bygga ett zebraföretag. Konkret affärsdrivande, lönsamt och samhällsnyttigt. Kort sagt kan man säga att zebraföretag är både svarta och vita. De är både vinstdrivna och syftesdrivna.

Teamet bakom Zebrain

anna bloth karling

Anna Bloth Karling

Founder, CEO & CPO

anna@zebrain.se

janne sandgren

Jan Sandgren

Founder & Head of Zebrain Labs

janne@zebrain.se

jessica huge

Jessica Huge

Founder & Head of Coaches

jessica@zebrain.se

gustaf karling

Gustaf Karling

Founder & Chairman of the Board

gustaf@zebrain.se

therese claesson

Therese Claesson

User Success Manager

therese@zebrain.se

Håkan Djärv

Håkan Djärv

Tech Lead

hakan@zebrain.se

Vendela Lenner

Vendela Lenner

Marketing Operations Manager

vendela@zebrain.se

Mounia Taijou

Mounia Taijou

Head of Sales and Marketing

mounia@zebrain.se

mats bovin

Mats Bovin

Back End Developer

mats@zebrain.se

ryjen pears

Ryjen Pears

Front End Developer

ryjen@zebrain.se

sigge

Sigge

Head of Cuddles

sigge@zebrain.se

kenneth åkerblom

Kenneth Åkerblom

Account Manager Sales

kenneth@zebrain.se

"Coaching ska ge mätbar effekt och människor ska uppnå resultat."

Jan Sandgren, Head of Zebrain Labs